Norwegian version of this page

The University Library recommends LGBTQ+ literature

The University Library's collection contains a lot of LGBTQ+ literature. Here we present subject books and fiction related to lgbtq+ themes, gender and sexuality.

Rainbow, book covers, window
Rainbow of book covers at The Library of Humanities and Social Sciences in Georg Sverdrups hus.

The books are selected by the University Library's subject specialists, and are sorted by subject area. The University Library's collections contain much more, search in Oria or talk to us in the Libraries!

Art history

Painting the Difference. Sex and Spectator in Modern Art
Charles Harrison, 2005
Boken kommer med alternative måter å tolke fremstillinger av kvinner i malerkunsten.

Art & queer culture
Catherine Lord & Richard Meyer, 2013
Boken inneholder to grundige essays om homoseksualitet i kunsten. Den trekker linjen tilbake fra 1850-tallet og fram til vår tid.

Art and homosexuality : a history of ideas
Christopher Reed, 2011
Boken trekker de store linjene om homoseksualitet i kunsten fra antikken til nåtiden.

Queer : Documents of contemporary art
David J. Getsy (ed.), 2016
Boken har et videre perspektiv enn kunst og homoseksualitet. Her brukes queer-teori for å belyse flere norm-overstigende forhold innen kunst, kultur og seksualitet

Queer British art (1867-1967)
Tate Publishing, 2017
Boken er en katalog for en aktuell utstilling på Tate Gallery i London

Queer beauty : sexuality and aesthetics from Winckelmann to Freud and beyond
Whitney Davis, 2010
Boken har et freudiansk perspektiv på kunst og homoseksualitet

Gender and aesthetics : an introduction
Carolyn Korsmeyer, 2004
Boken er introduksjon til feministisk estetisk filosofi

Chinese

Queer/tongzhi China : new perspectives on research, activism and media culture
edited by Elisabeth L. Engebretsen and William F. Schroeder ; with Hongwei Bao, 2015

王小波,  似水柔情 (东宫西宫) Utgitt Hong Kong 1992, Kina 1994
Wang, Xiaobo, East palace, west palace (utg på engelsk i samlingen 'Wang in love and bondage, 2007)
En av de første moderne skjønnlitterære behandlinger av homofili i Kina.  Forteller historien om politimannen Xiao Shi som etter å ha arrestert homofile Ah Lan for usømmelig adferd i en av Beijings parker innleder et forhold til ham.  Ble filmatisert og ble i 1996 Kinas første spillefilm med eksplisitt  homofilt tema.

白先勇, 孽子 --- 1983
Pai, Hsien-yung, Crystal boys
Ansett som første moderne taiwanske roman med homofili som tema. Handler om Li Qing som blir kastet ut hjemmefra fordi han er homofil og hans opplevelser i det homofile miljøet i 60-tallets Taipei.

紀大偉 Chi, Ta-wei 同志文學史:台灣的發明 
A Queer Invention in Taiwan: A History of Tongzhi Literature, 2017
En litteraturhistorisk studie av skeiv litteratur på Taiwan, skrevet av Chi Ta-wei, førsteamanuensis i kjønnsstudier og komparativ litteratur ved National Chengchi University i Taipei. 

Criminology and law sociology

Acts of Belonging in Modern Societies : Sexuality, Immigration, Citizenship
Ilgın Yörükoğlu (2020)

Criminology and Queer Theory: Dangerous Bedfellows?
Matthew Ball (2016)

Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst
Anne Hellum & Anniken Sørlie, red. (2021)

Queer criminology
Carrie L. Buist & Emily Lenning (2016)

The Queer Outside in Law: Recognising LGBTIQ People in the United Kingdom 
Senthorun Raj & Peter Dunne (red.)(2021)

Queering Criminology
Matthew Ball, Thomas Crofts & Angela Dwyer (red.) (2016)

Queering Narratives of Domestic Violence and Abuse: Victims and/or Perpetrators? 
Catherine Donovan & Rebecca Barnes (2020)

Research Handbook on Gender, Sexuality and the Law 
Alexander Maine & Chris Ashford (red.)(2020)

Skeive linjer i norsk historie: Frå norrøn tid til i dag
Hanne Marie Johansen (2019)

Transgender Cops: The Intersection of Gender and Sexuality Expectations in Police Cultures
Heather Panter (2018)

Eastern Europe

Feminist and LGBTI+ Activism Across Russia, Scandinavia and Turkey: Transnationalizing Spaces of Resistance
Çağatay, Selin ; Liinason, Mia ; Sasunkevich, Olga, 2022
What do struggles for women’s and LGBTI+ rights in Russia, Turkey and the Scandinavian countries have in common? And what can actors who struggle for rights and justice in these contexts learn from each other? Based on a multisited ethnography of feminist and LGBTI+ activisms across Russia, Turkey and the Scandinavian countries, this Open Access book explores transnational struggles on various levels, from the micro-scale of the everyday to large-scale, spectacular events.

LGBTQ+ Activism in Central and Eastern Europe : Resistance, Representation and Identity ORIA
Radzhana Buyantueva (red.), Maryna Shevtsova (red.), 2020
Analyses LGBTQ+ issues and activism in CEE countries from political, historical, legal, sociological and feminist perspectives.

Russian homophobia from Stalin to Sochi
Dan Healey (author) (2018)

Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, Gays, and Governments
Ganzevoort, R.R (co-author), Sremac, S (co-author) (2015)

Skeivt ut : reiser i homofobiens land
Pål Vegard Rameckers Hagesæther (author) (2017)

Miłość i demokracja : rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce
Paweł Leszkowicz (author), Tomek Kitliński (co-author) (2005)

Soviet and Post-Soviet Sexualities
Richard C.M. Mole (author) (2019)

"For I am wonderfully made" : texts on Eastern Orthodoxy and LGBT inclusion
Misha Cherniak (editor), Olga Gerassimenko (editor), Michael Brinkschröder (editor) (2016)

Religiosity, tolerance of homosexuality, and support for gay and lesbian rights in Poland : the present and likely future(s) / Ewa Golebiowska
Chapter in: Civic and uncivic values in Poland : value transformation, education, and culture
Sabrina Petra Ramet (editor), Kristen Ringdal (editor), Katarzyna Dośpiał-Borysiak (editor) (2019)

Economy

Investing in a Research Revolution for LGBTI Inclusion
World Bank UNDP, 2016
Denne forskningsrapporten fra Verdensbanken trekker fram behovet for informasjon og data som grunnlag for forskning på befolkningene innen LGBTI slik at man kan inkludere dem bedre i Verdensbankens agenda for menneskerettigheter og utvikling.

The Economics of Discrimination
Becker, G. S., 1971
Økonomen og sosiologen Gary S. Becker som fikk Nobels minnepris i samfunnsøkonomi 1992 viste at diskriminering av hvilken som helst gruppe i et marked reduserer inntekten til dem som diskriminerer såvel som de som blir diskriminert.

Do Equal Rights for a Minority Affect General Life Satisfaction?
Berggren, N., Bjørnskov, C., & Nilsson, T. (2017 Journal of Happiness Studies, 1–19.)
Denne studien viser at velferdstapet ved juridisk likebehandling av LGBT-grupper er lite eller ikke-eksisterende, mens velferdsgevinsten er høy.

Handbook on the Economics of Discrimination
Rodgers III, W. M.  (Red.), 2006
Denne boken oppsummerer de viktigste metodiske og teoretiske bidragene innen økonomisk forskning på diskriminering.

Crossing: A Memoir
Deirdre N. McCloskey (1999)
Deirdre McCloskey, en av verdens fremste samfunnsøkonomer, forteller i sine memoarer om hennes vei over kjønnslinjene, fra Donald til Deirdre.

English

Eminent Outlaws: the Gay Writes who Changed America
Christopher Bram, 2012

The Routledge Queer Studies Reader
Routledge, 2013
Boken gir en grei oversikt over forskningsfeltet.

The Gay Revolution: the Story of the Struggle
Lillian Faderman, 2015

Queer in Translation
Routledge, 2017

Black on both sides : a racial history of trans identity
C. Riley Snorton (author) (2017)

Men in place : trans masculinity, race, and sexuality in America
Miriam J. Abelson (author) (2019)

French

Queer French: globalization, language, and sexual citizenship in France
Denis M. Provencher, 2007

La Question homosexuelle et transgenre
Christophe Broqua (ed), 2012

German

Magnus Hirschfeld und seine Zeit
Manfred Herzer (2017)
This book narrates the life and work of the Jewish social democrat and gay physician Magnus Hirschfeld (1868), who launched the world`s first emancipation movement for homosexuals at the end of the 19th century. Hirschfeld was a pioneer in the field of sexology, and opened the first Institute of Sexology in Berlin after the First World War.

Eldorado : homosexuelle Frauen und Männer in Berlin, 1850-1950 : Geschichte, Alltag und Kultur
Michael Bollé; Berlin Museum (1984)

Goodbye to Berlin? : 100 Jahre Schwulenbewegung : eine Ausstellung des Schwulen Museums und der Akademie der Künste, 17. Mai bis 17. August 1997
Manfred Baumgardt; Schwules Museum; Akademie der Künste (1997)

Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen
Joachim Müller; Andreas Sternweiler; Schwules Museum (2000)

Human geography

The Geography of Perversion: Male-To-Male Sexual Behavior Outside the West and the Ethnographic Imagination, 1750-1918
Bleys, R. C. (1995)
Denne studien viser hvordan seksuelle identiteter har blitt formet av kulturkontakt som følge av globaliseringen de siste hundreårene.

Sexualities. I International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology 
Lewis, N. M. (2016). John Wiley & Sons, Ltd.  
Leksikonartikkel om geografisk forskning på seksualitet. For eksempel hvordan seksualitet blir formet av steder og hvordan stedene formes av seksuelle normer og reguleringer.

Geographies of Sexualities: Theory, Practices and Politics. 
Lim, J. (2009).  (K. Browne, Red.) (Pap/Ele edition). Farnham: Routledge.
Denne boka gir et tverrfaglig og internasjonalt overblikk over den geografiske forskningen på seksualitet.

Skeivt ut: reiser i homofobiens land
Hagesæther, Pål Vegard (2017)
Journalist og sosiolog Pål Vegard Hagesæther besøker Russland, India, Uganda, Iran, Tyrkia og Jamaica for å få innsikt i situasjonen i landene, der kampen for homofiles levekår og rettigheter har gått den gale veien.

The Sexual History of the Global South
Saskia Wieringa and Horacio Sivori (ed) (2013)

Italian

Queer Italia: same-sex desire in Italian literature and film
Gary P. Cestaro (ed.), 2004

Queer TV: omosessualità e trasgressione nella televisione italiana
Andrea Jelardi, Giordano Bassetti, 2006

Queer in Italia: differenze in movimiento
Marco Pustianaz (ed.), 2011

Japanese

Rethinking Japanese feminisms
Julia C Bullock (redaktør); Ayako Kano (1966-) (redaktør); James Welker (redaktør), 2018

The whites are enemies of heaven : climate Caucasianism and Asian ecological protection
Mark Driscoll, 2020

A proximate remove : queering intimacy and loss in The tale of Genji A proximate remove
Reginald R. Jackson (1979-) (forfatter), 2021

Coming out in Japan : the story of Saturo and Ryuta
Satoru Itô; Ryūta Yanase, 2001

Contact moments : the politics of intercultural desire in Japanese male-queer cultures
Katsuhiko Suganuma, 2012
Særlig om kunst og homosekusualitet, queer kultur.

Queer Japanese : gender and sexual identities through linguistic practices
Hideko Abe, 2010

Cartographies of desire : male-male sexuality in Japanese discourse, 1600-1950
Gregory, M. Pflugfelder, 2007

Emerging lesbian voices from Japan
Sharon Chalmers, 2002

Queer Japan : personal stories of Japanese lesbians, gays, transsexuals, and bisexuals
Barbara Summerhawk, Chiron McMahill, Darren McDonald, 1998

たたかう LGBT & アート ; Tatakau erujībītī ando āto : dōsei pātonāshippu kara heito supīchi made jinken to hyōgen o kangaeru tame ni (Fighting LGTB & art)
Sôhei Yamada, Sadayuki Higuchi, 2016

Voices from the Japanese Women's Movement
Ampo Japan, 1995

Beyond common sense : sexuality and gender in contemporary Japan
Wim Lunsing (forfatter) (2001)
Sosiologisk studie om kjønnsroller i Japan innkludert homoseksualitet, lesbiske osv.

Bachelor Japanists : Japanese aesthetics and Western masculinities
Christopher Reed, 2017
Estetikk i Japan sett i sammenheng med kunst, litteratur og maskulinitet, queer.

<男性同性愛者>の社会史: "Dansei dōseiaisha" no shakaishi : aidentiti no juyō, kurōzetto e no kaihō
Naoya Maekawa, 2017
Om homoseksualitet i Japan på 1900-tallet.

Litterature studies

After sex? : on writing since queer theory
Janet E. Halley; Andrew Parker, 2010
Queerteoriens historie, potensiale og begrensninger.

The Cambridge companion to gay and lesbian writing
Hugh Stevens, 2011
Håndbok som presenterer LHBTQ-litteraturen, både kritiske temaer og ulike forfattere.

Queer Gothic
George E. Haggerty, 2006
Argumenterer for at gotiske romaner på 1700- og 1800-tallet var med på å forme alternativ tenkning  rundt seksuelle problemstillinger, og leser de klassiske romanene i lys av queerteori. Analyserer også vår tids gotiske romaner.

Sexual identities : a cognitive literary study
Patrick Colm Hogan (forfatter) (2018)

The new woman : literary modernism, queer theory, and the trans feminine allegory
Emma Heaney (forfatter) (2017)

Gender(ed) identities : critical rereadings of gender in children's and young adult literature
Tricia Clasen (redaktør); Holly Hassel (redaktør) (2017)

Media studies


Media, gender and identity: an introduction
David Gauntlett, 2008
Mediene og populærkulturen presenterer hele tiden fortellinger om hva det vil si å være kvinne og mann. Hvordan påvirker disse mediefortellingene menneskers identitet? Boka ser nærmere på samspillet mellom kjønnsidentitet og medier.

LGBT transnational identity and the media
Christopher Pullen, 2012
Boka tar utgangspunkt i forestillingen om en transnasjonal LHBTQ-identitet og medienes viktige rolle. De ulike artiklene i antologien tar for seg seksuell identitet formidlet og uttrykt gjennom blant annet film og fjernsyn.

Lesbian images in international popular culture
Sara E Cooper (red.), 2010
En antologi med artikler som tar for seg hvordan lesbiske framstilles og hvordan de fremstiller seg selv i populærkultur og medier som tv, film, Internett og tegneserier rundt om kring i verden fra USA og Canada til Spania, India og Australia.

The queer art of failure
Judith Halberstam, 2011
Om å finne alternativer til konvensjonelle forståelsesmønstre bl.a. ved å se til populærkulturen, avantgarde og queer kunst og barnefilmer.

Interpreting the Internet: feminist and queer counterpublics in Latin America
Elisabeth Jay Friedman, 2017
Om hvordan latinamerikanske feministiske og skeive aktivister har brukt Internettet for å gi uttrykk for deres motstemmer. Støttet av et globalt nettverk av kvinner og menn har aktivister utviklet identiteter, bygget fellesskap og utviklet strategier for sosial endring. Og ved å oversette Internettet til sitt eget språk, har de transformert selve teknologien.

Queer masculinities in Latin American cinema: male bodies and narrative representations
Gustavo Subero, 2014
Boka tar for seg den latinamerikanske queerfilmen fra 1970-tallet og fram til i dag, og diskuterer samtidig mannlig homoseksualitet i ulike latinamerikanske land.

Queer cinema, the film reader
Harry Benshoff; Sean Griffin, 2004
Skeiv film, queer film. Ser på forholdet mellom film og seksualitet, i lys av filmindustrien, samfunnet generelt og den historiske utviklingen.

Queer screen: a Screen reader
Sarah Street; Jackie Stacey, 2007

Queer images: a history of gay and lesbian film in America
Harry Benshoff; Sean Griffin, 2006

Queer cinema in Europe
Robin Griffiths (red.), 2008

Beyond flesh: queer masculinities and nationalism in Israeli cinema
Raz Yosef, 2004

Bike boys drag queens & superstars: avant-garde, mass culture, and gay identities in the 1960s underground cinema
Juan Antonio Suárez, 1996

Transgender on screen
John Phillips, 2006

Medicine and health

Books

LGBTQ mental health : international perspectives and experiences
edited by Nadine Nakamura, Carmen H Logie (2020)

The book of pride : LGBTQ heroes who changed the world
Mason Funk (2019)

A recent history of lesbian and gay psychology : from homophobia to LGBT
Hegarty, Peter (2018)

LGBTQ clients in therapy : clinical issues and treatment strategies
Joe Kort (2018)

LGBTQ cultures : what health care professionals need to know about sexual and gender diversity
Eliason, Michele J (2018)

The pride guide : a guide to sexual and social health for LGBTQ youth
Jo Langford (2018)

The transgender phenomenon
Ekins, R., & King, D. (2006)

E-books

 

Strategic Interventions in Mental Health Rhetoric
Lisa Melonçon, Cathryn Molloy (2022)

Sex and diversity in later life : critical perspectives
edited by Trish Hafford-Letchfield, Paul Simpson, Paul Reynolds (2021)

The case against conversion "therapy" : evidence, ethics, and alternatives
Douglas C. Haldeman (2021)

Handbook of LGBTQ-Affirmative Couple and Family Therapy
Rebecca Harvey, Megan J Murphy, Jerry J Bigner, Joseph L Wetchler (2021)

Aligning perspectives in gender mainstreaming : gender, health, safety, and wellbeing
edited by Juliet Hassard, Luis D. Torres (2021)

Violence against LGBTQ+ persons : research, practice, and advocacy
edited by Emily M. Lund, Claire Burgess, Andy J. Johnson (2021)

Same-Sex Couples and Other Identities : Psychoanalytic Perspectives
Damian McCann (2021)

Trans and non-binary gender healthcare for psychiatrists, psychologists, and other health professionals
Christina Richards, James Barrett (2021)

A clinician's guide to gender identity and body image : practical support for working with transgender and gender-expansive clients
Heidi Dalzell, Kayti Protos (2020)

Comprehensive Care of the Transgender Patient
Cecile Ferrando (2020)

The Equal Curriculum : The Student and Educator Guide to LGBTQ Health
edited by James R. Lehman, Kristine Diaz, Henry Ng, Elizabeth M. Petty, Meena Thatikunta, Kristen Eckstrand (2020)

Gender Confirmation Surgery : Principles and Techniques for an Emerging Field
edited by Loren S Schechter (2020)

LGBTQ-Parent Families: Innovations in Research and Implications for Practice
Abbie E Goldberg, Katherine R Allen (2020)

Marginality and Global LGBT Communities : Conflicts, Civil Rights and Controversy
Sheri R. Notaro (2020)

The Oxford handbook of sexual and gender minority mental health
edited by Esther D. Rothblum (2020)

Pediatric Gender Identity : Gender-affirming Care for Transgender & Gender Diverse Youth
edited by Michelle Forcier, Gerrit Van Schalkwyk, Jack L. Turban (2020)

Sex, Sexuality, and Trans Identities: Clinical Guidance for Psychotherapists and Counselors
Jan C Niemira et al. (2019)

Transgender and Gender Nonconforming Health and Aging
edited by Cecilia Hardacker, Kelly Ducheny, Magda Houlberg (2019)

Transgender Medicine : A Multidisciplinary Approach
edited by Leonid Poretsky, Wylie C. Hembree (2019)

Affirmative Mental Health Care for Transgender and Gender Diverse Youth : A Clinical Guide
edited by Aron Janssen, Scott Leibowitz (2018)

Musicology

The Oxford Handbook of Music and Queerness
Fred Everett Maus; Sheila Whiteley (redaktører), 2022

Queering the pitch : the new gay and lesbian musicology
Philip Brett, Gary C Thomas, Elizabeth Wood (redaktører), 2006

Queerness in pop music : aesthetics, gender norms, and temporality
Stan Hawkins (author) (2016)

Gaga feminism : sex, gender, and the end of normal
J. Jack Halberstam (author) (2012)

Nature's diversity 

Homosexual behaviour in animals : an evolutionary perspective
Volker Sommer, Paul L. Vasey (eds) 2006

Mating males : an evolutionary perspective on mammalian reproduction
Timothy D. Glover 2012

Mother nature : a history of mothers, infants, and natural selection
Sarah Blaffer Hrdy 1999

The evolution of parental care
T.H. Clutton-Brock 1991

Odd couples : extraordinary differences between the sexes in the animal kingdom
Daphne J. Fairbairn 2013

Odd couples : a history of gay marriage in Scandinavia 
Jens. Rydström 2011

The extra-pair mating system of three socially monogamous passerines
Christin Krokene 1999

Monogamy : mating strategies and partnerships in birds, humans and other mammals
Ulrich H Reichard, Christophe Boesch (eds) 2003

Evolution of nuptial gifts in bushcrickets
Nina Wedell 1993

Sexual selection
James L. Gould 1989

Fish reproduction : strategies and tactics
G. W Potts, R. J Wootton (eds) 1984

Sex, evolution, and behavior
Martin Daly 1983

The physiology of insect reproduction
Franz Engelmann 1970

Like a virgin : how science is redesigning the rules of sex
Aarathi Prasad 2012

Mating systems and strategies
Stephen M. Shuster, Michael J. Wade 2003

Female control : sexual selection by cryptic female choice
William G. Eberhard 1996

Sexual selection in primates : new and comparative perspectives
Peter M. Kappeler, Carel P. van Schaik (eds) 2004

Primate males : causes and consequences of variation in group composition
Peter M. Kappeler (ed) 2000

Chemistry of love and sex
Madalena M. M. Pinto 2012

Partnerships in birds : the study of monogamy
Jeffrey M. Black (ed) 1996

Evolution's rainbow : diversity, gender, and sexuality in nature and people
Joan Roughgarden 2004

Dr. Tatiana's sex advice to all creation
Olivia Judson 2002

The courtship of animals
W. P. Pycraft 1914 

Heterotypical behaviour in man and animals
M. Haug, P. F. Brain and C. Aron (eds) 1991

The cleft
Doris Lessing 2007

Sex energy : the sexual force in man and animals
Robert S. De Ropp 1970

Females of the species : sex and survival in the animal kingdom
Bettyann Kevles 1986

Cuckoos, cowbirds and other cheats
N.B. Davies 2000

Sex on six legs : lessons on life, love, and language from the insect world
Marlene Zuk 2011

Reproduction of amphibians
Maria Ogielska (ed) 2009

Crustacean sexual biology
Raymond T Bauer, Joel W Martin (eds) 1991

Nordic language and litterature

Mellom linjene: homofile tema i norsk litteratur
Jan Olav Gatland, 1990
Litteraturhistorisk gjennomgang av homofile tema i norsk litteratur.

Begreb om begær: queeringer af nyere dansk litteratur
Maja Bissenbakker Frederiksen, 2005
Om begjær og homoseksualitet i dansk litteratur på 1900-tallet.

Lesbianism in Swedish literature: an ambiguous affair
Jenny Björklund, 2014
Björklund viser hvordan svenske litterære diskurser om å være lesbisk står i provoserende kontrast til et allment akseptert syn om at holdninger til homofili gradvis har blitt mer tolerante.

From AIDS to Assimilation: Representations of Male Homosexuality in Swedish Literature
Timothy Ryan Warburton, 2014
Avhandling som tar for seg homoseksualitet i svensk litteratur fra 1968-2013.

Other Asian Cultures

Books:

Deities and Divas: Queer Ritual Specialists in Myanmar, Thailand and Beyond
Peter A. Jackson, Benjamin Baumann (redaktører), 2021
Den første boken som ser på fellesskapet mellom homoseksualitet og religiøse kulturer i Sørøst-Asia og Vesten.

"Lesbians" in East Asia: diversity, identities, and resistance
Diana Khor, Saori Kamano, 2006
Boken omhandler ulike aspekter ved lesbiskes liv i Kina, Sør-Korea og Japan: familieliv, konflikt mellom lesbiske og feminister, identitet, rettighetsbevegelse etc.

Gay Bombay: globalization, love and (be)longing in contemporary India
Parmesh Shahani, 2008
Boken tar opp hvordan homofil identitet i blir formet i nåtidens urbane India.

Criminal love? : queer theory, culture, and politics in India
R. Raj Rao 1955-,  2017
Teori versus virkelighet ved å leve som homoseksuell I India

Queer Politics in India: Towards Sexual Subaltern Subjects 
Shraddha Chatterjee, 2018
Boken forteller to historier fra India, flettet inn i hverandre; den om de homoseksuelles kamp for likhet og den om et lesbisk selvmord. 

AsiaPacifiQueer : rethinking genders and sexualities
Edited by Fran Martin ... [et al.], 2008
Tverrfaglig bok om lokal sexkultur i Asia

First Queer Voices from Thailand Uncle Go’s Advice Columns for Gays, Lesbians and Kathoeys
Peter A. Jackson, Hong Kong University Press, 2016
Boken omhandler korrespondanse fra homoseksuelle, lesbiske og transseksuelle i spalten ‘Uncle Go’s Advice’ i et liberalt thailandsk magasin fra 1970-tallet.

Mobile cultures : new media in queer Asia
Chris Berry 1959-; Fran Martin 1971-; Audrey Yue;   c2003
Boken omhandler sammenhengen mellom ny medieteknologi, globaliseringen av seksuell kultur og homoseksualitet i Asia.

Sexual states : governance and the decriminalization of sodomy in India's present
Jyoti Puri (2016)
Boken omhandler arbeidet med å avkriminalisere homofili i India og viser hvordan reguleringen av seksualitet er knyttet til etablering og varig eksistens av staten

The Phobic and the erotic : the politics of sexualities in contemporary India
Brinda Bose og Subhabrata Bhattacharya (2007)
Boken tar opp de komplekse problemstillinger, teorier, kontekster og debatter som fyller seksualitetsarenaen i samtidens indiske samfunn.

Queer Korea
Todd A. Henry (2020)
Boken tar for seg ulike aspekter ved homoseksualitet i kolonitidens Korea og frem til i dag

Book chapters:

Kapittel 2, 15-18 i "Routledge Handbook of Sexuality Studies in East Asia"
Mark McLelland, Vera Mackie (redaktører), 2014

Kapittel 16: "Lesbian, gay, bisexual, transgender studies" i "Communication, digital media, and popular culture in Korea : contemporary research and future prospects."
Ji Hoon Park, 2018

Kapittel 5 og 7 i East Asian men : masculinity, sexuality and desire 
Xiaodong LinChris HaywoodMairtin Mac an Ghaill (redaktører), 2017

Kapittel 7: "Negotiating the Queer and the Politics of Sexualities in Urban Spaces: Sanitized Spaces Vocality, Display and Visibility in Kolkata City" i "Urban Spaces and Gender in Asia"
Divya Upadhyaya Joshi (editor./redaktør/); Caroline Brassard (editor./redaktør/), 2020

Articles:

Revisiting the 'Thai gay paradise': Negative attitudes toward same-sex relations despite sexuality education among Thai LGBT students’
Manash Shrestha m. flere
I Global Public Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 2019, Vol.15 (3), p.414-423

Contingent Invisibility: Space, Community, and Invisibility for Les in Saigon 
Natalie Newton
I GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 2016, Vol.22 (1), p.109-136

Centrality of Religiosity among Select LGBTQs in the Philippines 
Fides del Castillo m. flere
I Religions, 2021, Vol.12 (2), p.83

Theses:
Homosexuals and the contemporary Gay Rights Movement in Korea : movement participation and collective identity (Masteroppgave)
Junghoon Yang (2013)
Masteroppgaven undersøker hvordan elementer av kollektiv identifikasjon reflekteres hos koreanske homoseksuelle menn og hvordan det påvirker deres engasjement for homofiles rettigheter.

Her Story : Lesbians in Japan and South Korea (Masteroppgave)
Elise Fylling, 2012
Oppgaven tar for seg samfunnets holdninger overfor unge lesbiske i Sør-Korea og Japan.

Psychology

Counseling LGBTI Clients
Kevin G. Alderson, 2013
A practical, easy-to-read guide for emerging and current practitioners, as well as LGBTI individuals, combines theory, research and practice to help readers become effective counselors.

Handbook of psychology and sexual orientation
Edited by Anthony R. D'Augelli & Charlotte Patterson, 2013
Leading experts in this field reviews contemporary psychological research and theory on sexual orientation.

Handbook of sexual orientation and gender diversity in counseling and psychotherapy
Edited by Kurt A. DeBord, Ann R. Fischer, Kathleen J. Bieschke and Ruperto M. Perez, 2016
Explore the challenges faced by sexual minority (SM) and transgender and gender non-conforming (TGNC) clients today. Experts in the field examine how the concepts of gender and sexual orientation are both socioculturally constructed and can be informed by biologically focused research, thus setting the stage for flexible, affirmative mental health services.

Teaching LGBTQ psychology: Queering innovative pedagogy and practice
Theodore R Burnes & Jeanne L Stanley, 2017
This book is a theoretical and practical guide for individuals who teach and train about LGBTQ psychology in diverse groups and settings. Each chapter approaches sexual and gender diversity from a resilience, wellness-focused framework, with the overall goal of furthering social justice for LGBTQ individuals.

Microaggressions and traumatic stress: Theory, research, and clinical treatmentNadal, Kevin L, 2018
Challenging current definitions of trauma, this brief but comprehensive volume features significant new research and case studies looking at how regular exposure to subtle social discrimination in the form of microaggressions can, over time, elicit similar symptoms to severe trauma.

New directions in identity theory and research
Jan E Stets; Richard T Serpe (2016).
Kapittel 16: "Social movements and the construction of queer identity". 
Shaeleya D. Miller, Verta Taylor, Leila J. Rupp
The use of “queer” as a group identity among lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) activists encompasses a multiplicity of sexual practices and identities. However, there has been virtually no empirical research on queer as a person identity or on how individuals come to identify as queer. This chapter analyzes “queer” as a group and person identity constructed within the context of social movement organizing. 

Affirmative Counseling With LGBTQI+ People
Misty M. Ginicola, Cheri Smith, Joel M. Filmore (Editors) (2017) 
This current and comprehensive handbook will guide educators, students, and clinicians in developing the awareness, knowledge, and skills necessary to work effectively with LGBTQI+ populations. Twenty-five chapters written by experts in the field provide direction for working with clients in an authentic, ethical, and affirmative manner that is tailored to their individual strengths, needs, and identity.

LGBTQ Intimate Partner Violence Lessons for Policy, Practice, and Research
Adam M Messinger (2017).
Nationally representative studies confirm that LGBTQ individuals are at an elevated risk of experiencing intimate partner violence. While many similarities exist between LGBTQ and heterosexual intimate partner violence, research has illuminated a variety of unique aspects of LGBTQ intimate partner violence regarding the predictors of perpetration, the specific forms of abuse experienced, barriers to help-seeking for victims, and policy and intervention needs. This is the first book that systematically reviews the literature regarding LGBTQ intimate partner violence, draws key lessons for current practice and policy, and recommends research areas and enhanced methodologies. 

LGBT Psychology and Mental Health : Emerging Research and Advances
Richard Ruth Ph.D., Erik Santacruz Ed.D. (Editor) (2017) 
LGBT Psychology and Mental Health: Emerging Research and Advances brings together concise, substantive reviews of what is new or on the horizon in science and in key areas of clinical practice. It will equip professionals at institutions with mental health programs that deal with lesbian, gay, bisexual and transgender issues with information and insight to help psychologists, mental health clinicians, and counselors better serve the LGBT populations that, increasingly, are seeking their services.

Working with transgender young people and their families : a critical developmental approach
Damien W. Riggs (2019). Tilgjengelig online.

Gender and Sexual Identity : Transcending Feminist and Queer Theory
Julie L. Nagoshi, Craig T. Nagoshi og Stephan/ie Brzuzy (2014). 

Men Trapped in Men's Bodies: Narratives of Autogynephilic Transsexualism
Anne A. Lawrence (2013). 

Gender, sex, and sexualities : psychological perspectives
Nancy Kimberly Dess (ed),Jeanne Marecek (ed), Leslie C. Bell (ed) (2018). 

A reflective guide to gender identity counselling
Madison-Amy Webb (2019).

Theorizing transgender identity for clinical practice : a new model for understanding gender
S.J. Langer (2019).

LGBTQ clients in therapy : clinical issues and treatment strategies
Joe Kort (2018).

Transformations : Women, gender, and psychology
Mary Crawford (2018).

Reproductive Losses : Challenges to LGBTQ Family-Making (Gender and Sexualities in Psychology)
Christa Craven (2019).

LGBTQ Mental Health : International Perspectives and Experiences
Dr. Nadine Nakamura og Dr. Carmen H. Logie (2019). 

Headcase : LGBTQ writers and artists on mental health and wellness
Stephanie Schroeder (redaktør); Teresa Theophano (redaktør), 2019

Undoing the Gender Binary
Charlotte Chucky Tate, Ella Ben Hagai, Faye J. Crosby (2020)
The central question of this book is: What does it mean to be transgender - in general and in specific ways? What does the designation mean for any individual and for the groups in which the individual exists? Biologically, what occurs? Psychologically, what transpires?

Sex, sexuality and trans identities : clinical guidance for psychotherapists and counselorsGary J. Jacobson, Jan C. Niemira, Karalyn Violeta (editors) (2020)
A specialist book for mental health professionals, sex therapists and educators to develop and improve their clinical work with trans clients with regards to their sexual relationships and sexuality. It provides an interdisciplinary exploration of the subject, and relates to both clinical practice and theory.

Pocket Guide to LGBTQ Mental Health : Understanding the Spectrum of Gender and Sexuality
Petros Levounis and Eric Yarbrough (editors) (2020)
The Pocket Guide for Understanding LGBTQ Mental Health is a manual for mental health clinicians working with patients of diverse gender and sexual identities: lesbians, gay men, bisexuals, transgender people, queer people, questioning people, intersex people, asexual people, pansexual people, and allied heterosexuals.

The social psychology of gay men
Rusi Jaspal (2019)
This book focuses on the social psychological aspects of gay men's lives and provides an  examination of topics including sexual orientation, sexual behavior, identity, relationships, prejudice, and health

Lesbian, gay, bisexual, trans, intersex, and queer psychology : an introduction
Sonja J. Ellis, Elizabeth Peel, Damien Riggs (2019)
This textbook provides an accessible and engaging introduction to the field of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer psychology. It offers an overview of key topical areas, from history and context, identities and fluidity, families and relationships, to health and wellbeing.

Bisexual and Pansexual Identities : Exploring and Challenging Invisibility and Invalidation
Nikki Hayfield (2020)
This book explores the invisibility and invalidation of bisexuality, pansexuality, and asexuality, using perspectives from psychology and the social sciences.

A clinician's guide to gender identity and body image : practical support for working with transgender and gender-expansive clients
Heidi Dalzell (forfatter), Kayti Protos (forfatter) (2020)
The book addresses the clinical challenges a therapist may encounter, and provides advice on the key issues involved in therapeutic work with transgender, non-binary and gender-expansive clients, including trauma, minority stress, coming out, family support, appearance and body changes.

Religion

Religious Freedom, LGBT Rights, and the Prospects for Common Ground.
William Eskridge Jr N og Robin Fretwell Wilson (redaktører)
Ideer om "religiøs frihet" aktiveres ofte i politiske kontekster med utbredt skepsis mot LGBT-rettigheter fra kristent hold. Denne boka beskriver kontroverser og foreslår løsninger ut fra samfunnskonteksten i USA. Ebok.

Religion and LGBTQ sexualities: critical essays
Stephen Hunt (red.), 2015
Tverrfaglige perspektiver på ulike religioner og seksuelle minoriteter fra en rekke forskere.

Queering Religion, Religious Queers
Taylor, Yvette, og Ria Snowdon (red.), 2014.
Anvender queer-perspektiver og teorier om interseksjonalitet på religion, med ulike eksempler som homofile muslimer i Marokko og homofile iranske migranter i Storbritannia.

Queer Spiritual Spaces
Browne, Kath, Munt, Sally R, og Yip, Andrew (red.), 2010.
Basert på omfattene feltarbeid fra 2008-2009 kartlegger denne boka hvordan queer-identiteter forms og utvikles innenfor hellige rom i ulike religiøse kontekster, fra blant annet New Age til buddhisme. Kan leses som ebok gjennom Oria.

Neoconservadorismo e democracia: Disputas e retrocessos na América Latina.
Biroli, Flávia, Maria Das Dores Campos Machado, og Juan Marco Vaggione, 2020.
Fersk utgivelse fra den ikke-vestlige regionen i verden som har sett raskest utvikling i sikring av seksuelle minoriteters rettigheter på 2000-tallet. Denne utgivelsen baserer seg på funn etter Bolsonaros valgseier i Brasil og analyserer den nykonservative motreaksjonen. På portugisisk.

Social anthropology, sociology and gender research

Basically queer : an intergenerational introduction to LGBTQA2S+ lives
Claire Robson, Kelsey Blair, Jen Marchbank (redaktører) (2017)

Magnus Hirschfeld : the origins of the gay liberation movement
Ralf Dose (forfatter), Edward H. Willis (oversetter) (2014)

Queer praxis : questions for LGBTQ worldmaking
Dustin Bradley Goltz (forfatter/redaktør), Jason Zingsheim (redaktør) (2015)

Dear Ijeawele : a feminist manifesto in fifteen suggestions
Chimamanda Ngozi Adichie (2018)

Global divas : Filipino gay men in the diaspora
Martin F. Manalansan (2003)
Etnografi over homofil identitet blant homofile filippinske immigranter i New York

Global encyclopedia of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) history 
Howard Chiang (redaktør), Ajnali Arondekar (redaktør) (2019)

Gender and queer perspectives on Brexit
Moira Dustin, Nuno Ferreira, Susan Millns, editors (2019)

The Gay Archipelago : Sexuality and Nation in Indonesia
Tom. Boellstorff, 2005
“The Gay Archipelago is the first book-length exploration of the lives of gay men in Indonesia, the world's fourth most populous nation and home to more Muslims than any other country. Based on a range of field methods, it explores how Indonesian gay and lesbian identities are shaped by nationalism and globalization. Yet the case of gay and lesbian Indonesians also compels us to ask more fundamental questions about how we decide when two things are ""the same"" or ""different.”

Kjærlighetskarusellen : eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og livsløp i Norge 
Hans W. Kristiansen. Doktoravhandling, UiO.

Inclusive masculinity : The changing nature of masculinities
Anderson, E. (2009).

The Hirschfeld archives : Violence, death, and modern queer culture (Sexuality studies).
Bauer, H. (2017).

Gender outlaws : The next generation
Bornstein, K., & Bergman, S. (2010).

Queer methods and methodologies : Intersecting queer theories and social science research. 
Browne, K., & Nash, C. (2016).

"For I am wonderfully made" : Texts on Eastern Orthodoxy and LGBT inclusion. 
Cherniak, M., Gerassimenko, O., & Brinkschröder, M. (2016).

Man-Made Woman: the dialectics of cross-dressing 
Cremin, C. (2017).

Debates in transgender, queer, and feminist theory : Contested sites (Queer interventions).
Elliot, P. (2010).

Transfeminist perspectives in and beyond transgender and gender studies
Enke, A. (2012).

Seeking rights from the left : Gender, sexuality, and the Latin American pink tide.
Friedman, E. (2019).

The transgender phenomenon.
Ekins, R., & King, D. (2006).

Mad for Foucault : Rethinking the foundations of queer theory (Gender and culture).
Huffer, L. (2010).

L-ordet : Vart tog alla lesbiska vägen?
Rosenberg, T. (2006).

Black Masculinity and Hip-Hop Music : Black Gay Men Who Rap
Li, X. (2019).

Masculinities without men? : Female masculinity in twentieth-century fictions (Sexuality studies series).
Noble, J. (2004).

Feminism is queer : The intimate connection between queer and feminist theory. 
Marinucci, M. (2010).

LGBTQ intimate partner violence : Lessons for policy, practice, and research.
Messinger, A. (2017).

Masculinities in the making : From the local to the global.
Messerschmidt, J. (2016).

Reader's guide to lesbian and gay studies.
Murphy, T. (2000).

For the love of women : Gender, identity and same-sex relations in a Greek provincial town.
Kirtsoglou, E. (2004).

Queer futures : Reconsidering ethics, activism, and the political (Queer interventions).
Haschemi Yekani, E., Kilian, E., & Michaelis, B. (2016).

Lgbtq : The survival guide for lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning teens
Huegel Madrone, K. (2018).

Routledge international encyclopedia of queer culture.
Gerstner, D. (2006).

Transgender voices : Beyond women and men.
Girshick, L. (2008).

Anthropological explorations in queer theory (Queer interventions).
Graham, M. (2014).

Ett transfeministiskt manifest.
Ramnehill, M. (2016).

Masculinities in theory : An introduction.
Reeser, T. (2010).

Intersections between feminist and queer theory.
Richardson, D., McLaughlin, J., & Casey, M. (2006).

Queerfeministisk agenda
Rosenberg, T. (2002).

Trans/forming feminisms : Trans/feminist voices speak out = Transforming feminisms
Scott-Dixon, K. (2006).

Lesbian and gay studies : An introductory, interdisciplinary approach.
Sandfort, T. (2000).

Whipping girl : A transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity.
Serano, J. (2007).

The Transgender studies reader.
Whittle, S., & Stryker, S. (2006).

Spanish

De Sodoma a Chueca : una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX 
Alberto Mira, 2007

Homecoming queers : desire and difference in chicana latina cultural production
Marivel T. Danielson, 2009

Dentro/fuera: el espacio homosexual masculino en la poesía española del siglo XX
Enrique Álvarez, 2010

Queering Iberia: Iberian masculinities at the margins
Josep M. Armengol-Carrera (ed), 2012

Queer masculinities in Latin American cinema: male bodies and narrative representations
Gustavo Subero, 2014

Theology

Queering Christianity: Finding a Place at the Table for LGBTQI Christians
Bohache, Thomas, Robert Goss, Patrick S. Cheng, and Mona West, 2013
En bok som både gir teologiske refleksjoner og praktiske pastorale råd for hvordan inkludere.

Towards a Relational Recapitulation, with Irenaeus of Lyons and Judith Butler. “there is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus”
Åste Dokka, 2016
En aktualisering av kirkefaderen Irenæus av Lyon (ca. 130-ca. 200) sitt frelsessyn og lære om selvet i lys av innsikter fra den verdenskjente kjønnsteoretikeren Judith Butler (1956-). Uten et stabilt selv blir mennesket til gjennom dennesidige og kjønnete relasjoner tematisert av Butler og i frelsen heles og fullkommengjøres mennesket i disse relasjonene.

Qur'an of the Oppressed. Liberation Theology and Gender Justice in Islam
Shadaab Rahemtulla, 2017
En frigjøringsteologisk lesning av Koranen med særlig henblikk på kjønnsrettferdighet.

The Oxford Handbook of Feminist Approaches to the Hebrew Bible
Scholz, Susanne (red.), 2020
Ferske bidrag fra en rekke forskere med kjønnsteoretiske og feministiske lesninger av tekster fra den hebraiske bibel.

The Oxford Handbook of New Testament, Gender, and Sexuality
Dunning, Benjamin H, 2019.
Nylig utgitt antologi om kjønn og seksualitet i antikkens tidligere kristendom og det nye testamente. Temaene spenner fra sølibat til seksualisert vold og likekjønnete relasjoner.

God and Difference. Trinitarian Theology, Theological Method, and Sexual DifferenceLinn Tonstad, 2016
Boka utforsker den kristne treenighetslæren ut fra en kritikk av heterosexistiske regimer bygd på hierarki, underordning og vold. Seksuell nytelse frikoblet fra den biologiske reproduksjonen knyttes til oppstandelsen og frelsen på radikale vis.

Fiction Books

UB also has a large collection of fiction books. Here are our staff recommendations for fiction books with an LGBTQ+ theme. Happy reading!

Nordic Fiction Books

Det hvite kartet
Cecilie Enger, 2021
Romanen er basert på en sann historie om de to butikkpikene Bertha Torgersen og Hanna Brummenæs. Ikledd herrehatt og frakk brøytet de seg vei inn i det harde og mannsdominerte gruvesamfunnet på Karmøy, og startet til slutt verdens første kvinnelige rederi. De holdt sin kjærlighet skjult og foretok en uvanlig klassereise, men opplevde også mye motgang på grunn av sine livsvalg.

Yngling: dickt
Jonathan August Lengali (2022)
Yngling er et diktverk om begjær, skeivhet, ensomhet, ambivalens og livslyst. I diktene oppstår individet i krysningsfeltet mellom barn og voksen, gutt og mann, menneske og gud, fantasi og erfaring. Det er en leken og flerstemmig bok, som assosierer fritt og egenrådig mellom popkultur, mytologi, språkfilosofi og religion, hvor et jeg forsøker å finne mening og lindring gjennom et bastant, overbærende og bilderikt språk.

Feminin gange
Molly Øxnevad (2022)
Tor og Liam skal kjøre fra Stavanger til Oslo i en gammel lånt varebil. De er ikke kjærester lenger, men nå skal Tor være støtte for Liam på et viktig møte han skal ha på Rikshospitalet. Liam er nemlig trans og har behov for bekreftende behandling. Møtet på Rikshospitalet går langt ifra som Liam håper på, og det får konsekvenser for både ham og Tor. Feminin gange er en fortelling om en trans-mann og en cis-mann og hvordan de begge forholder seg til kjønnsroller og hverandre, hvor tungt det kan være å være normbrytende.

Et helt vanlig liv: skeive noveller & historier
Ellisiv Stifoss-Hanssen m.fl. i Forfatterkollektivet 7 (2022)
«Hvor er Kim Frieles guide til å sjekke bra damer og holde på dem?» spør den ene karakteren i denne boka. Et helt vanlig liv er en samling noveller og andre historier som utforsker identitet og kjærlighet mellom kvinner, skrevet med innsikt, lengsel og energi. Forfatterkollektivet 7 består av én kritikerrost forfatter og seks debutanter: Ellisiv Stifoss-Hanssen, Monica Egeberg, Karine Dybvik, Kiné Kaborg, Anne Kolbjørnsdatter Skaare, Kathrine Lindsay og Silje Viken Skarlund.

Nätterna på Winterfeldtplatz
Elin Boardy (2020)
Berlin, sent 20-tal – en plats och en tid som är livsbejakande men också farlig. Hit söker sig tjugoåriga Hedvig från Göteborg och i våningen på Winterfeldtplatz finner hon den fria tillvaro hon längtat efter. Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft nämns som en förenande kraft för karaktärerna. Hedvig är bisexuell, Mina, Florian och Heinz homosexuella. Therese är en transkvinna. De är inom vänsterflanken och ibland revolutionära kommunister, som motpol till nationalsocialisterna som är på frammarsch. Demonstrationer och väpnade konflikter förekommer och hoten mot friheten gör sig ständigt påminda.

Sanatoriet
Anne-Sophie Lunding-Sørensen (2020)
En skarp fortælling om, hvordan magt kan påvirke et menneske, og om, hvordan opfattelsen af psykisk sygdom i høj grad afhænger af øjet, der ser. En sommerdag i 1929 ankommer psykiater Hannah Neumann fra Wien til Sølund Nervesanatorium i Sønderjylland. En selvmordsepidemi har i et stykke tid hærget blandt de yngre kvindelige patienter, og Hannah skal forsøge at komme den til livs. På Sølund skal Hannah arbejde sammen med den unge, ambitiøse og lærenemme sygeplejerske Dagmar, og de lange intense arbejdsdage fører snart til, at de to kvinder indleder et hemmeligt kærlighedsforhold. Sanatoriet er en historisk roman om magt, kvindekampg og kærlighet. Om to forelskede kvinder, en selvmordsepidemi på et sindssygehospital, og en kælder fuld af ondskab.

Adam i paradis
Rakel Haslund-Gjerrild (2021)
Året er 1913. København har netop lagt scene til flere store retsforfølgelser af homoseksuelle. Og netop hér - 70 år gammel og på højden af sin karriere - maler Kristian Zahrtmann billedet Adam i Paradis. Et portræt af det første menneske, der emmer af begær og erotik. Hvad gemmer der sig bag dette maleri? Adam i Paradis er en roman, der med inspiration fra den historiske maler Kristian Zahrtmanns kunst og tid beskriver et menneske, der levede sit liv i kraftige komplementærfarver og paradokser. Vinder av Weekendavisens litteraturpris. Nominert til Politikens litteraturpris og Montanas litteraturpris.

Opp alle jordens homofile
Gerd Brantenberg, 1973
Klassiker fra 70-tallet. Dette er en fiktiv, sprudlende og morsom fortelling skrevet med stor sans for situasjonskomikk og polemisk alvor om det å være skjult «homo» på 60-tallet - og om å gjøre opprør mot det. 

Villskudd: sangen til Jens
Gudmund Vindland, 1979
Klassiker fra 70-tallet. Et portrett av en ung mann og en historie om å komme ut. Om utestengelse, og om fellesskap og samhold. Om kreativitet og skapertrang, angst og depresjon.

Det hendte ingenting
Ebba Haslund, 1948
Da boken kom ut første gang i 1948 ble den nærmest tiet i hjel. Romanen handler om unge, kvinnelige studenter. Hovedpersonen lider av mindreverdighetsfølelse fordi hun svarer så dårlig til det konvensjonelle kvinnebilde. Hun er usedvanlig intelligent og usedvanlig lite pen. Den kjærlighet som for en kort tid frigjør henne, følger heller ikke «det riktige» mønsteret. Det er kjærligheten til en annen kvinne, en jevnaldrende studiekamerat.

Noe med natur
Dag Johan Haugerud, 1999
Kritikerrost debutroman. Historien er enkel: En ung gutt får seg jobb på et stillas. Snart involveres han i et svært motsetningsfylt forhold til en av arbeidskameratene. Men denne romanen får raskt også allegoriske overtoner: Stillaset er ikke bare et stillas, og det som blir sagt mellom personene får betydning langt ut over fortellingens konkrete rammer.

To ord for ødeleggelse
Sandra Kolstad, 2021
Kritikerrost debutromanen om kjærlighet og makt, eller makt forkledd som kjærlighet, om hvor selvdestruktive vi kan være. Frida møter Nina på et galleri, og de forelsker seg. På kort tid kommer de hverandre så nær at Frida ikke lenger vet hvor hun selv begynner og slutter. Hun holder på å miste grepet, tilværelsen er flytende, men Nina gir den form og definerer grensene. En fortelling om oppløsning og underkastelse. Om lettheten i å forsvinne i en annens vilje - og om tyngden når den andre strammer grepet og senere slipper taket. 

Mot normalt
Bjørn Hatterud, 2018
Dette er ei forteljing om ikkje å passe inn, om å vekse opp i Brumunddal og vere avvikar og skeiv på alle vis. Det er ei historie om motgang og liding, men inga sørgjeleg historie.

Ditt røde hår, Unn
Ellisiv Lindkvist, 2013
Pia studerer på Blindern, og prøver å finne fotfeste i en ny tilværelse. En dag møter hun Unn under en opplesning, og de to jentene treffes igjen, de drikker vin og snakker om det meste. Pia føler seg tiltrukket av Unn, men uten å vite helt hvordan hun skal håndtere det. En fortelling om uvisshet, om sjalusi og om å finne ut hvordan man kan stå stødig på egne bein. Men også om hvordan man kan klare å slippe andre innpå seg.

Verden utenfor
Marita Fossum, 2002
Kritikerrost debutroman som handler om noen intense sommermåneder i Lizas liv. Bestevennen Chris er i ferd med å dø, og flytter inn til henne i den vesle loftsleiligheten hennes. Samtidig blir Liza stormforelsket i en annen jente. Med alvor, men også med en særegen språklig letthet, skildres tap og sorg, så vel som vennskap og varme sommerdager i forelskelsesrus og hvordan det å leve med døden også forsterker livet.

Mannen som elsket Yngve
Tore Renberg, 2003
(Renberg skrev også manuset til den kritikerroste kinosuksessen ved samme navn som hadde premiere i 2008.)
Året er 1990 og vi følger Jarle som går i andre klasse på videregående skole i Stavanger. Dette er en bredt anlagt historie om fascinasjoner, forelskelse og identitetsproblematikk. Om å prøve å bli et menneske, om å komme seg inn i verden, om å elske sin mor og helst ville slippe å snakke med sin far.

Requiem : roman
Henrik H. Langeland, 2000
Requiem er en roman om en aldrende nordmann som på en reise til Zanzibar forelsker seg i en ung afrikansk gutt. Boken anskueliggjør de komplekse tanke- og følelsesmessige mønstrene til et menneske som gradvis lar seg drive mot undergangen av mørke sider ved sitt driftsliv.

Tingenes tilstand
Odd Klippenvåg, 2008
En eldre mann, Simon, ligger på sykehjem etter et slag. Gjennom et døgn gjenopplever han sitt liv i glimt, fra barndommen, det første møtet med 17 år yngre Annar som siden blir samboer, et langt og rikt liv som antikvitetshandler, samboer og elsker.  På slutten av livet kommer truende spørsmål opp. Annar får spørsmål om å være biologisk far for et lesbisk par som ønsker barn og kanskje har Annar en elsker?

Håkon
Åsmund Husabø Eikenes, 2019
Om å finne seg sjølv, både åleine og saman med andre. Det er tre menn i Håkons liv som han vaklar mellom. Håkon er ei moderne kjærleikshistorie om å vere i starten av 30-åra og ikkje ha funne plassen sin i livet, verken åleine eller saman med andre.

Torka aldrig tårar utan handskar: 1: Kärleken
Jonas Gardell, 2012
Dette er første bok i en romanserie på tre. Den handler om da aids kom til Sverige og Stockholm på 80-tallet. 

Baby Jane
Sofi Oksanen, 2005 (oversatt fra finsk til norsk av Morten Abildsnes i 2011)
Kritikerrost roman om lesbisk samliv, alvorlige psykiske lidelser, angst og kjærlighet.

HOMO sapienne
Niviaq Korneliussen, 2014 (oversatt fra grønlandsk til dansk av forfatteren selv samme år og til norsk av Kim Leine i 2019)
HOMO sapienne følger fem unge mennesker som lever i den grønlandske hovedstaden Nuuk. Samtlige strever med sin egen opplevelse av kjønn, seksualitet eller relasjoner. 
Nominert til Politikens litteraturpris i 2014 og Nordisk råds litteraturpris i 2015.

Den, der lever stille
Leonora Christina Skov, 2018
Forfatteren skriver etter sin mors død historien om sitt liv med moren og uten moren. Moren som aldri ville akseptere at hennes datter er lesbisk.

Mor og Busser skal skilles: romantisk tragedie
Kristina Nya Glaffey, 2016
Dette er en underholdende fortelling om en lesbisk kjernefamilie i et kreativt miljø som går i oppløsning og blir til noe helt nytt. Noe som mest av alt likner på en sammensatt fillerye av lesbiske mødre og kjærester og nye samboere.

Skiftespor
Klaus Rifbjerg, 2010
Om tre homofile menn i 1930-årenes København som dyrker en annen type sex og kjærlighet enn normen. Mennene finner seg selv som en slags turistflyktninger i limbo i et noe begivenhetsløst København kort tid før andre verdenskrig. Her har de ikke noe hjem, har ingen fremtid, men er heller ikke i livsfare, bare utsatt for misnøye. Med sterk beherskelse av språket gjenskaper Rifbjerg et København i en gradvis fjern fortid som bakgrunn for et stille trekantdrama.

Månestein: gutten som aldri fantes
Sjón, 2013 (oversatt fra islandsk til norsk av Silje Beite Løken i 2017)
En rørende personlig historie om en homofil gutts bevegelser i Reykjaviks mørke randsoner. Året er 1918, det er vulkanutbrudd fra Katla og Reykjavik er preget av naturkatastrofe, kullmangel og den første verdenskrigen. Så fester spanskesyken sitt grep om nasjonen og tusener av byboere ligger på sotteseng, flere hundre dør, og i guttens bryst går svarte vinger amok.
Sjón (f. 1962) debuterte allerede som 15-åring med sin første diktsamling utgitt på eget forlag. Forfatterskapet er belønnet med flere nasjonale og internasjonale priser, deriblant Nordisk Råds litteraturpris. I 2017 ble han valgt som den tredje forfatteren i kunstprosjektet Future Library - Fremtidsbiblioteket.

Rosehagtornen
Helga Songøygard Battin, 2020
Tilia prøver å finne plassen sin i vaksenlivet generelt og i forholdet til Adrienne spesielt. Det er lettare sagt enn gjort, for det er krevjande å vere vaksen, og Adrienne er så sikker på alt. Då er det enklare å omgi seg med planter: Dei slår rot og veks og blømer. Sitrongeraniumen har til og med formeira seg til sjølvstendige planter gjennom alle avleggarane Tilia har gitt vekk. Og medan Adrienne byrjar å snakke om barn, ønsker Tilia seg mest av alt eit tre, ein rosehagtorn. «Rosehagtornen» er ei smart, morosam og sår forteljing om å bli vaksen.

Nordic Children and Youth Books

Kampen
Geir Egil Eiksund (2021)
Sklitaklingar og hjartebank Det har nettopp blitt sommarferie, og Andreas gler seg til å spele fotball med Sara og dei andre frå klassa kvar einaste dag. Men denne sommaren flyttar det ein ny gut til bygda, ein gut med United-kaps og eit veldig fint smil. Viljar heiter han, og Andreas sitt hjarte slår raskare når dei er saman. Samstundes driv Sara og sender hjartemeldingar heile tida, og Andreas veit ikkje kva han skal svare tilbake. Kampen handlar om vennskap, kjærleik og sjalusi. Aller mest er det historia om Andreas, 11 år, som gjennom nokre vanskelege sommardagar er nøydd til å bli kjend med seg sjølv på nytt. Geir Egil Eiksund (f. 1988) kjem frå Ørsta på Sunnmøre. Han er utdanna lærar og journalist. Kampen er den første boka hans.

Svarttrasta syng om natta
Tone E. Solheim, 2021
Edith hatar alt og alle. Ho gøymer seg i hettegenserar, og i klasserommet blir det kviskra om ho. Aller helst skulle ho gjerne forsvinne fullt og heilt. Martha er ei jente som elskar Beatles, og som prøver å sjå det beste i alt og alle. Og ho saknar far sin. Når Edith og Martha begynner i same klasse på videregåande blir dei dratt mot kvarandre, sjølv om dei er ulike som natt og dag. Det viser seg at venskapen deira har mykje meir til felles enn ein gjerne skulle tru. Dette er ei historie om indre stormar og store sakn. Men det er òg ei kjærleikshistorie, ei historie om tillit og håp, og om å tore å vere seg sjølv, endå ein ikkje er som alle andre. Forteljing for ungdomstrinnet.

Jeg heter navnløs
Tove Andersson, cop. 2002 (utgitt på nytt i 2020)
Navnløs nektet å si navnet den første skoledagen. Nå går hun i 7. klasse, tar seg stadig nye, spennende navn, setter seg inn i andre kulturer og ikler seg nye identiteter. "Jeg heter Navnløs" omhandler både rasisme og en skeiv familie - i tillegg inneholder den flere nyord fra Norsk Akademisk Ordbok.

Slagside
Heidi Sævareid, 2016
Vilde drar til Bristol for å ta et friår etter videregående. Hun forlater det hun har i Norge - inkludert kjæresten Markus. I Bristol beveger hun seg inn i miljøet rundt den brutale kampsporten Krav Maga, og treffer den underlige og manipulerende Fiona. En skarp og velskrevet roman om å forsøke å leve med seg selv og alle sine skjevheter. Nominert til Brageprisen og Sørlandets litteraturpris 2016.

Dumme, dumme hjarte
Linda Klakken, 2017
Kjærleiken er noko drit, synest Klara. At faren Frode ikkje har nokon ny kjærast, er eit problem. Men kven er ho sjølv forelska i? Det får ho først svaret på når det byrjar ei ny jente i klassen. Ei historie om den første, store forelskinga. Om klassefestar, kysseleikar og uuthaldeleg hjarteverk.

Hvis du lyver
Thomas Marco Blatt, 2014
Tarjei Vesaas' debutantpris-vinner Thomas Marco Blatt trer inn i barne- og ungdomslitteraturen med en vakker og glassklar undersøkelse av den altoppslukende første kjærligheten - men med en tvist: Hovedpersonen Klara er ikke forelsket i Matias, slik alle tror, men i den to år eldre nabojenta Sofie.

Den sommeren pappa ble homo
Endre Lund Eriksen, 2012
Arvid, 13 år gammel, føler seg ikke helt klar for puberteten. Moren har forlatt far og sønn til fordel for sin personlige trener og så må han forholde seg til at faren skal finne ut av livet samtidig.

Dette blir mellom oss
Alexander Kielland Krag, 2020
Om bare du var en jente. Om bare jeg var en jente. Om bare én av oss var annerledes, da ville alt være annerledes. Felix er søtten år og begynner på ny skole. Der treffer han Nicolai og blir hodestups forelsket. Men hvordan skal Felix kunne vite om Nicolai føler det samme? Vi følger Felix gjennom noen intense måneder hvor han veksler mellom lykkerus i det ene øyeblikket, og lammende usikkerhet i det neste. En blikkveksling som varer litt for lenge, et smil i en korridor, en melding skrevet over nettet - det må vel bety noe? Dette blir mellom oss er en roman om den første store forelskelsen. Men det er også en historie om vennskap, om å komme ut av skapet og om å finne sin plass i livet.

Fiction in English

The line of beauty
Alan Hollinghurst, 2004
Roman som blant annet beskriver forholdet mellom politikk og homoseksualitet i Storbritannia på 1980-tallet. Vinner av 2004 Man Booker Prize.

The color purple
Alice Walker, 1983
I tillegg til å handle om voldelig rasisme i USAs sørstater på 1930-tallet, er boken også en skildring av kjærlighet mellom kvinner. 

The price of salt
Patricia Highsmith, 1952 (først publisert under pseudonymet Claire Morgan)
Beskriver begjær mellom kvinner, og med et håpefullt perspektiv - noe som ikke var vanlig på den tiden romanen kom ut. Er dessuten romanen som ligger til grunn for Todd Haynes' film Carol fra 2015

Orlando
Virginia Woolf, 1928
Hovedpersonen, aristokraten Orlando, er først ung mann på 1500-tallet og skifter senere kjønn og er kvinne på 1920-tallet. Romanen regnes som en feministisk klassiker. Filmatisert av Sally Potter i 1992.

The great mirror of male love
Saikaku Ihara (1642-1693), Oversetter: Paul Gordon Schalow, 1990
Fra Edo perioden (1603-1868).

The necessary hunger
Nina Revoyr, 2019
The rivalry and love of two high school girls playing basketball in Los Angeles. One is a shy Japanese-American, the other an aggressive African-American, and both are lesbian. Their relationship receives a new twist when the mother of the African-American moves in with the father of the Japanese-American and the girls begin living under one roof. A first novel.

Edinburgh
Alexander Chee, 2016
Edinburgh is a debut novel by author Alexander Chee. It is a coming-of-age story about a young boy who experiences, and eventually triumphs over, the damage inflicted by a child molester.

Less : a novel
Andrew Sean Greer, 2018
Receiving an invitation to his ex-boyfriend's wedding, Arthur, a failed novelist on the eve of his fiftieth birthday, embarks on an international journey that finds him falling in love, risking his life, reinventing himself, and making connections with the past. 

The Queen of the Night
Alexander Chee, 2016
The Queen of the Night is the story of a woman who is continually told she has no power and no choice. It is the story of a woman who continually insists on having power and a choice, a voice as she moves through impossible European landscapes and climbs up through Paris' dangerously complex social circles.

Letters to Montgomery Clift : a novel
Noel Alumit, 2002
This haunting and compelling novel of a Filipino boy sent to America by his parents to escape the brutal Marcos regime is a story of hope set against a backdrop of abuse and alienation. Following the Filipino tradition of writing letters to the ghosts of ancestors, Bong Bong Luwad begins to write letters to the ghost of Montgomery Clift, at first asking to be reunited with his family, but as he undergoes the pains of adolescence, sexual discovery, and mental illness, the letters form a journal of self-discovery.

The Danish girl
David Ebershoff, 2000
Artist Gerda Wegener asks her husband Einar to pose as a female model for a painting. Things take an unexpected turn when this act triggers Einar to reignite his suppressed identification.

A little life : a novel
Hanya Yanagihara, 2015
A Little Life by Hanya Yanagihara, is an immensely powerful and heartbreaking novel of brotherly love and the limits of human endurance. 
Shortlisted for the Man Booker Prize in 2015 and a finalist for the National Book Awards 2015.

The argonauts
Maggie Nelson, 2015
A brave, fascinating memoir about love, gender, gender theory, having children, death, writing, and the modern family.

Symptoms of being human
Jeff Garvin, 2017
A gender-fluid teenager who struggles with identity creates a blog on the topic that goes viral, and faces ridicule at the hands of fellow students.

House of the sleeping beauties and other stories
Yasunari Kawabata. Oversatt av Edward Seidensticker, 1980
In the three long tales in this collection, Yasunari Kawabata examines the boundaries between fantasy and reality in the minds of three lonely men. 

Goodbye to Berlin
Christopher Isherwood, 1939
Basert på Isherwoods egne erfaringer. Skilder den dekadente og frigjorte underverdenen i mellomkrigstidens Berlin.

Written on the body
Jeanette Winterson, 1992 
En kjønnsløs jeg-forteller uten navn og alder beretter om vilt begjær og et intenst kjærlighetsforhold.

Oranges are not the only fruit
Jeanette Winterson, 1985
Roman om en ung, lesbisk jente som vokser opp i den engelske pinsebevegelsen.

Youth Books in English

Rainbow boys
Alex Sanchez, 2001
Rainbow high
Alex Sanchez, 2003
Rainbow road
Alex Sanchez, 2005
A trilogy, focusing on the issues gay and questioning youth face as they come of age. 

Fiction in French

Garçon manqué
Nina Bouraoui, 2000
Romanen tittel betyr "guttejente" på norsk, og handler om å lete etter tilhørighet og egen identitet, både når det gjelder kultur, språk og kjønn.

Fiction in Corean

새 오정희 장편 소설 ; Sae : O Chŏng-hŭi changp'yŏn sosŏl
오, 정희/ O, Chŏng-hŭi, 2009
Med den økonomiske lavkonjunkturen i Sør-Korea på midten av 1990-tallet som bakgrunn følger vi ulike personer i ulike relasjoner, blant annet et lesbisk par som ser seg nødt til å late som de er et heterofilt par.
Romanen finnes oversatt til norsk (Fuglen) og engelsk The Bird 

Translated Fiction

Farvel til Eddy Bellegueule
Édouard Louis, 2014
En roman om klassereise, utenforskap og kjønnsidentitet.

Science Fiction

This Is How You Lose the Time War
Amal El-Mohtar & Max Gladstone (2019)

The Disasters
M. K. England (2019)

The left hand of darkness
Ursula K. Le Guin (2010)

Mørkets venstre hånd
Ursula K. Le Guin (1980)

Not Your Sidekick
C.B. Lee (2016)

Empire of Light
Alex Harrow (2019)

The Light Brigade
Kameron Hurley (2020)

We Are the AntsWe Are the Ants
Shaun David Hutchinson (2017)

Ascension : A Tangled Axon Novel
Jacqueline Koyanagi (2013)

Adaptation
Malinda Lo (2014)

Once & Future
Cori McCarthy og A R Capetta (2019)

Blackfish city
Sam J. Miller (2019)

More Happy Than Not
Adam Silvera (2015)

An Unkindness Of Ghosts
Rivers Solomon (2017)

On A Sunbeam
Tillie Walden (2018)

På DVD
Torchwood the complete series one & two : 1 : The Complete first series (Wales BBC 2007)

Torchwood the complete series one & two : 2 : The Complete second series (Wales BBC 2008)

UB also has comic books in our collection, some with lgbtq+ thematics.

Comics

Ti kniver i hjertet
Nora Dåsnes (2020)
Hjertet går sine egne veier. Hvem er din type? Hvem burde du date og hva slags type er du? Det lurer Tuva på. Hun går i sjuende klasse og skriver dagbok. Men ingen ting er som før. Venninnene Linnea og Bao krangler, for Linnea har blitt sammen med Martin og har ikke tid til Tuva og Bao lenger. Hvilken side skal Tuva være på? Og så dukker Mariam opp. Er hun Tuvas type? Og kan man være forelsket i en jente og samtidig like Marcus og Martinus? Ti kniver i hjertet er vinner av Pondusprisen og er kåret til årets beste tegneserie i 2020 sammen med Hva skjedde egentlig med deg? av Jenny Jordahl.

First year out : a transition story
Sabrina Symington (2018)

Queer : a graphic history
Meg-John Barker (2016)

Skeivt arkiv - The National Norwegian archive for queer history

We also recommend Skeivt arkiv, which collects, documents and communicates Norwegian and Scandinavian queer and LGBT history. Skeivt arkiv is a part of the Department of Special Collections at the University Library in Bergen.

Tags: Pride
Published June 11, 2022 7:26 PM - Last modified Oct. 31, 2022 12:13 PM