Norwegian version of this page

The University Library recommends gay literature

The University Library's collections contain a lot of gay literature. Here we present some books related to LHBTQ themes, gender and sexuality. The list is updated June 2020.

Rainbow, book covers, window
Rainbow of book covers at The Library of Humanities and Social Sciences in Georg Sverdrups hus.

The books are selected by the University Library's subject specialists, and are sorted by subject area. The University Library's collections contain much more, search in Oria or talk to us in the Libraries!

Art history

Painting the Difference. Sex and Spectator in Modern Art
Charles Harrison, 2005
Boken kommer med alternative måter å tolke fremstillinger av kvinner i malerkunsten.

Art & queer culture
Catherine Lord & Richard Meyer, 2013
Boken inneholder to grundige essays om homoseksualitet i kunsten. Den trekker linjen tilbake fra 1850-tallet og fram til vår tid.

Art and homosexuality : a history of ideas
Christopher Reed, 2011
Boken trekker de store linjene om homoseksualitet i kunsten fra antikken til nåtiden.

Queer : Documents of contemporary art
David J. Getsy (ed.), 2016
Boken har et videre perspektiv enn kunst og homoseksualitet. Her brukes queer-teori for å belyse flere norm-overstigende forhold innen kunst, kultur og seksualitet

Queer British art (1867-1967)
Tate Publishing, 2017
Boken er en katalog for en aktuell utstilling på Tate Gallery i London

Queer beauty : sexuality and aesthetics from Winckelmann to Freud and beyond
Whitney Davis, 2010
Boken har et freudiansk perspektiv på kunst og homoseksualitet

Gender and aesthetics : an introduction
Carolyn Korsmeyer, 2004
Boken er introduksjon til feministisk estetisk filosofi

Chinese

Queer/tongzhi China : new perspectives on research, activism and media culture
edited by Elisabeth L. Engebretsen and William F. Schroeder ; with Hongwei Bao, 2015

王小波,  似水柔情 (东宫西宫) Utgitt Hong Kong 1992, Kina 1994
Wang, Xiaobo, East palace, west palace (utg på engelsk i samlingen 'Wang in love and bondage, 2007)
En av de første moderne skjønnlitterære behandlinger av homofili i Kina.  Forteller historien om politimannen Xiao Shi som etter å ha arrestert homofile Ah Lan for usømmelig adferd i en av Beijings parker innleder et forhold til ham.  Ble filmatisert og ble i 1996 Kinas første spillefilm med eksplisitt  homofilt tema.

白先勇, 孽子 --- 1983
Pai, Hsien-yung, Crystal boys
Ansett som første moderne taiwanske roman med homofili som tema. Handler om Li Qing som blir kastet ut hjemmefra fordi han er homofil og hans opplevelser i det homofile miljøet i 60-tallets Taipei.

紀大偉 Chi, Ta-wei 同志文學史:台灣的發明 
A Queer Invention in Taiwan: A History of Tongzhi Literature, 2017
En litteraturhistorisk studie av skeiv litteratur på Taiwan, skrevet av Chi Ta-wei, førsteamanuensis i kjønnsstudier og komparativ litteratur ved National Chengchi University i Taipei. 

Criminology and law sociology

Criminology and Queer Theory: Dangerous Bedfellows?
Matthew Ball (2016)

Critical queer studies: Law, film, and fiction in contemporary American culture
Casey Charles (2012)

Handbook of LGBT Communities, Crime, and Justice
Dana Peterson & Vanessa R. Panfil (red.) (2014)

Lesbian, Gay, Bisexual and Trans People (LGBT) and the Criminal Justice System
Charlotte Knight & Kath Wilson (2016)

Queer criminology
Carrie L. Buist & Emily Lenning (2016)

Queer histories and the politics of policing
Emma K. Russell (2020)

Queer theory: Law, culture, empire
Robert Leckey and Kim Brooks, red. (2010)

Queering Criminology
Matthew Ball, Thomas Crofts & Angela Dwyer (red.) (2016)

Same-Sex Relationships, Law and Social Change
Frances Hamilton & Guido Noto La Diega (red.) (2020)

Transgender Cops: The Intersection of Gender and Sexuality Expectations in Police Cultures
Heather Panter (2018)

Eastern Europe

 

Russian homophobia from Stalin to Sochi
Dan Healey (author) (2018)

Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, Gays, and Governments
Ganzevoort, R.R (co-author), Sremac, S (co-author) (2015)

Skeivt ut : reiser i homofobiens land
Pål Vegard Rameckers Hagesæther (author) (2017)

Miłość i demokracja : rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce
Paweł Leszkowicz (author), Tomek Kitliński (co-author) (2005)

Soviet and Post-Soviet Sexualities
Richard C.M. Mole (author) (2019)

"For I am wonderfully made" : texts on Eastern Orthodoxy and LGBT inclusion
Misha Cherniak (editor), Olga Gerassimenko (editor), Michael Brinkschröder (editor) (2016)


Religiosity, tolerance of homosexuality, and support for gay and lesbian rights in Poland : the present and likely future(s) / Ewa Golebiowska
Chapter in: Civic and uncivic values in Poland : value transformation, education, and culture
Sabrina Petra Ramet (editor), Kristen Ringdal (editor), Katarzyna Dośpiał-Borysiak (editor) (2019)

 

Economy

Investing in a Research Revolution for LGBTI Inclusion
World Bank UNDP, 2016
Denne forskningsrapporten fra Verdensbanken trekker fram behovet for informasjon og data som grunnlag for forskning på befolkningene innen LGBTI slik at man kan inkludere dem bedre i Verdensbankens agenda for menneskerettigheter og utvikling.

The Economics of Discrimination
Becker, G. S., 1971
Økonomen og sosiologen Gary S. Becker som fikk Nobels minnepris i samfunnsøkonomi 1992 viste at diskriminering av hvilken som helst gruppe i et marked reduserer inntekten til dem som diskriminerer såvel som de som blir diskriminert.

Do Equal Rights for a Minority Affect General Life Satisfaction?
Berggren, N., Bjørnskov, C., & Nilsson, T. (2017 Journal of Happiness Studies, 1–19.)
Denne studien viser at velferdstapet ved juridisk likebehandling av LGBT-grupper er lite eller ikke-eksisterende, mens velferdsgevinsten er høy.

Handbook on the Economics of Discrimination
Rodgers III, W. M.  (Red.), 2006
Denne boken oppsummerer de viktigste metodiske og teoretiske bidragene innen økonomisk forskning på diskriminering.

Crossing: A Memoir
Deirdre N. McCloskey (1999)
Deirdre McCloskey, en av verdens fremste samfunnsøkonomer, forteller i sine memoarer om hennes vei over kjønnslinjene, fra Donald til Deirdre.

English

Eminent Outlaws: the Gay Writes who Changed America
Christopher Bram, 2012

The Routledge Queer Studies Reader
Routledge, 2013
Boken gir en grei oversikt over forskningsfeltet.

The Gay Revolution: the Story of the Struggle
Lillian Faderman, 2015

Queer in Translation
Routledge, 2017

Black on both sides : a racial history of trans identity
C. Riley Snorton (author) (2017)

Men in place : trans masculinity, race, and sexuality in America
Miriam J. Abelson (author) (2019)

French

Queer French: globalization, language, and sexual citizenship in France
Denis M. Provencher, 2007

La Question homosexuelle et transgenre
Christophe Broqua (ed), 2012

German

Magnus Hirschfeld und seine Zeit
Manfred Herzer (2017)
This book narrates the life and work of the Jewish social democrat and gay physician Magnus Hirschfeld (1868), who launched the world`s first emancipation movement for homosexuals at the end of the 19th century. Hirschfeld was a pioneer in the field of sexology, and opened the first Institute of Sexology in Berlin after the First World War.

Eldorado : homosexuelle Frauen und Männer in Berlin, 1850-1950 : Geschichte, Alltag und Kultur
Michael Bollé; Berlin Museum (1984)

Goodbye to Berlin? : 100 Jahre Schwulenbewegung : eine Ausstellung des Schwulen Museums und der Akademie der Künste, 17. Mai bis 17. August 1997
Manfred Baumgardt; Schwules Museum; Akademie der Künste (1997)

Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen
Joachim Müller; Andreas Sternweiler; Schwules Museum (2000)

Human geography

The Geography of Perversion: Male-To-Male Sexual Behavior Outside the West and the Ethnographic Imagination, 1750-1918
Bleys, R. C. (1995)
Denne studien viser hvordan seksuelle identiteter har blitt formet av kulturkontakt som følge av globaliseringen de siste hundreårene.

Sexualities. I International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology 
Lewis, N. M. (2016). John Wiley & Sons, Ltd.  
Leksikonartikkel om geografisk forskning på seksualitet. For eksempel hvordan seksualitet blir formet av steder og hvordan stedene formes av seksuelle normer og reguleringer.

Geographies of Sexualities: Theory, Practices and Politics. 
Lim, J. (2009).  (K. Browne, Red.) (Pap/Ele edition). Farnham: Routledge.
Denne boka gir et tverrfaglig og internasjonalt overblikk over den geografiske forskningen på seksualitet.

Skeivt ut: reiser i homofobiens land
Hagesæther, Pål Vegard (2017)
Journalist og sosiolog Pål Vegard Hagesæther besøker Russland, India, Uganda, Iran, Tyrkia og Jamaica for å få innsikt i situasjonen i landene, der kampen for homofiles levekår og rettigheter har gått den gale veien.

The Sexual History of the Global South
Saskia Wieringa and Horacio Sivori (ed) (2013)

Stephanie Schroeder (2019).

 

Italian

Queer Italia: same-sex desire in Italian literature and film
Gary P. Cestaro (ed.), 2004

Queer TV: omosessualità e trasgressione nella televisione italiana
Andrea Jelardi, Giordano Bassetti, 2006

Queer in Italia: differenze in movimiento
Marco Pustianaz (ed.), 2011

Japanese

Contact moments : the politics of intercultural desire in Japanese male-queer cultures
Katsuhiko Suganuma, 2012

Queer Japanese : gender and sexual identities through linguistic practices
Hideko Abe, 2010

Cartographies of desire : male-male sexuality in Japanese discourse, 1600-1950
Gregory, M. Pflugfelder, 2007

Emerging lesbian voices from Japan
Sharon Chalmers, 2002

Queer Japan : personal stories of Japanese lesbians, gays, transsexuals, and bisexuals
cop. 1998

たたかう LGBT & アート ; Tatakau erujībītī ando āto : dōsei pātonāshippu kara heito supīchi made jinken to hyōgen o kangaeru tame ni (Fighting LGTB & art), 2016

Voices from the Japanese Women's Movement
Ampojapan-Asia Quarterly Review (author) (2015)

Beyond common sense : sexuality and gender in contemporary Japan
Wim Lunsing (author) (2001)

Litterature studies

After sex? : on writing since queer theory
Janet E. Halley; Andrew Parker, 2010
Queerteoriens historie, potensiale og begrensninger.

The Cambridge companion to gay and lesbian writing
Hugh Stevens, 2011
Håndbok som presenterer LHBTQ-litteraturen, både kritiske temaer og ulike forfattere.

Queer Gothic
George E. Haggerty, 2006
Argumenterer for at gotiske romaner på 1700- og 1800-tallet var med på å forme alternativ tenkning  rundt seksuelle problemstillinger, og leser de klassiske romanene i lys av queerteori. Analyserer også vår tids gotiske romaner.

Sexual identities : a cognitive literary study
Patrick Colm Hogan (forfatter) (2018)

The new woman : literary modernism, queer theory, and the trans feminine allegory
Emma Heaney (forfatter) (2017)

Gender(ed) identities : critical rereadings of gender in children's and young adult literature
Tricia Clasen (redaktør); Holly Hassel (redaktør) (2017)

Media studies

Media, gender and identity : an introduction
David Gauntlett, 2008
Mediene og populærkulturen presenterer hele tiden fortellinger om hva det vil si å være kvinne og mann. Hvordan påvirker disse mediefortellingene menneskers identitet? Boka ser nærmere på samspillet mellom kjønnsidentitet og medier.

LGBT transnational identity and the media
Christopher Pullen, 2012
Boka tar utgangspunkt i forestillingen om en transnasjonal LHBTQ-identitet og medienes viktige rolle. De ulike artiklene i antologien tar for seg seksuell identitet formidlet og uttrykt gjennom blant annet film og fjernsyn.

Queer masculinities in Latin American cinema : male bodies and narrative representations
Gustavo Subero, 2014
Boka tar for seg den latinamerikanske queerfilmen fra 1970-tallet og fram til i dag, og diskuterer samtidig mannlig homoseksualitet i ulike latinamerikanske land.

Queer cinema, the film reader
Harry Benshoff; Sean Griffin, 2004
Skeiv film, queer film. Ser på forholdet mellom film og seksualitet, i lys av filmindustrien, samfunnet generelt og den historisk utviklingen.

The queer art of failure
Judith Halberstam (author) (2011)

Gender, citizenship, and identity in the Indian blogosphere : writing the everyday
Sumana Kasturi (author) (2020)

Interpreting the Internet : feminist and queer counterpublics in Latin America
Elisabeth Jay Friedman (author) (2017)

Det naturliga : en kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet
Fredrik Svenaeus (author) (2019)

 

Medicine and health

The Equal Curriculum : The Student and Educator Guide to LGBTQ Health
edited by James R. Lehman, Kristine Diaz, Henry Ng, Elizabeth M. Petty, Meena Thatikunta, Kristen Eckstrand (2020)

Pediatric Gender Identity : Gender-affirming Care for Transgender & Gender Diverse Youth
edited by Michelle Forcier, Gerrit Van Schalkwyk, Jack L. Turban (2020)

The book of pride : LGBTQ heroes who changed the world
Mason Funk (2019)

Transgender and Gender Nonconforming Health and Aging
edited by Cecilia Hardacker, Kelly Ducheny, Magda Houlberg (2019)

Transgender Medicine : A Multidisciplinary Approach
edited by Leonid Poretsky, Wylie C. Hembree (2019)

A recent history of lesbian and gay psychology : from homophobia to LGBT
Hegarty, Peter (2018)

Affirmative Mental Health Care for Transgender and Gender Diverse Youth : A Clinical Guide
edited by Aron Janssen, Scott Leibowitz (2018)

LGBTQ clients in therapy : clinical issues and treatment strategies
Joe Kort (2018)

LGBTQ cultures : what health care professionals need to know about sexual and gender diversity
Eliason, Michele J (2018)

The pride guide : a guide to sexual and social health for LGBTQ youth
Jo Langford (2018)

Denne boka er homo
Dawson, J., Gerrell, S., & Nordseth, L. (2017)

Homo : For deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo : Eller for deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker
Trettebergstuen, A., & Nylund, B. (2017)

Trauma, Resilience, and Health Promotion in LGBT Patients : What Every Healthcare Provider Should Know
edited by Kristen L. Eckstrand, Jennifer Potter (2017)

Understanding Prevention for HIV Positive Gay Men : Innovative Approaches in Addressing the AIDS Epidemic
edited by Leo Wilton (2017)

Affirmation, Care Ethics, and LGBT Identity
by Tim R. Johnston (2016)

Handbook of LGBT Elders : An Interdisciplinary Approach to Principles, Practices, and Policies
edited by Debra A. Harley, Pamela B. Teaster (2016)

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Healthcare : A Clinical Guide to Preventive, Primary, and Specialist Care
edited by Kristen Eckstrand, Jesse M. Ehrenfeld (2016)

The Lives of Older Lesbians : Sexuality, Identity & the Life Course
by Jane Traies (2016)

Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge
Ravn, Kristensen, Sørensen, Ravn, Malin Noem, Kristensen, Guro Korsnes, & Sørensen, Siri Øyslebø (2016)

The lives of LGBT older adults : understanding challenges and resilience
edited by Nancy A. Orel and Christine A. Fruhauf (2015)

De usynlige kjønn
Arntzen, M., & Kahrs, K. (2013)

LGBT-Parent Families : Innovations in Research and Implications for Practice
edited by Abbie E. Goldberg, Katherine R. Allen (2013)

LGBT psychology : research perspectives and people of African descent
Michele K. Lewis, Isiah Marshall (2012)

The health of lesbian, gay, bisexual, and transgender people : building a foundation for better understanding
Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities, Board on the Health of Select Populations, Institute of Medicine of the National Academie (2011)

The Health of Sexual Minorities : Public Health Perspectives on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Populations
edited by Ilan H. Meyer, Mary E. Northridge (2007)

The transgender phenomenon
Ekins, R., & King, D. (2006)

Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta
Malterud, K., & Ohnstad, A. (2006)

Musicology

Queerness in pop music : aesthetics, gender norms, and temporality
Stan Hawkins (author) (2016)

Gaga feminism : sex, gender, and the end of normal
J. Jack Halberstam (author) (2012)

Nature's diversity 

Homosexual behaviour in animals : an evolutionary perspective
Volker Sommer, Paul L. Vasey (eds) 2006

Mating males : an evolutionary perspective on mammalian reproduction
Timothy D. Glover 2012

Mother nature : a history of mothers, infants, and natural selection
Sarah Blaffer Hrdy 1999

The evolution of parental care
T.H. Clutton-Brock 1991

Odd couples : extraordinary differences between the sexes in the animal kingdom
Daphne J. Fairbairn 2013

Odd couples : a history of gay marriage in Scandinavia 
Jens. Rydström 2011

The extra-pair mating system of three socially monogamous passerines
Christin Krokene 1999

Monogamy : mating strategies and partnerships in birds, humans and other mammals
Ulrich H Reichard, Christophe Boesch (eds) 2003

Evolution of nuptial gifts in bushcrickets
Nina Wedell 1993

Sexual selection
James L. Gould 1989

Fish reproduction : strategies and tactics
G. W Potts, R. J Wootton (eds) 1984

Sex, evolution, and behavior
Martin Daly 1983

The physiology of insect reproduction
Franz Engelmann 1970

Like a virgin : how science is redesigning the rules of sex
Aarathi Prasad 2012

Mating systems and strategies
Stephen M. Shuster, Michael J. Wade 2003

Female control : sexual selection by cryptic female choice
William G. Eberhard 1996

Sexual selection in primates : new and comparative perspectives
Peter M. Kappeler, Carel P. van Schaik (eds) 2004

Primate males : causes and consequences of variation in group composition
Peter M. Kappeler (ed) 2000

Chemistry of love and sex
Madalena M. M. Pinto 2012

Partnerships in birds : the study of monogamy
Jeffrey M. Black (ed) 1996

Evolution's rainbow : diversity, gender, and sexuality in nature and people
Joan Roughgarden 2004

Dr. Tatiana's sex advice to all creation
Olivia Judson 2002

The courtship of animals
W. P. Pycraft 1914 

Heterotypical behaviour in man and animals
M. Haug, P. F. Brain and C. Aron (eds) 1991

The cleft
Doris Lessing 2007

Sex energy : the sexual force in man and animals
Robert S. De Ropp 1970

Females of the species : sex and survival in the animal kingdom
Bettyann Kevles 1986

Cuckoos, cowbirds and other cheats
N.B. Davies 2000

Sex on six legs : lessons on life, love, and language from the insect world
Marlene Zuk 2011

Reproduction of amphibians
Maria Ogielska (ed) 2009

Crustacean sexual biology
Raymond T Bauer, Joel W Martin (eds) 1991

Nordic language and litterature

Mellom linjene: homofile tema i norsk litteratur
Jan Olav Gatland
Oversiktsverk

Opp alle jordens homofile
Gerd Brantenberg
Klassiker fra 70-tallet

Villskudd: sangen til Jens
Gudmund Vindland
Klassiker fra 70-tallet

Lukas Moodysson's Show me love (filmanalyse)
Anna W. Stenport 
Moderne trender

Enkle atonale stykker for barn
Dag Johan Haugerud
Moderne trender

Slagside
Heidi Sævareid
Nominert til Brageprisen og Sørlandets litteraturpris 2016

Other Asian cultures

"Lesbians" in East Asia: diversity, identities, and resistance
Diana Khor, Saori Kamano, 2006
Boken omhandler ulike aspekter ved lesbiskes liv i Kina, Sør-Korea og Japan: familieliv, konflikt mellom lesbiske og feminister, identitet, rettighetsbevegelse etc.

Gay Bombay: globalization, love and (be)longing in contemporary India
Parmesh Shahani, 2008
Boken tar opp hvordan homofil identitet i blir formet i nåtidens urbane India.

Criminal love? : queer theory, culture, and politics in India
R. Raj Rao 1955-,  2017
Teori versus virkelighet ved å leve som homoseksuell I India

Queer Politics in India: Towards Sexual Subaltern Subjects 
Shraddha Chatterjee, 2018
Boken forteller to historier fra India, flettet inn i hverandre; den om de homoseksuelles kamp for likhet og den om et lesbisk selvmord. 

AsiaPacifiQueer : rethinking genders and sexualities
Edited by Fran Martin ... [et al.], 2008
Tverrfaglig bok om lokal sexkultur i Asia

First Queer Voices from Thailand Uncle Go’s Advice Columns for Gays, Lesbians and Kathoeys
Peter A. Jackson, Hong Kong University Press, 2016
Boken omhandler korrespondanse fra homoseksuelle, lesbiske og transseksuelle i spalten ‘Uncle Go’s Advice’ i et liberalt thailandsk magasin fra 1970-tallet.

Mobile cultures : new media in queer Asia
Chris Berry 1959-; Fran Martin 1971-; Audrey Yue;   c2003
Boken omhandler sammenhengen mellom ny medieteknologi, globaliseringen av seksuell kultur og homoseksualitet i Asia.

Sexual states : governance and the decriminalization of sodomy in India's present
Jyoti Puri (2016)
Boken omhandler arbeidet med å avkriminalisere homofili i India og viser hvordan reguleringen av seksualitet er knyttet til etablering og varig eksistens av staten
 

The Phobic and the erotic : the politics of sexualities in contemporary India
Brinda Bose og Subhabrata Bhattacharya (2007)
Boken tar opp de komplekse problemstillinger, teorier, kontekster og debatter som fyller seksualitetsarenaen i samtidens indiske samfunn.
 

Queer Korea
Todd A. Henry (2020)
Boken tar for seg ulike aspekter ved homoseksualitet i kolonitidens Korea og frem til i dag
 

Homosexuals and the contemporary Gay Rights Movement in Korea : movement participation and collective identity (Masteroppgave)
Junghoon Yang (2013)
Masteroppgaven undersøker hvordan elementer av kollektiv identifikasjon reflekteres hos koreanske homoseksuelle menn og hvordan det påvirker deres engasjement for homofiles rettigheter.
 

Psychology

Counseling LGBTI Clients
Kevin G. Alderson, 2013
A practical, easy-to-read guide for emerging and current practitioners, as well as LGBTI individuals, combines theory, research and practice to help readers become effective counselors.

Handbook of psychology and sexual orientation
Edited by Anthony R. D'Augelli & Charlotte Patterson, 2013
Leading experts in this field reviews contemporary psychological research and theory on sexual orientation.

Handbook of sexual orientation and gender diversity in counseling and psychotherapy
Edited by Kurt A. DeBord, Ann R. Fischer, Kathleen J. Bieschke and Ruperto M. Perez, 2016
Explore the challenges faced by sexual minority (SM) and transgender and gender non-conforming (TGNC) clients today. Experts in the field examine how the concepts of gender and sexual orientation are both socioculturally constructed and can be informed by biologically focused research, thus setting the stage for flexible, affirmative mental health services.

Teaching LGBTQ psychology: Queering innovative pedagogy and practice
Theodore R Burnes & Jeanne L Stanley, 2017
This book is a theoretical and practical guide for individuals who teach and train about LGBTQ psychology in diverse groups and settings. Each chapter approaches sexual and gender diversity from a resilience, wellness-focused framework, with the overall goal of furthering social justice for LGBTQ individuals.

Microaggressions and traumatic stress: Theory, research, and clinical treatment

Nadal, Kevin L (2018)
Challenging current definitions of trauma, this brief but comprehensive volume features significant new research and case studies looking at how regular exposure to subtle social discrimination in the form of microaggressions can, over time, elicit similar symptoms to severe trauma.

New directions in identity theory and research

Jan E Stets; Richard T Serpe (2016).
Kapittel 16: "Social movements and the construction of queer identity". 
Shaeleya D. Miller, Verta Taylor, Leila J. Rupp
The use of “queer” as a group identity among lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) activists encompasses a multiplicity of sexual practices and identities. However, there has been virtually no empirical research on queer as a person identity or on how individuals come to identify as queer. This chapter analyzes “queer” as a group and person identity constructed within the context of social movement organizing. 

Affirmative Counseling With LGBTQI+ People

Misty M. Ginicola, Cheri Smith, Joel M. Filmore (Editors) (2017) 
This current and comprehensive handbook will guide educators, students, and clinicians in developing the awareness, knowledge, and skills necessary to work effectively with LGBTQI+ populations. Twenty-five chapters written by experts in the field provide direction for working with clients in an authentic, ethical, and affirmative manner that is tailored to their individual strengths, needs, and identity.
 

LGBTQ Intimate Partner Violence Lessons for Policy, Practice, and Research

Adam M Messinger (2017).
Nationally representative studies confirm that LGBTQ individuals are at an elevated risk of experiencing intimate partner violence. While many similarities exist between LGBTQ and heterosexual intimate partner violence, research has illuminated a variety of unique aspects of LGBTQ intimate partner violence regarding the predictors of perpetration, the specific forms of abuse experienced, barriers to help-seeking for victims, and policy and intervention needs. This is the first book that systematically reviews the literature regarding LGBTQ intimate partner violence, draws key lessons for current practice and policy, and recommends research areas and enhanced methodologies. 
 

LGBT Psychology and Mental Health : Emerging Research and Advances
Richard Ruth Ph.D., Erik Santacruz Ed.D. (Editor) (2017) 
LGBT Psychology and Mental Health: Emerging Research and Advances brings together concise, substantive reviews of what is new or on the horizon in science and in key areas of clinical practice. It will equip professionals at institutions with mental health programs that deal with lesbian, gay, bisexual and transgender issues with information and insight to help psychologists, mental health clinicians, and counselors better serve the LGBT populations that, increasingly, are seeking their services.
 

Working with transgender young people and their families : a critical developmental approach
Damien W. Riggs (2019). Tilgjengelig online.
 

Gender and Sexual Identity : Transcending Feminist and Queer Theory
Julie L. Nagoshi, Craig T. Nagoshi og Stephan/ie Brzuzy (2014). 
 

Men Trapped in Men's Bodies: Narratives of Autogynephilic Transsexualism
Anne A. Lawrence (2013). 
 

Gender, sex, and sexualities : psychological perspectives
Nancy Kimberly Dess (ed),Jeanne Marecek (ed), Leslie C. Bell (ed) (2018). 
 

A reflective guide to gender identity counselling
Madison-Amy Webb (2019).
 

Theorizing transgender identity for clinical practice : a new model for understanding gender
S.J. Langer (2019).
 

LGBTQ clients in therapy : clinical issues and treatment strategies
Joe Kort (2018).
 

Transformations : Women, gender, and psychology
Mary Crawford (2018).
 

Reproductive Losses : Challenges to LGBTQ Family-Making (Gender and Sexualities in Psychology)
Christa Craven (2019).
 

LGBTQ Mental Health : International Perspectives and Experiences
Dr. Nadine Nakamura og Dr. Carmen H. Logie (2019). 


Headcase : LGBTQ writers and artists on mental health and wellness
 

Undoing the Gender Binary
Charlotte Chucky Tate, Ella Ben Hagai, Faye J. Crosby (2020)
The central question of this book is: What does it mean to be transgender - in general and in specific ways? What does the designation mean for any individual and for the groups in which the individual exists? Biologically, what occurs? Psychologically, what transpires?

Sex, sexuality and trans identities : clinical guidance for psychotherapists and counselorsGary J. Jacobson, Jan C. Niemira, Karalyn Violeta (editors) (2020)
A specialist book for mental health professionals, sex therapists and educators to develop and improve their clinical work with trans clients with regards to their sexual relationships and sexuality. It provides an interdisciplinary exploration of the subject, and relates to both clinical practice and theory.
 

Pocket Guide to LGBTQ Mental Health : Understanding the Spectrum of Gender and Sexuality
Petros Levounis and Eric Yarbrough (editors) (2020)
The Pocket Guide for Understanding LGBTQ Mental Health is a manual for mental health clinicians working with patients of diverse gender and sexual identities: lesbians, gay men, bisexuals, transgender people, queer people, questioning people, intersex people, asexual people, pansexual people, and allied heterosexuals.
 

The social psychology of gay men
Rusi Jaspal (2019)
This book focuses on the social psychological aspects of gay men's lives and provides an  examination of topics including sexual orientation, sexual behavior, identity, relationships, prejudice, and health
 

 

Lesbian, gay, bisexual, trans, intersex, and queer psychology : an introduction
Sonja J. Ellis, Elizabeth Peel, Damien Riggs (2019)
This textbook provides an accessible and engaging introduction to the field of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer psychology. It offers an overview of key topical areas, from history and context, identities and fluidity, families and relationships, to health and wellbeing.
 

Bisexual and Pansexual Identities : Exploring and Challenging Invisibility and Invalidation
Nikki Hayfield (2020)
This book explores the invisibility and invalidation of bisexuality, pansexuality, and asexuality, using perspectives from psychology and the social sciences.
 

A clinician's guide to gender identity and body image : practical support for working with transgender and gender-expansive clients
Heidi Dalzell (author), Kayti Protos (author) (2020)
The book addresses the clinical challenges a therapist may encounter, and provides advice on the key issues involved in therapeutic work with transgender, non-binary and gender-expansive clients, including trauma, minority stress, coming out, family support, appearance and body changes.
 

Science-fiction and films

The left hand of darkness
Ursula K. Le Guin 1976

The imitation game
2014

Social anthropology, sociology and gender research

 

Basically queer : an intergenerational introduction to LGBTQA2S+ lives
Claire Robson, Kelsey Blair, Jen Marchbank (redaktører) (2017)


Magnus Hirschfeld : the origins of the gay liberation movement
Ralf Dose (forfatter), Edward H. Willis (oversetter) (2014)

 

Queer praxis : questions for LGBTQ worldmaking
Dustin Bradley Goltz (forfatter/redaktør), Jason Zingsheim (redaktør) (2015)


Dear Ijeawele : a feminist manifesto in fifteen suggestions
Chimamanda Ngozi Adichie (2018)
 

Global divas : Filipino gay men in the diaspora
Martin F. Manalansan (2003)
Etnografi over homofil identitet blant homofile filippinske immigranter i New York

 

Global encyclopedia of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) history 
Howard Chiang (redaktør), Ajnali Arondekar (redaktør) (2019)

 

Gender and queer perspectives on Brexit
Moira Dustin, Nuno Ferreira, Susan Millns, editors (2019)
 

The Gay Archipelago : Sexuality and Nation in Indonesia
Tom. Boellstorff, 2005
“The Gay Archipelago is the first book-length exploration of the lives of gay men in Indonesia, the world's fourth most populous nation and home to more Muslims than any other country. Based on a range of field methods, it explores how Indonesian gay and lesbian identities are shaped by nationalism and globalization. Yet the case of gay and lesbian Indonesians also compels us to ask more fundamental questions about how we decide when two things are ""the same"" or ""different.”
 

Kjærlighetskarusellen : eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og livsløp i Norge 
Hans W. Kristiansen. Doktoravhandling, UiO.
 

Inclusive masculinity : The changing nature of masculinities
Anderson, E. (2009).

The Hirschfeld archives : Violence, death, and modern queer culture (Sexuality studies).
Bauer, H. (2017).
 

Gender outlaws : The next generation
Bornstein, K., & Bergman, S. (2010).
 

Queer methods and methodologies : Intersecting queer theories and social science research. 
Browne, K., & Nash, C. (2016).
 

"For I am wonderfully made" : Texts on Eastern Orthodoxy and LGBT inclusion. 
Cherniak, M., Gerassimenko, O., & Brinkschröder, M. (2016).
 

Man-Made Woman: the dialectics of cross-dressing 
Cremin, C. (2017).
 

Debates in transgender, queer, and feminist theory : Contested sites (Queer interventions).
Elliot, P. (2010).
 

Transfeminist perspectives in and beyond transgender and gender studies
Enke, A. (2012).
 

Seeking rights from the left : Gender, sexuality, and the Latin American pink tide.
Friedman, E. (2019).
 

The transgender phenomenon.
Ekins, R., & King, D. (2006).
 

Mad for Foucault : Rethinking the foundations of queer theory (Gender and culture).
Huffer, L. (2010).
 

L-ordet : Vart tog alla lesbiska vägen?
Rosenberg, T. (2006).
 

Black Masculinity and Hip-Hop Music : Black Gay Men Who Rap
Li, X. (2019).
 

Masculinities without men? : Female masculinity in twentieth-century fictions (Sexuality studies series).
Noble, J. (2004).
 

Feminism is queer : The intimate connection between queer and feminist theory. 
Marinucci, M. (2010).
 

LGBTQ intimate partner violence : Lessons for policy, practice, and research.
Messinger, A. (2017).
 

Masculinities in the making : From the local to the global.
Messerschmidt, J. (2016).
 

Reader's guide to lesbian and gay studies.
Murphy, T. (2000).
 

For the love of women : Gender, identity and same-sex relations in a Greek provincial town.
Kirtsoglou, E. (2004).
 

Queer futures : Reconsidering ethics, activism, and the political (Queer interventions).
Haschemi Yekani, E., Kilian, E., & Michaelis, B. (2016).
 

Lgbtq : The survival guide for lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning teens
Huegel Madrone, K. (2018).
 

Routledge international encyclopedia of queer culture.
Gerstner, D. (2006).
 

Transgender voices : Beyond women and men.
Girshick, L. (2008).
 

Anthropological explorations in queer theory (Queer interventions).
Graham, M. (2014).
 

Ett transfeministiskt manifest.
Ramnehill, M. (2016).
 

Masculinities in theory : An introduction.
Reeser, T. (2010).
 

Intersections between feminist and queer theory.
Richardson, D., McLaughlin, J., & Casey, M. (2006).
 

Queerfeministisk agenda
Rosenberg, T. (2002).
 

Trans/forming feminisms : Trans/feminist voices speak out = Transforming feminisms
Scott-Dixon, K. (2006).
 

Lesbian and gay studies : An introductory, interdisciplinary approach.
Sandfort, T. (2000).
 

Whipping girl : A transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity.
Serano, J. (2007).
 

The Transgender studies reader.
Whittle, S., & Stryker, S. (2006).

Spanish

De Sodoma a Chueca : una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX 
Alberto Mira, 2007

Homecoming queers : desire and difference in chicana latina cultural production
Marivel T. Danielson, 2009

Dentro/fuera: el espacio homosexual masculino en la poesía española del siglo XX
Enrique Álvarez, 2010

Queering Iberia: Iberian masculinities at the margins
Josep M. Armengol-Carrera (ed), 2012

Queer masculinities in Latin American cinema: male bodies and narrative representations
Gustavo Subero, 2014

Skeivt arkiv - The National Norwegian archive for queer history

We also recommend Skeivt arkiv, which collects, documents and communicates Norwegian and Scandinavian queer and LGBT history. Skeivt arkiv is a part of the Department of Special Collections at the University Library in Bergen.

Published June 17, 2020 7:30 AM - Last modified July 8, 2020 11:13 AM