Menneskerettighetstermer

Menneskerettighetstermer er et kontrollert emneordsvokabular som i hovedsak dekker menneskerettigheter. Vokabularet forvaltes og videreutvikles av Norsk senter for menneskerettigheters (SMR) bibliotek. Emneordene er publisert som frie, åpne data, og inneholder per november 2014 rundt 1120 termer. Menneskerettighetstermene har ikke hierarkiske relasjoner per i dag.

Emneordene består av:

  1. Innholdsbeskrivende emneord
  2. Emneord for form
  3. Emneord for sted

I tillegg kan emneordene ha se også- og brukt for-henvisninger.

Språk

Termene finnes kun på engelsk. (I tillegg inneholder Juridiske emneord (L-skjema) en del menneskerettighetstermer på norsk). Historisk sett skyldes dette SMRs internasjonale forskningsprofil og det internasjonalt orienterte masterstudiet i menneskerettigheter. På sikt er det ønskelig å få oversatt emneordene til norsk, slik at det blir et tospråklig vokabular.

Utvikling av vokabularet

Menneskerettighets-vokabularet ble utviklet av Human Rights Research and Education Centre of the University of Ottawa, Canada i 1991. SMRs bibliotek har videreutviklet og tilpasset vokabularet, etter at det ble tatt i bruk på slutten av 1990-tallet.

Våren 2012 ble menneskerettighetsvokabularet tilgjengelig elektronisk i husprogramvaren Roald for vedlikehold. På forhånd ble vokabularet «renset» for feil og dårlige termer. Termene ble tilbakeført til katalogpostene i et felt for lokale, kontrollerte emneord. Slik fikk ca 10.000 poster kontrollerte emneord.

Se også

 

Publisert 20. nov. 2014 12:33 - Sist endret 29. juni 2018 10:04