English version of this page

Seksjon for læringsmiljø og brukermøte

Postadresse Postboks 1063 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen
0851 Oslo
Stedkode 341503

Ansatte

Listen inneholder 54 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aardal, Anja Maria Sekretær a.m.aardal@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Ahmadzai, Nangialai Sekretær nangiala@student.farmasi.uio.no Bibliotek, Lån
Amundsen, Arne Magnus Professor emeritus +47 22844202 a.m.amundsen@ub.uio.no
Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Berntsen, Bredo Professor emeritus +47 22855320 bredo.berntsen@ub.uio.no
Bloch, Merete +47 22856930 merete.bloch@ub.uio.no
Eide, Christina Sekretær 94033909 christina.eide@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Arrangementer
Engh, Jan +47 22857717 jan.engh@ub.uio.no
Frøseth-Rønning, Siri Sekretær 93413584 siri.froseth-ronning@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Praktikanter
Giske, Bente Johanne +47 22855318 b.j.giske@ub.uio.no
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Gramstad, Thomas Sekretær +47 22852546 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Haaland, Gunn Mari +47 22844267 g.m.haaland@ub.uio.no
Haugane, Frøydis +47 22857163 froydis.haugane@ub.uio.no
Hellum, Elsa Lisbeth Professor emeritus +47 22857153 e.l.hellum@ub.uio.no
Heyler, Helen Antonsen Sekretær h.a.heyler@studmed.uio.no Bibliotek
Hoel, Ole Andreas Sekretær +47 22851645 o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Hougsrud, Ingrid +47 22854785 ingrid.hougsrud@ub.uio.no
Høyås, Trine Sekretær trinehoy@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Ibabao, Marianne Alme m.a.ibabao@ub.uio.no
Jonsson, Dag Inge Professor emeritus d.i.jonsson@ub.uio.no
Kjær, Eli Sofie Barstad Professor emeritus +47 22856744 e.s.b.kjar@ub.uio.no
Knudsen, Sissel Sveipe +47 22857066 s.s.knudsen@ub.uio.no
Koch, Anette Breder +47 22857931 a.b.koch@ub.uio.no
Kringstad, Reidun +47 22857172 reidun.kringstad@ub.uio.no
Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47 48288709 (mob) l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Undervisning, Veiledning
Lothe, My Spesialbibliotekar +4797743623 (mob) my.lothe@ub.uio.no Bibliotek, Sosiale medier, Lån, Veiledning, Odontologisk bibliotek, Alma, Informatikkbiblioteket
Lødding, Fredrik Spesialbibliotekar +47 48174847 fredrik.lodding@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Ullevål sykehus
Madsen, Kirstine Annette Møller +47 22856742 k.a.m.madsen@ub.uio.no
Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Brukeropplevelse, Fjernlån, Tilvekst, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Myklebust, Kari Margrethe Professor emeritus +47 22844150 k.m.myklebust@ub.uio.no
Mørk, Eva-Charlotte Spesialbibliotekar +47 45397182 (mob) e.c.mork@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Drift, Rikshospitalet, Kommunikasjon, Arrangementer, Samlinger
Nauni, Isabella Gunéi Sekretær i.g.nauni@studmed.uio.no
Nilsen, Steinar Professor emeritus +47 22844025 steinar.nilsen@ub.uio.no
Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47 22119817 +4795837337 (mob) e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Ullevål sykehus
Olsson, Britt Hilde +47 22856701 b.h.olsson@ub.uio.no
Porobic, Mirna Førstekonsulent mirnap@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Prøitz, Jon Aleksander Sekretær jonapro@student.matnat.uio.no Bibliotek, Lån
Reichelt, Marie Helleren Sekretær +47 22845729 m.h.reichelt@usit.uio.no Bibliotek, Lån
Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet
Sandvik, Marit Sekretær +47 22851389 marit.sandvik@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Schive-Nielsen, Ingerid +47 22857851 ingerid.schive-nielsen@ub.uio.no
Sekulic, Biljana Sekretær biljana.sekulic@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Skram, Randi +47 22844214 randi.skram@ub.uio.no
Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 +4745243100 (mob) s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Undervisning, Litteratursøk, Lån, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek
Solheim, Per Aleksander Spesialbibliotekar +47 48247012 p.a.solheim@ub.uio.no Alma, EndNote, Lån, Oria, Referanseverktøy, Rikshospitalet
Storvik, Arve +47 22854786 +47 92284413 (mob) arve.storvik@ub.uio.no
Stølan, Anniken Mahlum Sekretær annikmst@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Sundby, Ove Hovedbibliotekar +47 23074465 ove.sundby@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Søyland, Marte Jørgensdatter Hovedbibliotekar +47 22117590 m.j.soyland@ub.uio.no Bibliotek, Oslo universitetssykehus, Nettredaktør, EndNote, Sosiale medier, Reference Manager, Ullevål sykehus
Villanger, Shelly Mercedes Hovedbibliotekar +47 22854167 +4791617714 (mob) s.m.villanger@ub.uio.no
Wester, Anne-Gunn Professor emeritus +47 22844236 a.g.wester@ub.uio.no
Zarzar, Mehyar Abdallah Sekretær mehyaraz@student.ikos.uio.no Bibliotek, Lån
Øren, Jonas Sekretær jonasore@math.uio.no Bibliotek, Lån