Bestille artikler

Du kan bestille artikler Universitetsbiblioteket ikke har tilgang til.

Søk opp artikkelen i Oria, eller i en fagdatabase.

Søker du fra en fagdatabase (f.eks PubMed), bruk UiO-fulltekstknappen [UiO:] for å se om artikkelen finnes online, eller for å bestille den.

Hvis UiO har tilgang til artikkelen, følg lenke til utgiver under [Les online]. Slik leser du artikler online

Har ikke UiO tilgang, kan artikkelen bestilles.

Merk at ved søk i Oria må du hake av for "Inkludér materiale utenfor bibliotekets samlinger" under [Tilpass trefflisten] øverst i høyre kolonne for å finne artikler vi ikke har tilgang til.

Når artikkelen er funnet, kan den bestilles slik:

  • Klikk på Bestill-knappen/bestill-lenka

  • Referansen blir automatisk fyllt inn, så du trenger bare å å trykke på bestill-knappen.

  • Kvittering for sendt bestilling

 

Publisert 5. juli 2018 09:44 - Sist endret 13. mars 2020 14:18