English version of this page

Det odontologiske bibliotek

Det odontologiske fakultet. Foto: Ola Sæther, UiO.

Odontologisk bibliotek er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det odontologiske fakultet. Andre interesserte er også velkomne til å bruke biblioteket.

Åpningstider

Få digital hjelp fra biblioteket mens UiO er stengt. Les mer om hvordan her.

Åpningstider for Take Away og retur

Åpningstider med adgangskort:

 • Mandag–fredag: 7–20.30
 • Lørdag: 8–13

Biblioteket er bemannet:

 • Mandag–fredag 8.30–15

Kontakt oss

Kontakt oss mens UiO er stengt:

 • E-post: uod@ub.uio.no
  Bemannet mandag-fredag.
 • Telefon: 22 85 21 91
  Betjent mandag-torsdag kl. 10-13
 • Zoom
  Betjent hver onsdag kl 10-12

Samling

Bøker, tidsskrifter, masteroppgaver.

Fagressurser

Fagressurser for odontologi. Databaser, kursinformasjon, anbefalt litteratur.

Om Odontologisk bibliotek

Søk i hele biblioteket

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.