Samling

Vår samling består av litteratur innen fagområdet odontologi, med hovedvekt på klinisk odontologi, rettsodontologi, oral patologi og samfunnsfag, samt basalfagene oral biologi og farmakologi.  

Bøker

Bøker i åpen samling og i et lukket magasin. Bøkene er oppstilt etter emne. Gulmerkede bøker til utlån i 4 uker, rødmerkede i et døgn. Nye bøker stilles ut hver uke.

Tidsskrifter

Oppstilt alfabetisk i åpen samling. De fleste tidsskriftene finnes elektronisk.

Referansesamling

Ordbøker, leksika og oppslagsverk.

Doktorgrader

Norske og svenske doktorgrader innen odontologi.

Master- og bacheloroppgaver

Studentoppgaver innen odontologi og tannpleie.

AV-samling

Klinisk odontologi på CD-rom/DVD. 

 

Publisert 24. sep. 2010 10:22 - Sist endret 2. nov. 2018 11:10