English version of this page

Spesialrom

Biblioteket har spesialrom som dekkjer ei rekkje behov og tenester. 

Leserom for eldre materiale

Delar av samlinga vår kan ikkje lånast ut frå biblioteket. Noko av dette lyt lesast i eit eige leserom for eldre materiale. Leserommet ligg i 1. etasje. 

Multimediarom

Multimediarommet ligg i 1. etasje. Der er det utstyr til å sjå på DVD'ar eller videoteip, lytteutstyr for CD-avspeling, og avspelingsmaskinar for mikrofilm og mikrofiche. 

Læringsoasen

Læringsoasen ligg i 2. etasje i biblioteket, og er eit av kursromma våre.