Bøker

Om trykte og elektroniske bøker i Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus. Hvis du sliter med å finne frem - ta kontakt med oss i skranken! 

Trykte bøker

står plassert tredelt etter alder: de gamle bøkene fra instituttbibliotekene står i sine egne hyller, merket med fagområdet. Fagbøker kjøpt inn etter 2011 står samlet i det vi kaller boksamlingen, i ett oppstillingssystem, Dewey. I katalogen vår er disse merket slik: 'UREAL, Boksamling, 635 Sch'. Mye av den eldre litteraturen (før 1900) står i lukkede magasiner, magasinbøker kan bestilles via Oria og vil bli hentet til deg.

Bøker i Hangaren

Boksamlingen. Nye bøker på alle fagområder tatt inn i samlingen etter 1. november 2011 samt biologilitteratur etter 2006.

Astrofysikk. Bøker innen fagområdene som har vært sentrale for forskningen og undervisningen på instituttet.

Biofag. Samlingene i biologi og molekylærbiologi gjenspeiler forskningen på våre to institutter: Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap (IMBV). 

Farmasi. Bøker innen områder som dekkes av farmasi og farmasiens historie. Her finnes det også materiale utenfor biblioteket, bl.a. en stor samling om medisinplanter oppstilt i 3. etasje i Farmasibygningen. Den gamle samlingen er oppstilt etter mønster fra Danmarks farmasøytiske bibliotek.

Geofag. Boksamlingen består av geologi, geofysikk og geografi. Kartsamlingen består hovedsakelig av bergrunn- og løsmassekart fra NGU.

Kjemi Biblioteket har ei stor boksamling innan kjemi.

Matematikk. I første rekke bøker for høyeregradsstudenter og forskere. De er klassifisert etter systemet Mathematics Subject Classification. Vi har også flere monografiserier, som Lecture Notes in Mathematics og Contemporary Mathematics og enkelte mer grunnleggende og innførende bøker ment for laveregradstudenter.
 

Bøker på 1. mesanin

Samling 42. Naturvitenskap av generell art, bygget opp siden 1972. Samlingen er oppstilt etter løpenummer (dvs. den nyeste litteraturen er oppstilt sist). Liste over de mest brukte emneordene i 42-samlingen.

Bøker i Bjørnehjørnet

SciFi-samlingen. Realfagsbibliotekets samling består av bøker donert av blant annet Odd Einar Dørum, boet etter Johannes Berg, og Aniaras samling + våre egne innkjøp og er landets største SciFi-samling for utlån. 

 

Elektroniske bøker

Universitetet har en stadig voksende samling e-bøker. De fleste e-bøkene, samt kapitler i digitalt tilgjengelige antologier, kan du søke etter i Oria: velg "materialtype e-bøker" i venstremenyen etter å ha gjort et søk for å se kun e-bøker. 

Tilgangen til elektroniske ressurser i fulltekst krever at du er koblet til UiOs nettverk, enten på campus eller f.eks. hjemmefra. Les mer om hvordan du kobler deg til UiO-nettet.

Vi har en mengde elektroniske oppslagsverk i de forskjellige fagene. Kjenner du ikke navnet på den du vil bruke, kan du gå til fagsiden til det aktuelle faget, der er det ofte hjelp å få. Ellers søkes oppslagsverkene opp via linken Databaser.

 

 

Publisert 9. mars 2012 14:06 - Sist endret 27. okt. 2017 12:45