Forarbeidene til straffeprosessloven

Forarbeidene til Lov av 22. mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).

Merk at lenkene til Lovdata krever abonnement (institusjonstilgang eller passord).

Av Bård Sverre Tuseth
Publisert 30. mars 2012 11:18 - Sist endret 3. mai 2016 14:54