Engelsk oversettelse av Humord

Prosjektet engelsk oversettelse av Humord har oppstart januar 2019 ved HumSam-biblioteket. Målet er å få oversatt alle termer i  Humord innen høsten 2019. Deltakere er fagreferenter og bibliotekarer ved HumSam-biblioteket.

Bakgrunn for prosjektet

Undersøkelser viser at våre brukere oftest søker i Oria enten på norsk eller engelsk. Færre søker på begge språk kombinert. En oversettelse av våre emneord i Humord vil gi utvidete søkeinnganger. I tillegg har vi mange internasjonale studenter som ikke behersker norsk.
Humord koordineringsgruppe bestemte derfor på sitt årsmøte høsten 2018 at vi går inn for en oversettelse. 
Prosjektet er et samarbeid mellom fagreferenter og bibliotekarer ved HumSam-biblioteket. 

Metode

Alle engelske termer legges inn som se-henvisninger. Det er opprettet et google sheets som deles med alle som skal jobbe med oversettelsen. Vi bruker britisk engelsk som standard og legger inn synonymer på samme måte som for norske termer. Alle termer kvalitetssikres.

Lenke til Emneord UBO google sheets

Kilder

Generelle: 

Collins dictionary

Dictionary.com

Engelskspråklig WebDewey

The Historical thesaurus of English

Library of Congress Subject Headings

Merriam-Webster

Ordnett

Oxford English dictionary (primærkilde)

 

Faglige:

The Consice Oxford dictionary of linguistics

Dictionary of philosophical terms : German - English

EconLit

ERIC

Ethnologue

IFLA: Multilingual glossary for art librarians

International encyclopedia of education

JEL Classification codes guide (JEL = Journal of Economic Literature)

Norske MeSH

The Oxford dictionary of philosophy

PsychINFO

Sociological abstracts

Vesterheim: The National Norwegian-American Museum & Heritage Center

Kontakt

Humord koordineringsgruppe

Publisert 14. jan. 2019 13:41 - Sist endret 25. sep. 2019 11:00