Kontakt Juridisk bibliotek. Offentlig rett

Postadresse

PB 6713 St. Olavs plass
0130 OSLO

Besøksadresse

Domus Bibliotheca, 3. etg.
Karl Johans gate 47
0130 OSLO

Telefon

+47-22859490
 

E-post