Naoe Tatara

Adviser
Norwegian version of this page
Phone +47 22857343
Room 230
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO

Tasks performed

Background

 • Prosjektkoordinator "Implementering av universell utforming av IKT i høyere utdanning", OsloMet, 2019
 • Postdoktor, Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet, 2014-2018
 • Forskerutdanning (PhD), Informatikk, Norges Arktiske Universitet, UiTø / Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2007-2014
 • Juniorforsker, NTT Microsystem Integration Laboratories, Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Japan, 2003-2007
 • Master of science in engineering, Keio University, Japan, 2001-2003

Publications

 • Tatara, Naoe; Hammer, Hugo Lewi; Mirkovic, Jelena; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg & Andreassen, Hege Kristin (2019). Associations Between Immigration-Related User Factors and eHealth Activities for Self-Care: Case of First-Generation Immigrants From Pakistan in the Oslo Area, Norway. JMIR Public Health and Surveillance.  ISSN 2369-2960.  5(3) . doi: 10.2196/11998 Full text in Research Archive.
 • Tatara, Naoe & Giannoumis, G. Anthony (2017). Cultivating a Universal Design Mindset in Young Students, In  Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future.  The Design Society.  ISBN 978-1-904670-84-1.  Chapter 1 - Design Education Practice.  s 62 - 67
 • Tatara, Naoe; Hammer, Hugo Lewi; Andreassen, Hege; Mirkovic, Jelena & Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg (2017). The Association Between Commonly Investigated User Factors and Various Types of eHealth Use for Self-Care of Type 2 Diabetes:Case of First-Generation Immigrants From Pakistan in the Oslo Area, Norway. JMIR Public Health and Surveillance.  ISSN 2369-2960.  3(4) . doi: 10.2196/publichealth.7009 Full text in Research Archive.
 • Chen, Weiqin; Kessel, Siri; Sanderson, Norun Christine & Tatara, Naoe (2016). Testing Universal Design of a Public Media Website with Diverse Users, In Helen Petrie; Jenny Darzentas; Tanja Walsh; David Swallow; Leonardo Sandoval; Andrew Lewis & Christopher Power (ed.),  Universal Design 2016: Learning from the past, designing for the future. Proceedings of the 3rd International Conference on Universal Design (UD 2016), York, United Kingdom, August 21–24, 2016.  IOS Press.  ISBN 978-1-61499-684-2.  Paper.  s 141 - 142
 • Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2013). Designing a diabetes mobile application with social network support. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  188, s 58- 64 . doi: 10.3233/978-1-61499-266-0-58
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Bratteteig, Tone & Hartvigsen, Gunnar (2013). Usage and perceptions of a mobile self-management application for people with type 2 diabetes: qualitative study of a five-month trial. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  192, s 127- 131 . doi: 10.3233/978-1-61499-289-9-127 Full text in Research Archive.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav & Hartvigsen, Gunnar (2013). Long-Term Engagement With a Mobile Self-Management System for People With Type 2 Diabetes. JMIR mhealth and uhealth.  ISSN 2291-5222.  1(1), s e1 . doi: 10.2196/mhealth.2432 Full text in Research Archive.
 • Årsand, Eirik; Frøisland, Dag Helge; Skrøvseth, Stein Olav; Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Hartvigsen, Gunnar & Tufano, J. T. (2012). Mobile Health Applications to Assist Patients with Diabetes: Lessons Learned and Design Implications. Journal of Diabetes Science and Technology.  ISSN 1932-2968.  6(5), s 1197- 1206 . doi: 10.1177/193229681200600525
 • Lee, Eunji; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2011). Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  169, s 23- 27 . doi: 10.3233/978-1-60750-806-9-23 Show summary
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe & Hartvigsen, Gunnar (2011). Wireless and Mobile Technologies Improving Diabetes Self-Management, In Maria Manuela Cruz-cunha & Fernando Moreira (ed.),  Handbook of Research on Mobility and Computing: Evolving Technologies and Ubiquitous Impacts.  IGI Global.  ISBN 978-1609600426.  Kapittel 9.  s 136 - 156 Show summary
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2010). Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes, In Olav W. Bertelsen; Geraldine Fitzpatrick; Kristina Höök; Madeline Balaam & Erik Grönvall (ed.),  Proceedings of Therapeutic Strategies - a Challenge for User Involvement in Design.  University of Aarhus, Computer Science Department.  Kapittel.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Østengen, Geir & Hartvigsen, Gunnar (2010). Mobile-Phone-based Self-Management Tools for Type 2 Diabetes – The Few Touch Application. Journal of Diabetes Science and Technology.  ISSN 1932-2968.  4(2), s 328- 336 Show summary
 • Tatara, Naoe (2009). Designing mobile patient-centric self-help terminals for people with diabetes, In Reinhard Oppermann; Markus Eisenhauer; Matthias Jarke & Volker Wulf (ed.),  Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services.  ACM Press.  ISBN 978-1-60558-281-8.  Artikkel 97.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi & Hartvigsen, Gunnar (2009). A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes, In Edward Clarke Conley; Charles Doarn & Amir Hajjam-El-Hassani (ed.),  Proceedings of International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED 2009).  IEEE.  ISBN 978-0-7695-3532-6.  eTELEMED 8: Telemedicine/eHealth Applications I.  s 166 - 175

View all works in Cristin

 • Tatara, Naoe & Haanæs, Øystein Rygg (2020, 01. februar). Lite bruk av e-helsetjenester i egenbehandling av diabetes type 2 blant pakistanske innvandrere. [Fagblad].  DIABETESFAG.
 • Sanderson, Norun Christine; Kessel, Siri; Tatara, Naoe & Chen, Weiqin (2019). Bevisstgjøring og ildsjeler. Erfaringer fra mastergradsstudiet i IKT ved OsloMet.
 • Tatara, Naoe (2019). Being interdisciplinary myself, in a multidisciplinary environment: My experiences as an eHealth-researcher in Norway and Japan.
 • Tatara, Naoe (2019). Survey of eHealth Use Among First-generation Pakistani Immigrants in Oslo Area With Focus on Diabetes, 2016.
 • Øye, Olav-Johan; Tatara, Naoe; Andreassen, Hege Kristin; Hammer, Hugo Lewi; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg & Mirkovic, Jelena (2019, 10. november). Førstegenerasjons pakistanske innvandrere bruker lite IKT i egenbehandling av type 2 -diabetes. [Internett].  forskning.no.
 • Øye, Olav-Johan; Tatara, Naoe; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Mirkovic, Jelena; Hammer, Hugo Lewi & Andreassen, Hege Kristin (2019, 27. november). E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper. [Internett].  velferd.no.
 • Tatara, Naoe; Hammer, Hugo Lewi; Andreassen, Hege Kristin; Mirkovic, Jelena & Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg (2018). Correction: The association between commonly investigated user factors and various types of ehealth use for self-care of type 2 diabetes: Case of first-generation immigrants from Pakistan in the oslo area, Norway (Journal of Medical Internet Research (2017) 3:4 (e68) DOI: 10.2196/publichealth.7009). Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  20(8) . doi: 10.2196/11888
 • Liereng, Madeleine; Tatara, Naoe & Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg (2017, 16. oktober). TA KONTROLL OVER DIABETES 2.  Dagbladet.
 • Tatara, Naoe & Giannoumis, G. Anthony (2017). CULTIVATING A UNIVERSAL DESIGN MINDSET IN YOUNG STUDENTS. Show summary
 • Tatara, Naoe; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Mirkovic, Jelena & Andreassen, Hege (2016). eHealth Use Among First-Generation Immigrants From Pakistan in the Oslo Area, Norway, With Focus on Diabetes: Survey Protocol. JMIR Research Protocols.  ISSN 1929-0748.  5(2) . doi: 10.2196/resprot.5468
 • Kessel, Siri; Sanderson, Norun Christine; Tatara, Naoe & Chen, Weiqin (2015). Public Media on Web for Everyone «Prosjektet Offentlige medietjenester på nett for alle – Presentasjon av resultater, særlig fra brukertestingen av NRK.no».
 • Os, Vibeke & Tatara, Naoe (2014, 18. mars). Mestrer type-2 diabetes ved hjelp av mobil “app”. [Internett].  uit.no/nyheter.
 • Tatara, Naoe (2014). Studying Usage and Experiences of mHealth Technology for Its Improved Usability.
 • Tatara, Naoe (2014). Studying usage and experiences of mHealth technology for its improved usability. Mixed methods research for understanding users' long term engagement with the Few Touch application for self-management of Type 2 diabetes mellitus.
 • Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2013). Designing a diabetes mobile application with social network support.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Bratteteig, Tone & Hartvigsen, Gunnar (2013). Usage and Perceptions of a Mobile Self-Management Application for People with Type 2 Diabetes: Qualitative Study of 5-month Trial.
 • Lee, Eunji; Hartvigsen, Gunnar; Tatara, Naoe & Årsand, Eirik (2011). SMART CARB - A mobile nutrition self-management application for people with diabetes.
 • Lee, Eunji; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2011). Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2010). Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas; Østengen, Geir & Hartvigsen, Gunnar (2010). User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas; Østengen, Geir & Hartvigsen, Gunnar (2010). User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas; Østengen, Geir & Hartvigsen, Gunnar (2010). User-Involved Design of Mobile Self-Help tools for People with Diabetes – The Few Touch Application.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi & Hartvigsen, Gunnar (2009). A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2009). Designing mobile patient-centric self-help terminals for people with diabetes.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Østengen, Geir; Samuelsen, Thomas; Andersson, Niklas; Chomutare, Taridzo Fred; Varmedal, Ragnhild & Hartvigsen, Gunnar (2009). Diabetes diary based on a mobile phone – Users´experiences and iterative design process.

View all works in Cristin

Published Oct. 29, 2019 2:10 PM - Last modified Sep. 3, 2020 3:50 PM