Samlinger

Biblioteket dekker juss og tilgrensende fagområder som kriminologi mv. Foruten bøker og tidsskrifter har biblioteket tilgang til en rekke databaser.

Juridisk bibliotek har:

  • Norske rettskilder: lov-og domssamlinger, lovforarbeider, Stortingsforhandlinger
  • Andre lands rettskilder
  • Lærebøker, kommentarutgaver, forskningsrapporter mv.
  • Bibliografier, leksika, ordbøker og andre oppslagsverk

Finn frem i biblioteket:

Publisert 24. sep. 2010 14:57 - Sist endret 3. mai 2016 14:54