Hilde Strømme

Image of Hilde Strømme
Norwegian version of this page
Phone +47 23074423
Username
Visiting address Working from home during the pandemic
Postal address Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO

Work responsibilities

Background

Work experience

 • Adviser. University of Oslo, Medical Library October 2018 -
 • Senior adviser. Norwegian Knowledge Centre for the Health Services/Norwegian Institute of Public Health June 2013 - September 2018
 • Senior librarian. Sørlandet Hospital Trust, Medical Library August 2011 - May 2013
 • Clinical librarian. Northern Territory Department of Health, Library Services (Darwin, Australia) July 2010 - June 2011
 • Senior librarian/Deputy librarian. Oslo University Hospital, Ullevål, Medical Library August 1999 - June 2010
 • Librarian. Rikshospitalet, Medical Library and Information Centre August 1997 - Juli 1999
 • Librarian. Vest-Agder Central Hospital, Medical Library September 1996 - July 1997

Education

 • Master of Evidence Based Practice. Bergen University College 2011-2015
 • Librarian. Oslo University College 1993-1996

Publications

View all works in Cristin

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve & Strømme, Hilde (2018). Cochrane overviews of reviews: purpose and quality. Show summary
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for Graves sykdom: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Jacobsen, Solveig (2018). Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Kornør, Hege; Flodgren, Gerd Monika; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Holte, Hilde H (2018). Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Full text in Research Archive.
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Coerced medication in mental health care – what matters to patients? In: Abstracts of the 25th Cochrane Colloquium, Edinburgh, UK..
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2017). Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde (2017). Kilder til forskningsbasert kunnskap. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.
 • Strømme, Hilde (2017). Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2)
 • Holte, Hilde H.; Underland, Vigdis & Strømme, Hilde (2016). Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk littertursøk med sortering. Full text in Research Archive.
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Ding, Yunpeng; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som som mottar legemiddelasisstert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversikt. Full text in Research Archive.
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Ikke‐overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde (2016). Levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sortering. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Kirkehei, Ingvild; Heintz, Marita & Hafstad, Elisabet (2016). Searching for systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?.
 • Strømme, Hilde; Hafstad, Elisabet; Heintz, Marita; Straumann, Gyri Synnøve Hval & Jamtvedt, Gro Astrid (2015). Finding systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?.
 • Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth & Reinar, Liv Merete (2015). Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter. Rapport fra Kunnskapssenteret. 29. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2015). Effects of using social media in health awareness campaigns to promote healthy lifestyle habits.
 • Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2014). Smitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kynø, Nina Margrethe; Juvet, Lene Kristine & Strømme, Hilde (2014). Norwegian clinical practice guidelines with a sensitive tiopic - the most read items on then NOKC website in 2013: Physical chils abuse, Emotinal child abuse, Child neglect, Child sexual abuse.
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2014). Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner. Rapport fra Kunnskapssenteret. 26. Full text in Research Archive. Show summary
 • Titlestad, Kristine; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde & Espehaug, Birgitte (2014). Oversettelse og kulturell tilpasning av et spørreskjema som kartlegger bachelorstudenters kunnskap, atferd og holdninger til kunnskapsbasert praksis.
 • Strømme, Hilde; Bjøro, Karen; Bredal, Inger Schou & Borgen, Karin (2009). We couldn’t have done it without the librarians!: evidence based practice at a large Norwegian University Hospital.
 • Strømme, Hilde (2008). Bibliografiske databaser: hvilke finnes og hva finner man i dem?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 106- 108 . doi: 10.4220/sykepleienf.2008.0002
 • Strømme, Hilde (2008). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  75(8), s 30- 32
 • Strømme, Hilde (2007). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 264- 265 . doi: 10.4220/sykepleienf.2007.0008
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2007). The Medical Library's Role in Supporting Evidence Based Practice.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen & Underdal, Hege (2007). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice in Nursing: the Library’s Role.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2006). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice. Journal of the European Association for Health Information and Libraries.  ISSN 1841-0715.  2(3), s 39- 41

View all works in Cristin

Published Oct. 2, 2018 9:49 AM - Last modified Nov. 20, 2020 11:29 AM