Karoline Moe

Senior Academic Librarian
Image of Karoline Moe
Norwegian version of this page
Mobile phone +4741122557
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 Oslo
Postal address Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO

Tasks performed

 • Subject specialist in Mathematics
 • Research
 • Teaching
 • LaTeX
 • Visual communication
 • Events

Background

PhD in Algebraic Geometry, University of Oslo 2013.

Tags: design, latex, Matematikk, Library courses, Library

Publications

View all works in Cristin

 • Gadmar, Tone Charlotte; Konestabo, Heidi Sjursen; Moe, Karoline & Pozer, Edina (2019). Modulpakke for undervisning i profesjonell kompetanse på masternivå: Et undervisningseksempel fra Realfagsbiblioteket. Show summary
 • Moe, Karoline; Hirsti, Linn Katrine & Hammerstrøm, Maria (2019). Visuell kommunikasjon av arrangementer via plakater.
 • Moe, Karoline (2018). Special Weierstrass points and Plücker formulas.
 • Moe, Karoline & Maugesten, Paul Aleksander (2018). Special Weierstrass points and Plücker formulas.
 • Moe, Torgunn Karoline (2017). Plane kurver og noen av deres hemmeligheter.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi; Snickare, Lotta Karin; Vaalund, Anne; Vibe, Anne-Mette; Alm, Merethe; Enoksen, Eva Holthe; Heggø, Dan Michael Olsen; Hirsti, Linn Katrine; Lindgaard, Gro Synnøve Nesland; Sørbø, Solveig Isis; Kjellin, Simen; Hammerstrøm, Maria; Moe, Torgunn Karoline & Sverdrup, Ulrik (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Show summary
 • Moe, Torgunn Karoline (2016). Algebraic Geometry 101.
 • Moe, Torgunn Karoline (2016). Cuspidal curves and Hirzebruch surfaces.
 • Moe, Torgunn Karoline (2015, 13. mars). NRK Ekko Abels Tårn / Vaffel og vitenskap.. [Radio].  NRK / Realfagsbiblioteket.
 • Melvær, Knut & Moe, Torgunn Karoline (2014, 23. september). Ikke vær en ensom matematiker!. [Internett].  Udannet (podcast). Show summary
 • Moe, Torgunn Karoline; Piene, Ragni & Ranestad, Kristian (2013). Cuspidal curves on Hirzebruch surfaces.
 • Moe, Torgunn Karoline (2012). Cuspidal curves on Hirzebruch surfaces.
 • Moe, Torgunn Karoline (2012). Kurver og kruseduller.
 • Moe, Torgunn Karoline (2012). Kurver og kruseduller 2.
 • Moe, Torgunn Karoline (2011). Rational cuspidal curves.
 • Moe, Torgunn Karoline (2010). An easy introduction to algebraic geometry and rational cuspidal plane curves.
 • Moe, Torgunn Karoline (2010). En liten smakebit av algebraisk geometri og rasjonale cuspidale kurver.
 • Moe, Torgunn Karoline (2010). Rational cuspidal plane curves.
 • Moe, Torgunn Karoline (2008). Rasjonale cuspidale kurver i det projektive planet.

View all works in Cristin

Published Mar. 21, 2013 11:23 AM - Last modified Nov. 19, 2020 3:41 PM