Rettshistorisk samling

Rettshistorisk samling er en spesialsamling for eldre juridisk og rettshistorisk litteratur. Samlingen er den mest omfattende i sitt slag i Norge.

Bildet kan inneholde: Bok, Tre, Utgivelse, Merker i treverket.

Universitetsbiblioteket i Oslo ble grunnlagt i 1811, og en stor del av samlingen bestod av juridisk litteratur. Denne litteraturen utgjør stammen i Rettshistorisk samling ved Juridisk bibliotek. Samlingen har hele tiden blitt komplettert med eldre rettskilder samtidig som samlingen med rettshistorisk forskningslitteratur videreutvikles.

Rettshistorisk samling er lokalisert til Domus Bibliotheca, og er kun tilgjengelig etter avtale.

Om samlingen

Hovedvekten av samlingen oppbevares i et sikringsmagasin, mens resten av samlingen står oppstilt i Rettshistorisk samling: 

  • Omfatter ca 5400 bind, og alt er søkbart i Oria.
  • Inneholder bl.a. rettshistorisk litteratur, eldre norsk standardlitteratur og referanselitteratur og annet kildemateriale.

Samlingene i sikringsmagasin (Gmag)

  • Samlingene omfatter tilsammen ca 20 000 bind. Slik søker du i samlingene.
  • Inneholder materiale som er utgitt før 1900: lovsamlinger, reskriptsamlinger og domssamlinger, samt generelle fremstillinger og lovkommentarer.
  • Her finnes sentral gammel juridisk litteratur fra kontinentet, mye fra 1600-tallet, og her finnes spor fra kjente gamle boksamlinger, som samlingene til Suhm, Luxdorph og Colbjørnsen og biblioteket ved Gottorp slott. Her finnes også bøker fra Bergseminaret på Kongsberg, Norges første institusjon for høyere utdanning, opprettet i 1757.
  • Gmag rommer i tillegg en god del eldre ukatalogisert materiale, som vi håper å få katalogisert og tilgjengeliggjort.
  • Noen av verkene er blitt digitalisert i "minuskel : UBOs bokskatter på nett".
  • Arbeid i gang med å registrere alle bind i samlingene i bibliotekbasen. For mer  informasjon om dette se Registreringsprosjektet.

Utlån fra samlingen

Deler av samlingene lånes ikke ut fordi dette enten er referanseverk, bøkene er svært gamle eller de er i så dårlig stand at de ikke tåler mye bruk. Bøker publisert før 1850 er ikke til utlån.

Ta kontakt på forhånd for å forsikre deg om at bøkene er tilgjengelige for hjemlån. Bøker som ikke er til hjemlån kan med visse forbehold brukes i biblioteket.

 

Publisert 28. mai 2020 08:42 - Sist endret 16. sep. 2020 15:35