Transkribering / translitterering av ikke-latinske alfabeter

Ved Universitetsbiblioteket i Oslo baserer vi oss hovedsakelig på det amerikanske systemet for transkribering av ikke-latinske alfabeter, utarbeidet av Library of Congress, USAs nasjonalbibliotek. Dette systemet har meget stor utbredelse i de ulike vitenskaplige fagmiljøer internasjonalt. 
Mange bokstaver må, ved transkribering, gjengis med flere latinske bokstaver eller med bruk av diakritiske tegn. Diakritiske tegn er likevel ikke nødvendige når man skal søke etter litteraturen.
For å få diakritiske tegn gjengitt korrekt i Oria bør man ha siste versjon av nettleser. Man må likevel regne med at det kommer opp ulike feil.
Oversikt over transkriberingstabeller for alle språk.

Transkriberingstabeller for de viktigste språk det undervises i ved UiO:
Arabisk  
Gresk se også GreLat (pdf)
Hebraisk  
Hindi (forklaring gammelt og nytt system)
Japansk (forklaring gammelt og nytt system)
Kinesisk (forklaring)
Koreansk (forklaring gammelt og nytt system)
Persisk (forklaring gammelt og nytt system)
Russisk  
Sanskrit  
Slaviske språk med kyrillisk alfabet
Urdu (forklaring gammelt og nytt system)

 

 

Publisert 27. apr. 2010 11:36 - Sist endret 8. feb. 2019 12:20