Kommentar: transkribering av persisk og urdu

Før i 1988 fulgte biblioteket tysk og engelsk tradisjon – og ikke Library of Congress - for transkribering av persisk. Ved overføring av kortkatalogen ble mange, men langt fra alle forfatternavn (og noen titler) endret i henhold til LC transkribering. Dvs at man i Oria finner to systemer for transkribering av persisk, med følgende forskjeller:

  Fra kortkatalogen Library of Congress
ث (med to prikker under) s (med strek under)
ج ǰ (med hake over) j
چ č (med hake over) ch
خ x kh
ش š (med hake over) sh
ض (med en prikk under) (med to prikker under)
ط (med to prikker under) (med en prikk under)
ظ z̤  (med to prikker under) (med en prikk under)
غ gh (med strek under begge) gh

 

Publisert 22. juni 2015 15:30 - Sist endret 25. nov. 2015 12:36