English version of this page

Få veiledning på Bibliotek for medisin og realfag

Hos oss kan du få hjelp og veiledning i litteratursøk, referansehåndtering og bruk av referanseprogrammer som EndNote, Zotero og BibLaTex.

Jeg trenger hjelp med litteratursøk

Jeg trenger hjelp med EndNote

Jeg trenger hjelp med Zotero

Jeg trenger hjelp med BibLaTex