English version of this page

Medisinsk bibliotek (UMED)

Medisinsk bibliotek er landets største medisinske fag- og forskningsbibliotek. Biblioteket er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpent for alle.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1113 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 OSLO Telefon: +47-23074420 Stedkode: 341300