Hilde Strømme

Academic Librarian - Library of medicine and science
Image of Hilde Strømme
Norwegian version of this page
Phone +47 23074423
Username
Visiting address Working from home during the pandemic
Postal address Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO

Work responsibilities

 • Literature searches for evidence syntheses
 • Literature searching; teaching and guidance
 • Evidence based practice
 • Editor, kunnskapsbasertpraksis.no

Background

Work experience

 • Academic Librarian. University of Oslo, Library of Medicine and Science 2021-
 • Adviser. University of Oslo, Medical Library October 2018 - December 2020.
 • Senior adviser. Norwegian Knowledge Centre for the Health Services/Norwegian Institute of Public Health June 2013 - September 2018
 • Senior librarian. Sørlandet Hospital Trust, Medical Library August 2011 - May 2013
 • Clinical librarian. Northern Territory Department of Health, Library Services (Darwin, Australia) July 2010 - June 2011
 • Senior librarian/Deputy librarian. Oslo University Hospital, Ullevål, Medical Library August 1999 - June 2010
 • Librarian. Rikshospitalet, Medical Library and Information Centre August 1997 - Juli 1999
 • Librarian. Vest-Agder Central Hospital, Medical Library September 1996 - July 1997

Education

 • Master of Evidence Based Practice. Bergen University College 2011-2015
 • Librarian. Oslo University College 1993-1996
Tags: Library, Literature search, Teaching, Rikshospitalet

Publications

 • Hernes, Eivor; Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth; Hole, Knut Håkon; Tulipan, Andreas Julius; Strømme, Hilde; Lilleby, Wolfgang & Seierstad, Therese (2021). Prostate-specific membrane antigen PET for assessment of primary and recurrent prostate cancer with histopathology as reference standard: A systematic review and meta-analysis. PET Clinics.  ISSN 1556-8598.  16(2), s 147- 165 . doi: 10.1016/j.cpet.2020.12.001
 • Menichetti, Julia; Lie, Hanne Cathrine; Mellblom, Anneli; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Gulbrandsen, Pål; Heyn, Lena; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke; Turk, Eva & Juvet, Lene Kristine (2021). Tested communication strategies for providing information to patients in medical consultations: A scoping review and quality assessment of the literature. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  s 1- 13 . doi: 10.1016/j.pec.2021.01.019
 • Seierstad, Therese; Hole, Knut Håkon; Tulipan, Andreas Julius; Strømme, Hilde; Lilleby, Wolfgang; Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth & Hernes, Eivor (2021). 18F-fluciclovine PET for assessment of prostate cancer with histopathology as reference standard: A systematic review. PET Clinics.  ISSN 1556-8598.  16(2), s 167- 176 . doi: 10.1016/j.cpet.2020.12.012
 • Hesselberg, Jan Ole; Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Svege, Ida & Fretheim, Atle (2020). Reviewer training for improving grant and journal peer review. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. . doi: 10.1002/14651858.MR000056 Full text in Research Archive.
 • Kristjansdottir, Olöf Birna; Vågan, Andre; Svavarsdóttir, Margrét Hrönn; Børve, Hilde Blindheim; Hvinden, Kari; Duprez, Veerle; Hecke, Ann; Heyn, Lena; Strømme, Hilde & Stenberg, Una (2020). Training interventions for healthcare providers offering group-based patient education. A scoping review. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  s 1- 19 . doi: 10.1016/j.pec.2020.12.006 Full text in Research Archive. Show summary
 • Aamodt, Josephine Jeanette Mikaela; Huurdeman, Hugo Christian & Strømme, Hilde (2019). Librarian co-authored systematic reviews are associated with lower risk of bias compared to systematic reviews with acknowledgement of librarians or no participation by librarians. Evidence Based Library and Information Practice.  ISSN 1715-720X.  14(4), s 103- 127 . doi: 10.18438/eblip29601 Full text in Research Archive.
 • Dahm, Kristin Thuve; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Strømme, Hilde; Fure, Brynjar & Brurberg, Kjetil Gundro (2019). Effects of preventive use of compression stockings for elderly with chronic venous insufficiency and swollen legs: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  19 . doi: 10.1186/s12877-019-1087-1 Full text in Research Archive.
 • Hegland, Pål André; Aarlie, Hege; Strømme, Hilde & Jamtvedt, Gro (2017). Simulation-based training for nurses: systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  54, s 6- 20 . doi: 10.1016/j.nedt.2017.04.004 Full text in Research Archive.
 • Titlestad, Kristine Berg; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde; Nortvedt, Monica Wammen; Graverholt, Birgitte & Espehaug, Birgitte (2017). Translation, cross-cultural adaption and measurement properties of the evidence-based practice profile. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  10 . doi: 10.1186/s13104-017-2373-7 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Juvet, Lene Kristine; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Heyn, Lena; Mellblom, Anneli; Gulbrandsen, Pål; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke; Turk, Eva & Lie, Hanne Cathrine (2021). Communication strategies for providing information in talks with patients: A systematic review.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve & Strømme, Hilde (2018). Cochrane overviews of reviews: purpose and quality. Show summary
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for Graves sykdom: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Jacobsen, Solveig (2018). Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Full text in Research Archive.
 • Kornør, Hege; Flodgren, Gerd Monika; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Holte, Hilde H (2018). Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Full text in Research Archive.
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Coerced medication in mental health care – what matters to patients? In: Abstracts of the 25th Cochrane Colloquium, Edinburgh, UK..
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2017). Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde (2017). Kilder til forskningsbasert kunnskap. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.
 • Strømme, Hilde (2017). Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2)
 • Holte, Hilde H.; Underland, Vigdis & Strømme, Hilde (2016). Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk littertursøk med sortering. Full text in Research Archive.
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Ding, Yunpeng; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som som mottar legemiddelasisstert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversikt. Full text in Research Archive.
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Ikke‐overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde (2016). Levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sortering. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Kirkehei, Ingvild; Heintz, Marita & Hafstad, Elisabet (2016). Searching for systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?.
 • Strømme, Hilde; Hafstad, Elisabet; Heintz, Marita; Straumann, Gyri Synnøve Hval & Jamtvedt, Gro Astrid (2015). Finding systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?.
 • Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth & Reinar, Liv Merete (2015). Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter. Rapport fra Kunnskapssenteret. 29. Full text in Research Archive.
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2015). Effects of using social media in health awareness campaigns to promote healthy lifestyle habits.
 • Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2014). Smitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kynø, Nina Margrethe; Juvet, Lene Kristine & Strømme, Hilde (2014). Norwegian clinical practice guidelines with a sensitive tiopic - the most read items on then NOKC website in 2013: Physical chils abuse, Emotinal child abuse, Child neglect, Child sexual abuse.
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2014). Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner. Rapport fra Kunnskapssenteret. 26. Full text in Research Archive. Show summary
 • Titlestad, Kristine; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde & Espehaug, Birgitte (2014). Oversettelse og kulturell tilpasning av et spørreskjema som kartlegger bachelorstudenters kunnskap, atferd og holdninger til kunnskapsbasert praksis.
 • Strømme, Hilde; Bjøro, Karen; Bredal, Inger Schou & Borgen, Karin (2009). We couldn’t have done it without the librarians!: evidence based practice at a large Norwegian University Hospital.
 • Strømme, Hilde (2008). Bibliografiske databaser: hvilke finnes og hva finner man i dem?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 106- 108 . doi: 10.4220/sykepleienf.2008.0002
 • Strømme, Hilde (2008). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  75(8), s 30- 32
 • Strømme, Hilde (2007). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 264- 265 . doi: 10.4220/sykepleienf.2007.0008
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2007). The Medical Library's Role in Supporting Evidence Based Practice.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen & Underdal, Hege (2007). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice in Nursing: the Library’s Role.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2006). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice. Journal of the European Association for Health Information and Libraries.  ISSN 1841-0715.  2(3), s 39- 41

View all works in Cristin

Published Oct. 2, 2018 9:49 AM - Last modified Apr. 9, 2021 5:23 PM