Realfagsbiblioteket (UREAL)

Realfagsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek innen fagområdene fysikk, astrofysikk, biofag, farmasi, geofag, kjemi, informatikk og matematikk.

Våre samlinger og tjenester er tilgjengelige for forskere, studenter og andre med behov for tilgang til realfaglig informasjon.

Våre bibliotek

Kontakt

Postadresse
Postboks 1063
Blindern
0316 OSLO

Telefon:
+47 22 85 54 00

Besøksadresse
Moltke Moes vei 35
Vilhelm Bjerknes' hus
0851 Oslo

Stedkode:
341500