English version of this page

Tilgang utenfor UiO

Du kan få tilgang til e-bøker, tidsskriftartikler, databaser og andre elektroniske ressurser i Oria uansett om du er på campus eller hjemme, dersom du er ansatt eller student ved UiO eller ansatt ved OUS.

Direkte fra Oria

Hvis du er utenfor UiOs nettverk og prøver å åpne en elektronisk ressurs fra Oria, vil du bli bedt om å logge på med UiO-kontoen din før du får tilgang. 

Les om teknologien bak EZproxy-løsningen

UBs personvernerklæring for EZproxy

For OUS-brukere

Hvis du er ansatt ved OUS får du tilgang ved å først bestille OUS' hjemmekontorløsning og deretter koble deg på sykehusets nett hjemmefra. Derfra åpner du Oria og kan søke etter litteratur som vanlig.

Nettleserutvidelsen "Lean Library"

Hvis du ikke bruker Oria, kan nettleserutvidelsen Lean Library gjøre livet litt enklere. Denne kjenner igjen elektroniske ressurser du besøker uavhengig av hvordan du finner dem. Utvidelsen søker også etter åpne versjoner av artikler (Open Access).

Gå til leanlibrary.com/download, installer utvidelsen og velg ‘Universitetet i Oslo’ som institusjon. Utvidelsen er ikke tilgjengelig for Internet Explorer enda.

EZproxy bookmarklet

En annen mulighet er å bruke et EZproxy bookmarklet i nettleseren din. Bruker du bokmerket "slipper du" å gå via bibliotekets nettsider.

Fremgangsmåte:

  • Dra og slipp denne lenken: EZproxy UiO opp i bokmerkeraden i nettleseren din.
  • Når du ønsker å sjekke om du har tilgang til fulltekst til en artikkel klikker du på bokmerket fra bokmerkeraden. Siden lastes om igjen, og dersom vi har tilgang får du fram artikkelen i fulltekst.

Andre tilgangsmetoder

  • Dersom du ikke får tilgang til ressursene via Oria kan du bruke UiO Programkiosk.
  • Dersom du er ansatt eller student, og har en fast maskin du vil koble deg til, kan du bruke Remote Desktop.

For mer informasjon om tilgang hjemmefra generelt se UiOs sider.

 

Publisert 31. mars 2014 14:34 - Sist endret 28. juni 2022 13:31