Tidsskrifter

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus har en rekke løpende trykte tidsskrifter, i tillegg har vi tilgang på alle universitetsbibliotekets digitale tidsskrift - over 30.000.

Eldre trykte tidsskrift må vi hente til deg fra våre magasiner.

Trykte tidsskrifter

Det siste heftet av de mest aktuelle tidsskriftene våre, samt noen aviser, finner du i Hangaren (ved bibliotekets skranke).

Tidsskrifter som ikke finnes online står i magasin i kjelleren, disse kan bestilles via Oria og vil bli hentet frem til deg. Vi låner ut tidsskrifter, hele volum og hefter.

Finner du ikke tidsskriftet? Spør oss og vi vil hjelpe deg.

Elektroniske tidsskrifter

Tilgangen til elektroniske ressurser i fulltekst krever at du er koblet til UiOs nettverk, enten på campus eller f.eks. hjemmefra. Les mer om hvordan du kobler deg til UiO-nettet.

De fleste av våre tidsskrifter finnes nå kun i elektronisk versjon, de kan søkes opp her!

Artiklene er gjennfinnbare i Oria og/eller fagdatabaser som Web of Science, Scopus, Biosis, Inspec, Georef, Scifinder m.fl


 

Publisert 23. jan. 2015 13:56 - Sist endret 11. juni 2019 11:01