English version of this page

Tilgang hjemmefra og på reise

Tilgang til tidsskrifter og andre tilgangsbegrensede biblioteksressurser er ofte begrenset til at maskinen du bruker er koblet til UiOs nettverk. UiOs Programkiosk gir deg tilgangen du trenger.

Logg inn på UiO Programkiosk

 

Når du er logget inn i programkiosken, klikk på ikonet "UB biblioteksressurser". Dette åpner en egen nettleser hvor du kan søke etter ressurser på UBs nettside.

Tilgang til Programkiosk fra Mac

For informasjon om å få tilgang til Programkiosk fra MacOSX, kan du få veiledning på UiO's sentrale sider.

 

Publisert 31. mars 2014 14:34 - Sist endret 28. juni 2018 11:18