English version of this page

Medisinsk bibliotek. Ullevål sykehus

Medisinsk bibliotek er landets største medisinske fag- og forskningsbibliotek. Biblioteket er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpent for alle. Foto: UiO/Marte J. Søyland

Åpningstider

  • Mandag-fredag: 8.00-17.00

Kontakt oss

Kirkeveien 166
Bygg 6 B, 8.etg.

Telefon: +47 22119495

E-post: usmedbib@medisin.uio.no

Ansatte  |  Kart  | Flere adresser

Våre samlinger

Bøker, tidsskrifter m.m.

Besøk fra Medisinsk bibliotek

Vi besøker deg og din avdeling eller forskergruppe, og gir nyttige tips. Ønsker du besøk fra oss? Les mer om tilbudet.

Fagressurser

Her finner du ulike fagressurser innen medisin. Medisinske databaser, veiledninger, kurs,  anbefalt litteratur, hjelp til litteratursøk m.m.

Søk i hele biblioteket

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Arrangementer

10. okt. 2018 12:00 - 12:45 , Medisinsk bibliotek, Rikshospitalet

Ingen kommende arrangementer

Aktuelt