Kommentar: transkribering av hindi

Før 1988 fulgte biblioteket tysk og engelsk tradisjon – og ikke Library of Congress - for transkribering av hindi. Ved overføring av kortkatalogen ble mange, men langt fra alle forfatternavn (og noen titler) endret i henhold til LC transkribering, dvs at man i Oria finner to systemer for transkribering av hindi.
Hovedforskjell: LC systemet ”vokaliserer”, dvs en stum a legges til mellom konsonanter og på slutten av ord.

Fra kortkatalogen Library of Congress
Forfatter: Tulsidas Tulasidasa
Tittel: Ramcaritmanas Ramacaritamanasa

Andre forskjeller:

Fra kortkatalogen Library of Congress
(med prikk under) (med ring under)
(med prikk under) (med ring under)
š (med hake over) sh

 

Publisert 14. mars 2011 14:45 - Sist endret 3. mai 2016 14:53