Sentrale forarbeider

Biblioteket ved Institutt for offentlig rett har på disse sidene samlet digitale utgaver av utvalgte forarbeider. 

Tekstgjenkjenningen av de innskannede dokumentene er ikke korrekturlest.