English version of this page

Åpningstider

Her finner du åpningstidene for bibliotekene våre. Studenter og ansatte har tilgang med kort og kode. Eksterne brukere har ikke tilgang til bibliotekene.

Arkeologisk bibliotek

Tilgang for å hente og levere bøker:

 • Mandag - torsdag: 10-14.30 (stengt kl. 11.30-12)
 • Stengt 13., 17., og 24. mai

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til Arkeologisk bibliotek

Etnografisk bibliotek

 • Biblioteket er helt stengt.

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til Etnografisk bibliotek

HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

Studenter og ansatte har tilgang med kort og kode:

 • Mandag - fredag: 08:00-22:00
 • Lørdag - søndag: 10:00-18:00 
 • Torsdag 13. mai (Kristi Himmelfartsdag): 10:00-18:00
 • Mandag 17. mai: Stengt
 • Mandag 24. mai (2. pinsedag):10:00-18:00

Skranken er betjent:

 • Mandag - fredag 10:00-16:00
 • Lørdag - søndag 10:00-14:00
 • Skranken er stengt 13., 17. og 24. mai
 • Merk at skranken tidvis kan være ubemannet også i disse tidsrommene.

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups Hus

Informatikkbiblioteket

Tilgang med kort og kode for å hente og levere bøker:

 • Mandag - fredag: 10:00-12:00
 • Skranken er betjent i åpningstiden
 • Biblioteket er stengt 13., 17. og 24. mai

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til Informatikkbiblioteket

Juridisk bibliotek i Domus Juridica

Studenter har tilgang med kort og kode for å hente og levere bøker:

 • Mandag - fredag: 10:00-14:00
 • Skranken er betjent i åpningstiden

Ansatte har tilgang med kort og kode for å hente og levere bøker: 

 • Mandag – søndag: 05:00–24:00
 • Skranken er betjent mandag - fredag: 10:00-14:00

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til Juridisk bibliotek i Domus Juridica

Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet

Studenter og ansatte har tilgang med OUS-kort og kode for å hente og levere bøker:

 • Tilgang hele døgnet

Skranken er betjent:

 • Mandag - fredag: 10:00-14:00
 • Skranken er stengt 13., 17. og 24. mai

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.
 • Bokskap utenfor inngangen til biblioteket.

 

Til Medisinsk bibliotek på Rikshospitalet

Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Studenter og ansatte har tilgang med OUS-kort og kode for å hente og levere bøker:

 • Tilgang hele døgnet

Skranken er betjent:

 • Mandag - fredag: 10:00-14:00
 • Skranken er stengt 13., 17. og 24. mai

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.
 • Bokskap utenfor inngangen til biblioteket.

Til Medisinsk bibliotek på Ullevål sykehus

Medisinsk bibliotektjeneste på Radiumhospitalet

Kontoret på Radiumhospitalet for tiden stengt. Vi tilbyr digital veiledning, se mer informasjon på fagsiden for medisin.

Til Medisinsk bibliotektjeneste på Radiumhospitalet

Naturhistorisk museum - bibliotek

Frem til nytt, flott bibliotek er klart i 2021 kan alt av materiale bestilles via oria.no og materialet sendes direkte til respektive posthyller.

Materiale som finnes hos NHM kan hentes direkte fra hyllene. Lånet registreres ved å sende epost til nhm-bibliotek@ub.uio.no.

Innlånte bøker sendes med internposten til Realfagsbiblioteket, Postboks 1063 Blindern. Bøker fra NHMs samlinger returneres slik det gjøres i dag.

Odontologisk bibliotek

Studenter og ansatte har tilgang med kort og kode for å hente og levere bøker:

 • Tilgang hele døgnet

Skranken er betjent:

 • Mandag - fredag: 10:00-12:00
 • Skranken er stengt 13., 17. og 24. mai

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.
 • Bokskap utenfor inngangen til biblioteket.

Til Odontologisk bibliotek

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus

Studenter og ansatte har tilgang med kort og kode for å hente og levere bøker:

 • Mandag - fredag: 10:00-14:00
  Skranken er betjent i dette tidsrommet.
 • Leseplassene i VB er tilgjengelige for booking via tp innenfor byggets åpningstider.
 • 13. og 24. mai: Skranken er stengt, men leseplassene er tilgjengelige: 10:00-18:00
 • 17. mai: Stengt

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus

Studentbiblioteket Sophus Bugge

Studenter og ansatte har tilgang med kort og kode innenfor byggets åpningstider, med booking av plass via tp.

 • Torsdag 13. mai (Kristi Himmelfartsdag): 10:00-18:00

 • Mandag 17. mai: Stengt

 • Mandag 24. mai (2. pinsedag):10:00-18:00

Skranken er betjent:

 • Mandag-fredag 10:00-14:00
 • Skranken er stengt 13., 17., og 24. mai
 • Selvbetjent utlån/retur av bøker når skranken er stengt
 • Biblioteket er kun tilgjengelig for studenter og ansatte med kort og kode

Innlevering av bøker utenfor biblioteket (krever ikke kort og kode):

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til Studentbiblioteket Sophus Bugge

Teologisk bibliotek

Studenter og ansatte har tilgang med kort og kode for å hente og levere bøker

 • Mandag-fredag: 10:00 - 14:00
 • Stengt 17. mai

Innlevering av bøker utenfor biblioteket:

 • I de blå kassene på varemottaket på baksiden av Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, mandag-fredag kl. 09-15.
 • I innleveringsskapet utenfor hovedinngangen til Domus Juridica, mandag-fredag kl. 09-14.

Til Teologisk bibliotek

Korona og smittevern på UiO

Se informasjon om koronasituasjonen ved UiO.