Medisinsk bibliotek (UMED)

Medisinsk bibliotek er landets største medisinske fag- og forskningsbibliotek. Biblioteket er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpent for alle.

Våre bibliotek

Kontakt

Postadresse
Postboks 1113 Blindern
0317 OSLO


Telefon:
+47 23 07 44 20

Besøksadresse
Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet
0372 OSLO

Stedkode:
341300

Ledelse

Helge Mjelde

Helge Mjelde

Underdirektør

Therese Skagen

Therese Skagen

Hovedbibliotekar

Ove Sundby

Ove Sundby

Hovedbibliotekar