Samling 42

Bøker for deg med generell interesse for naturvitenskap. Samlingen ble påbegynt i 1972, og vi kjøper inn nye bøker til samlingen fortløpende. Kom gjerne med forslag!

Foto: Fredrik H. Juell

Samlingen rommer populærvitenskap, vitenskapsfilosofi, -historie, -sosiologi og -etikk, vitenskapelig forfatterskap, barnebøker, og det meste man kan drømme om. Samlingen er oppstilt etter løpenummer, dvs. den nyeste litteraturen er oppstilt til slutt.

De nyeste bøkene i samlingen

De siste bøkene vi har tatt inn i samlingen:

Error: Failed to load feed: https://ub-tilvekst.uio.no/lists/13.rss?template=2: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://ub-tilvekst.uio.no/lists/13.rss?template=2

Flere nye bøker

Søk

 

Skriver du mer enn ett ord i søkefeltet, kreves treff på alle

Emneord

Liste over de mest brukte emneordene i samlingen.

A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, VPublisert 9. mars 2012 14:07 - Sist endret 24. okt. 2017 14:06