English version of this page

Samlinger ved Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. Vi satser i stor grad på tidsskrifter og bøker i elektronisk form.

Medisinsk bibliotek sin samling består av

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Referansesamling (ordbøker, leksikon)
  • Utvalgte hovedoppgaver, masteroppgaver og doktorgrader

Søk etter bøker, artikler, tidsskrifter m.m. i Oria

 

Publisert 16. jan. 2015 11:03 - Sist endret 8. nov. 2017 09:23