Kommentar: Transkribering - Kinesisk

I vårt bibliotek benyttes pinyin, som også benyttes av ALA-LC.
(American Library Association - Library of Congress)

For forfattere fra Hong Kong/Taiwan brukes Wade-Giles,
når det er foretrukket form fra forfatterens side.
(Disse forfatterne vil i tillegg også være søkbare ved bruk av pinyin)

Når det gjelder inndeling av stavelser, har vi imidlertid litt ulik praksis. Hos oss er ikke utgangspunktet at det er mellomrom mellom hvert tegn, dvs. hver stavelse (som ALA-LC), men at stavelser som naturlig hører sammen (i ett ord) settes sammen uten mellomrom.

For å illustrere med et par av ALA-LC’s eksempler:

李白和他的诗歌 Œ       Li Bai he ta de shige (IKKE Li Bai he ta de shi ge)

商务印书馆¦†              Shangwu yinshuguan    (IKKE Shang wu yin shu guan)
 

Der hvor flere forskjellige stavelsesinndelinger kan være naturlig, vil
flere varianter være søkbare.

( eks. 中国宗教史 er søkbart både som Zhongguo zongjiaoshi , og Zhongguo zongjiao shi )


 

Publisert 11. juni 2007 09:20 - Sist endret 3. mai 2016 14:53