English version of this page

Lese artikler online

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til tidsskriftsartikler elektronisk. For å lese artikler må du være på UiO- eller OUS-nettet, men du behøver ikke å logge deg på Oria.

  • Søk opp artikkelen i Oria, eller i en fagdatabase.
  • Ved søk fra en fagdatabase, bruk UiO-fulltekstknappen [UiO:] for å se om vi har tilgang til artikkelen i fulltekst

  • Ved søk fra Oria vil det stå tilgjengelig online om artikkelen finnes i fulltekst.
  • Klikk på [Tilgjengelig online]

  • Følg deretter en av lenkene til utgiver [Fulltekst tilgjengelig fra].

Bestille artikler

Artikler du ikke får fullteksttilgang til kan bestilles.

 

Publisert 5. juli 2018 09:48 - Sist endret 11. sep. 2018 11:00