Realfagsbiblioteket

Realfagsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek innen fagområdene fysikk, astrofysikk, biofag, farmasi, geofag, kjemi, informatikk og matematikk.

Våre samlinger og tjenester er tilgjengelige for forskere, studenter og andre med behov for tilgang til realfaglig informasjon.

Ansatte

Live Rasmussen
Overbibliotekar
Heidi Rustad
Nestleder

Postadresse

Postboks 1063

Blindern

0316 OSLO

Besøksadresse

Moltke Moes vei 35

Vilhelm Bjerknes' hus

0851 Oslo

Telefon: +47-22855400

Faks: +47-22857447

Stedkode: 341500