Samlinger

Rettshistorisk samling er en spesialsamling for eldre juridisk og rettshistorisk litteratur.

Samlingen står oppstilt i Rettshistorisk bibliotek og i sikringsmagasin i Domus Bibliotheca.

Folianter fra sikringsmagasin.

Rettshistorisk samling hører under Institutt for offentlig retts bibliotek, og er en spesialsamling for rettshistorisk forskning. Den er også en del av Juridisk bibliotek.
 
En stor del av Universitetsbibliotekets grunnsamling fra 1811 besto av juridisk litteratur. Denne litteraturen utgjør stammen i den nåværende Rettshistorisk samling ved Juridisk bibliotek. Fra Georg Sverdrups tid til i dag har man komplettert samlingen av eldre rettskilder, samtidig som samlingen av rettshistorisk forskningslitteratur hele tiden videreutvikles.
 

Samlingen i Rettshistorisk bibliotek

  • Ligger i 2. etasje i Domus Bibliotheca
  • Omfatter ca 5400 bind
  • Inneholder bl.a. rettshistorisk litteratur, eldre norsk standardlitteratur og referanselitteratur og annet kildemateriale.


Samlingene i sikringsmagasin - Gmag

  • Samlingene omfatter tilsammen ca 20 000 bind og inneholder materiale som er utgitt før 1900: lovsamlinger, reskriptsamlinger og domssamlinger, samt generelle fremstillinger og lovkommentarer.
  • Her finnes sentral gammel juridisk litteratur fra kontinentet, mye fra 1600-tallet, og her finnes spor fra kjente gamle boksamlinger, som samlingene til Suhm, Luxdorph og Colbjørnsen og biblioteket ved Gottorp slott. Her finnes også bøker fra Bergseminaret på Kongsberg, Norges første institusjon for høyere utdanning, opprettet i 1757.
  • Gmag rommer i tillegg en god del eldre ukatalogisert materiale, som vi håper å få katalogisert og tilgjengeliggjort.
  • Noen av verkene er blitt digitalisert i "minuskel : UBOs bokskatter på nett".
  • Arbeid i gang med å registrere alle bind i samlingene i bibliotekbasen. For mer  informasjon om dette se Registreringsprosjektet.
     

Utlån fra samlingen

Deler av samlingene lånes ikke ut fordi dette enten er referanseverk, bøkene er svært gamle eller de er i så dårlig stand at de ikke tåler mye bruk. Bøker publisert før 1850 er ikke til utlån.

Ta kontakt på forhånd for å forsikre deg om at bøkene er tilgjengelige for hjemlån. Bøker som ikke er til hjemlån kan med visse forbehold brukes i biblioteket.

 

Søk i samlingene


 

Publisert 22. okt. 2012 10:47 - Sist endret 7. apr. 2020 14:56