Kontakt Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca

Postadresse

PB 6713 St. Olavs plass
0130 OSLO

Besøksadresse

Domus Bibliotheca, 1. etg.
Karl Johans gate 47
0162 OSLO

Bygningen har to innganger. Sideinngang fra nord er tilrettelagt for rullestolbrukere. Kontakt biblioteket for assistanse.

Telefon

+47-22859885
 

E-post