Kontakt Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus

Besøksadresse

Realfagsbiblioteket

Vilhelm Bjerknes’ hus, 2 etg.
Moltke Moes vei 35
 

Postadresse

Realfagsbiblioteket

Niels Henrik Abels hus, 2 etg.
Moltke Moes vei 35
Postboks 1063 Blindern
0316 Oslo

Telefon og faks

Telefon: +47-22855400

Faks: +47-22857447

E-post

  • Alle typer spørsmål

Innlånet

  • For spørsmål om lån fra andre bibliotek