Kirsten Borse Haraldsen

Senior Academic Librarian - Seksjon for litteratursøk og kpb
Image of Kirsten Borse Haraldsen
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 90688254
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 Oslo
Postal address Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Tasks performed

 • Research librarian in biosciences
 • Library support for research and education

Background

 • Senior Academic Librarian at the Science library, UiO
 • Research fellow and teacher at UiO and NMBU
 • Cand. Scient. in biology, UiO
 • Bioengineer, Medical  Laboratory, RH, OUS

Assignment and other

Co-supervisor for iGEM, UiOslo Norway (International Genetically Engineered Machine) in collaboration with the Department of Biosciences by Professor Dirk Linke and post doc. Athanasios Saragliadis. iGEM is an international competition in synthetic biology. Professor Finn-Eirik Johansen ((Dep. of Biosciences) IBV) and KBH (Science library) took the initiative to establish iGEM as a master's course at UiO in 2014. UiO participates every year with an interdisciplinary team.

The editorial staff for Skriftserien (Publications from University of Oslo Library), UBO

The Professional Committee for the Legacy Patrick Geddes Collection

Patrick Geddes' collection manager

Conference Committee for the Biokonferansen

Chairman and board member of the Norwegian Biologists' Association (completed 2015)

 

 

Publications

 • Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Haraldsen, Kirsten Borse & Kavli, Fredrik Andersen [Show all 9 contributors for this article] (2013). Literature review. In Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (Ed.), PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-023-5. p. 15–50.
 • Mikki, Susanne Ruth; Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege & Haraldsen, Kirsten Borse [Show all 9 contributors for this article] (2012). Litteraturstudien, Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-022-8. p. 13–49.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Karlsen, Hans Erik & Lindblad, Irene (2006). BioNøkkel: Digitale bestemmelsesnøkler i fleksibel biologiundervisning. In Koch, Susanne Anette Kjekshus (Eds.), Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-0-8. p. 81–92.
 • Nordal, Inger; Haraldsen, Kirsten Borse; Ergon, Åshild & Eriksen, Aud Else Berglen (1999). Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllaceae) populations. Folia Geobotanica. ISSN 1211-9520. 34, p. 471–481.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Wesenberg, Jan (1993). Population genetic analyses of an amphi-atlantic species - Lychnis alpina (Caryophyllaceae). Nordic Journal of Botany (NJB). ISSN 0107-055X. 13(4), p. 377–387. doi: 10.1111/j.1756-1051.1993.tb00066.x.
 • Wesenberg, Jan & Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Bottlenecks and long distance dispersal (abstract). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 50(4), p. 169–176.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Ødegaard, Marianne & Nordal, Inger (1991). Variation in the amphi-atlantic plant Vahlodea atropurpurea (Poaceae). Journal of Biogeography. ISSN 0305-0270. 18(3), p. 311–320. doi: 10.2307/2845401.

View all works in Cristin

 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sørbø, Solveig Isis (2019). Patrick Geddes' Samling.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pedersen, Oddvar; Borgen, Liv & Nordal, Inger (2019). Rolf Y. Berg – bibliografi . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), p. 30–34.
 • Borgen, Liv; Brochmann, Christian; Haraldsen, Kirsten Borse; Nordal, Inger & Pedersen, Oddvar (2019). Rolf Yngvar Berg 1925–2018 . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), p. 24–30.
 • Nordal, Inger; Borgen, Liv; Haraldsen, Kirsten Borse & Pedersen, Oddvar (2019). Et «dypdykk» i et livslangt forsknings-engasjement: Rolf Y. Berg . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), p. 35–43.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2019). Darwin finches. Utstilling i Realfagsbiblioteket. Realfagsbibliotekets bøker og finker fra studiesamlingen, Institutt for biovitenskap .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Patrick Geddes' samling ved Realfagsbiblioteket .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Biotorsdager i 2018.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). PhD på sporet: Systematiske søk og reviewartikler, utfordringer og muligheter.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Kommunikasjon. Programkomité.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pozer Bue, Edina; Konestabo, Heidi Sjursen & Schumacher, Trond (2018). Partners in success: The Science Library as an active agent in the education of biologists.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). The ecology and evolution of infectious diseases: Utstilling i biblioteket.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). Biotordag vår og høst 2017.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). Symbiose. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Hegna, Knut; Andreassen, Bente R.; Pedersen, Henrik Keyser; Haraldsen, Kirsten Borse & Anderson, Astrid (2017). Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 11: Hegna, Knut: Forskningsbiblioteket – fra kortkatalog til Twitter. 45 tekster på 37 år.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sundsbak, Ragnhild (2017). Om Bredo Berntsens biografier 2007-2017. I: Pennen som aldri hviler. Et venneskrift til Bredo Bertsens 80-årsdag 2017. Med bibliografi for de siste ti år. Knut Heidem m. fl. (red.).
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Huurdeman, Hugo Christian; Heggø, Dan Michael Olsen & Låberg, Kyrre Traavik (2017). Symbiose: Endosymbiosis - the theory presented on a touch table. Digital presentasjon.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2017). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2017.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi & Snickare, Lotta Karin [Show all 18 contributors for this article] (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Biotordager 2016. Foredragsserie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Sabima 20 år. Naturlige løsninger. Konferanseinnledning. .
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2016). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2016.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Gadmar, Tone Charlotte (2016). Ukens rumpetroll. Vanlig frosk (Rana temporaria L.). Froskelarve fra Holmendammen med tilhørende litteratur om amfibier.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sørbo, Solveig (2016). Still evolving – Evolution today and in the recent past. Utstilling i forbindelse med arrangementet.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag 2015 vår/høst: Skolelaboratoriet for biologi på Realfagsbiblioteket. Foredragsserie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendels arv - i biologiens tidsalder. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse & Kavli, Fredrik Andersen [Show all 16 contributors for this article] (2015). PhD on Track – online library support for PhD students.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendels arv: i biologiens tidsalder. Utstilling om konferansetemaet basert på realfagsbibliotekets samlinger .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendel, Darwin and the changing views on genetics. Mendels bøker, erter og eksperimenter.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse & Låberg, Kyrre Traavik (2015). Regnskog - En faglig litteraturutstilling i forbindelse med TV-aksjonen 2015.
 • Turlotte, Chloè; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine & Gadmar, Tone Charlotte (2015). Sansen for krydder.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Villanger, Shelly Mercedes (2015). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2015.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Bredo Berntsen: Død som en Dodo. Innledningsforedrag.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Havet – klodens største sammenhengende økosystem. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Biotorsdag: Skolelaboratorietfor biologi på Realfagsbiblioteket. Foredragsserie; 2014 .
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Gadmar, Tone Charlotte & Rygel, May Hege (2014). Ukas organisme i Realfagsbiblioteket; sommeren 2014. Ukas rumpetroll (Vanlig frosk (Rana temporaria L.). The tadpole of the week.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Torhaug, Tor Andreas [Show all 8 contributors for this article] (2014). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2014.
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid & Folkestad, Hege [Show all 18 contributors for this article] (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2013). Pest og plage! Zoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorlige truslene før og nå. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas & Rezaye-Golkar, Leyla (2013). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2013.
 • Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2013). On Track for Doctoral Students?
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2012). BIOFILM - Mikrobiologisk dynamitt? Innledningsforedrag.Programledelse.
 • Austrheim, Gunhild; Beck, Mia; Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation” Conference proceedings: Nordic journal of information http://noril.uib.no/issue/view/8literacy in higher education.
 • Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Et kunnskapsgrunnlag: funn fra studier om Ph.d. -studenter v/prosjektgruppa.
 • Rueness, Eli Knispel & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Kristine Bonnevie: Biolog i brytningstid . Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Nytt lys på arv og miljø? Epigenetikk - hadde Lamarck rett? Konferanseleder.Konferanseinnledning.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Nytt lys på arv og miljø? Epigenetikk - hadde Lamarck rett? Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Peter Agre: Science diplomacy - From Oslo to Pyongyang. Digital presentation.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Syntetisk biologi - skrekkblandet fryd. Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Marcus de Sautoy and the public understanding of science. Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Blåmandag for biomangfoldet. Innledningsforedrag. Konferanseleder.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Blåmandag for biomangfoldet. Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Bioinformatics users forum 2010. Digital presentations.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Bioinformatics users forum 2010. Konferanseinnledning.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Rasmussen, Live (2010). Om forskning og forskningsprosesser - hvordan er forskerens hverdag ved vårt fakultet?
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Fra artenes opprinnelse til artenes forsvinnelse? Konferanseleder.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Velkommen til Naturmangfoldåret! Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. p. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Vernissage! Charles Darwin. On the origin of species by means of Natural selection. 150 år siden utgivelsen. Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. p. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Sommerhilsen og feltsesong. Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. p. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Darwinåret er i full gang! Lederen har ordet . Biolog. ISSN 0801-0722. p. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Heia for skolen! Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. p. 2–2.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Biologer gleder seg til neste år! Lederen har ordet . Biolog. ISSN 0801-0722. p. 3–3.
 • Rangnes, Kristin & Haraldsen, Kirsten Borse (2006). Reform of the quality of higher education in Norway - implications for the Library teaching (foredragsholder K. Rangnes) .
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Lindblad, Irene (2004). Kvalitetsreformen krever et studieorientert universitetsbibliotek. Bibliotekforum. ISSN 0806-4725. 3.
 • Krokene, Christin & Haraldsen, Kirsten Borse (2003). Evolusjon av gjøkens beryktede forplantningsbiologi. Biolog. ISSN 0801-0722. p. 24–25.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2002). Dewey desimalklassifikasjon (DDK): Biologi 570,580,590. 2 bind. 5. utg.(Kilde: Dewey Decimal classification. ed. 21. (1999) OCLC online computer library center, USA). Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) .
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Krokene, Christin (2002). Nytt fra biologien: Basale angiospermers endosperm er ikke som de fleste! Biolog. ISSN 0801-0722. 20(3/4), p. 67–68.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Ukens rumpetroll: Vanlig frosk (Rana temporaria L.) Ukens organisme i Biologisk bibliotek, sommer 2001 .
 • Lindblad, Irene & Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Nytt fra biologien: ANDi - den første transgene primaten; Genetisk variasjon i mitokondriene viser vei til menneskets opprinnelse. Biolog. ISSN 0801-0722. 19(1), p. 27–27.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Julens krydder.
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (2000). Nytt fra biologien: Forsuring - hører det fortiden til?; Hva har nedbør om vinteren med tilvekst av balsam-edelgran og gjøre?; Angrep på mor gjør døtrene uinntagbare!; Plantenes utviklingshistorie - må omskrives? Biolog. ISSN 0801-0722. 18(1), p. 22–23.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Birkemoe, Tone (2000). Rafflesia - botanikkens Panda. Biolog. ISSN 0801-0722. 18(1), p. 5–7.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Johansen, Arild Eide (2000). Fagreferentens arbeidsoppgaver: Hvordan er de? Hvordan bør de være?
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Ukens organisme i Biologisk bibliotek; sommer 1999.
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Nytt fra biologie I: Hva kan mer CO2 i atmosfæren bety for korallrevene?; Australopithecus gardhi: en ny brikke fra vår evolusjonaære fortid; Soppdyrkende maur bruker fungicider for å få god avling. Biolog. ISSN 0801-0722. 17(2), p. 7–7.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1995). Population biology of Lychnis Alpina L. (Caryophyllaceae), 5 Norwegian populations.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Populasjonsgenetisk analyse av en amfi-atlantisk art I: Vahlodea atropurpurea Fr.

View all works in Cristin

Published July 7, 2010 4:07 PM - Last modified Feb. 28, 2022 3:35 PM