Få veiledning på HumSam-biblioteket

Hos oss kan du bestille time direkte i kalender og få veiledning i bruk av biblioteket, litteratursøk, referansehåndtering og referanseprogram (EndNote). Du kan få generell veiledning eller fagspesifikk veiledning innen ditt fagområde.

Bibliotekhjelpen

Våre erfarne bibliotekarer gir deg veiledning i å søke etter kilder, både i bibliotekkatalogen Oria og i databaser. Du kan få hjelp med å finne bøker, tidsskrifter og digitale dokumenter.​
 

Fagsøk og referering

Våre fagansvarlige bibliotekarer hjelper deg å gå mer i dybden i kildene i ditt fag, og har god kjennskap til fagspesifikke databaser. De kan også hjelpe deg med spørsmål om sitering og referanser. ​

EndNote-hjelp

Har du behov for hjelp med EndNote? Enkle spørsmål kan du raskt få svar på i UiOs EndNote-gruppe på Facebook. Har du vært på kurs og trenger hjelp utover dette, kan du bestille en veiledningstime.