Hvor står litteraturen oppstilt?

Bøker
Oppstilt på emne i utlånssamlingen. Hvert emne er representert med et nummer (L-nr). Bøker om avtalerett står f. eks. på nr 181. Innen hvert emne er bøkene oppstilt alfabetisk.

Pensumrelatert litteratur er også oppstilt bak skranken - bare til bruk i biblioteket mot deponering av lånekort i skranken.

Tidsskrifter
Oppstilt alfabetisk i tidsskriftavdelingen. Tidsskrifter til utlån er merket med gul tape, og tidsskrifter til bruk i biblioteket med rød tape. Eldre årganger og avsluttete serier står i magasin. Skrankepersonalet hjelper deg med å finne frem.

Norske rettskilder
Oppstilt i referansesamlingen i midtrommet.

Hvor finner jeg eldre litteratur?
Store deler av den eldre litteraturen står i lukkede magasiner. Deler av denne litteraturen er ikke registrert i Oria, men finnes i bibliotekets kortkatalog eller i HK1 (Katalog over utenlandsk litteratur før 1966 ved UBO). Skrankepersonalet hjelper deg å finne frem.

Publisert 21. sep. 2010 22:47 - Sist endret 9. mars 2017 13:43