English version of this page

Tilgang hjemmefra og på reise

Tilgang til tidsskrifter og andre tilgangsbegrensede biblioteksressurser er ofte begrenset til at maskinen du bruker er koblet til UiOs nettverk. Ezproxy gir deg tilgangen du trenger.

Når du er ved en datamaskin utenfor UiOs nettverk og vil ha tilgang til en av våre elektroniske ressurser via en lenke i Oria, GoogleScholar og lignende, får du melding om å logge på EZproxy med din UiO-brukerkonto. Etter innlogging blir du tatt videre til den ressursen du ønsker å få tilgang til.

 

Hvordan virker det?

Les mer om EZproxy-teknologien.

Alternative tilgangsmetoder

Lenking til databasene via databaselisten i Oria og enkelte e-ressurser fungerer ikke med EZproxy. For tilgang til disse kan du bruke UiO Programkiosk

Personvern

EZproxy benytter kun UiOs egen autentiseringsløsning (Weblogin) og lagrer ingen data om deg.


Hjelp og veiledning

Mer informasjon om UiOs programkiosk, hjelp og veiledning.

Les om flere tjenester for å logge på UiO-nettverket.

 

Publisert 31. mars 2014 14:34 - Sist endret 16. aug. 2018 11:09