English version of this page

Medisinsk bibliotek i Rikshospitalet

Velkommen til Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet! Vi er ansvarlig for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus, og er åpen for alle.

Åpningstider

  • Mandag-fredag: 8.00-19.00
  • Lørdag: 10.00-15.00

Kontakt oss

Besøksadresse: Sognsvannsveien 20

Telefon: +47 23 07 44 20

E-post: medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

Bruk biblioteket

Hva finnes i Medisinsk bibliotek

Biblioteket dekker fagene medisin, sykepleie, ernæring, helsefag m.m. Vi har bøker, tidsskrifter, anatomiske modeller m.m.

Søk i hele biblioteket

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Fagressurser innen medisin

Medisinske databaser, kurstilbud, hjelp til litteratursøk m.m.

Arrangementer

09 okt.
12:15, Odontologisk bibliotek, Geitmyrsveien 69
10 okt.
12:00, Medisinsk bibliotek, Rikshospitalet
21 nov.
12:15, Odontologisk bibliotek, Geitmyrsveien 69

Aktuelt