Om Odontologisk bibliotek

Odontologisk bibliotek er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det odontologiske fakultet. Andre interesserte er også velkomne til å bruke biblioteket.  

Historikk

Odontologisk bibliotek bygger på gamle tradisjoner. Rundt 1905 opprettet Den norske tannlægeforening et selvstendig fagbibliotek for odontologi. I 1909 ble denne boksamlingen overført til Universitetsbiblioteket i Oslo, slik at den kunne være tilgjengelig for flere. Den norske tannlægeforening fortsatte å bevilge en sum penger hvert år for å sikre den odontologiske boksamlingen en jevn tilgang på nye bøker. I 1927 ble boksamlingen i sin helhet overført til Norges tannlegehøgskole og danner grunnstammen i skolens bibliotek. Samtidig sluttet UBO å anskaffe odontologisk litteratur.


UBOs fakultetstjeneste

I 1956 vedtok Det akademiske kollegium å opprette den såkalte fakultetstjenesten ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO). Den skulle gjelde alle fakultetene ved Universitetet i Oslo og administrativt sortere direkte under overbibliotekaren. Odontologisk bibliotek ble en del av UBOs fakultetstjeneste i 1959.

I 1985 ble det vedtatt å opprette fakultetsbibliotek med ansvar for den operative biblioteksdriften innen hvert enkelt fakultets fagområde. Vedtaket ble iverksatt i 1987 og Det odontologiske fakultetsbibliotek fikk da sitt daværende navn.

Fra 2000 ble biblioteket organisatorisk sammenslått med Bibliotek for medisin og helsefag på Rikshospitalet.

Fra 1.4.2011 fikk vi nytt navn : Medisinsk bibliotek. Odontologi.
 

Lokaler

Fram til 1968 var fakultetsbiblioteket samlet i Geitmyrsveien 69. Da flyttet den prekliniske delen av fakultetet til odontologibygningen på Blindern og en del av bibliotekets bok-og tidsskriftssamlinger fulgte med. I 2000 ble den prekliniske delen omorganisert til et stort institutt, Institutt for oral biologi, og flyttet inn i "Domus Odontologica" ved det nye Rikshospitalet på Gaustad. Fakultetsbibliotekets tidsskrifter innenfor preklinisk odontologi ble fra samme år tatt inn i samlingene til Bibliotek for medisin og helsefag på Gaustad. I 1995 flyttet biblioteket i Geitmyrsveien inn i nyoppussede lokaler. Biblioteket har i dag et stort og variert tilbud av bøker, tidsskrifter og multimedia, med hovedvekt på fagområdene innenfor klinisk odontologi.

Publisert 29. sep. 2010 12:30 - Sist endret 3. mai 2016 14:54