Ole Andreas Hoel

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 Oslo
Postal address Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Tasks performed

  • Student assistant

 

Tags: Library, Loan

Publications

  • Hoel, Ole Andreas (2009). The post-cephalic morphology of the middle Ordovician trilobite Prionocheilus narinosus from the central Oslo Region, Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. ISSN 0029-196X. 89(3), p. 247–249.
  • Hoel, Ole Andreas (2007). Cementing strophomenide brachiopods from the Silurian of Gotland (Sweden): Morphology and life habits. Geobios. ISSN 0016-6995. 40, p. 589–608.

View all works in Cristin

  • Erikstad, Lars; Hoel, Ole Andreas; Nakrem, Hans Arne & Markussen, Jon A. (2013). Forvaltningsplan for geologiske verneområder i Buskerud, Oslo og Akershus med tilleggsvurderinger. FMOA, Miljøvernavdelingen, rapport 5-2013. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

View all works in Cristin

Published Mar. 7, 2016 1:45 PM - Last modified Feb. 7, 2022 1:07 PM