Digital veiledning og hjelp

Det er mange måter du kan få digital veiledning og hjelp på, enten det er veiledning til litteratursøk, hjelp til akademisk skriving eller eller hjelp med referanser m.m.

Bestill en bibliotekar

Bestill en time for å få veiledning til informasjonssøk, oppgavehjelp, referansesjekk mm. Vi tilbyr veiledning på e-post eller video.
Sommerstengt 29. juni til 10. august.
OUS-ansatte som trenger litteratursøk i forbindelse med pasientbehandling som haster, kan bestille time og få hjelp i denne perioden.

Spør biblioteket

Her kan du stille spørsmål til biblioteket og få svar i løpet av to virkedager.

Akademisk skrivesenter

Studenter og forskere kan bestille tid hos Akademisk skrivesenter og få digital veiledning akademisk skriving og oppgaveskriving.
Sommerstengt fra 1. juli til 16. august.

EndNote-brukerstøtte

Trenger du hjelp med EndNote? Send en e-post til biblioteket ditt, eller spør i facebook-gruppen EndNote ved Universitetet i Oslo.

Henvisningssjekken for juridiske masterstudenter

Juridisk bibliotek tilbyr veiledning via e-post, telefon eller Zoom.

Publisert 30. mars 2020 10:54 - Sist endret 29. juni 2020 09:51