English version of this page

Juridisk bibliotek i Domus Juridica

Juridisk bibliotek

Kontakt oss

Åpningstider

Domus Juridica
Kristian Augusts gate 17

Telefon: 22 85 98 85
E-post: ujur@ub.uio.no

Ansatte | Kart | Postadresse

Bruk biblioteket

Henvisningssjekken

Henvisningssjekken er et veiledningstilbud til deg som skriver juridisk masteroppgave.

Våre samlinger

Biblioteket dekker juss og tilgrensende fagområder som kriminologi, rettsinformatikk mv.

Rettshistorisk samling er en spesialsamling for eldre juridisk og rettshistorisk litteratur.

Fagsider