Eystein Gullbekk

Academic Librarian - Library Director's Staff
Image of Eystein Gullbekk
Norwegian version of this page
Phone +47 22854952
Room 4229
Username
Visiting address Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1085 Blindern Blindern 0317 OSLO

Tasks performed

Head of Research and Teaching Services, The University of Oslo Library

 

 

Tags: Library, Teaching, Information literacy, Library and Information Science, Interdisciplinarity

Publications

View all works in Cristin

 • Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein & Byström, Katriina (2017). Et helt nytt ‘mindset’? Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag.
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Lundmark, Anders Mattias; Mikki, Susanne Ruth; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte & Gullbekk, Eystein (2015). PhD on Track – online library support for PhD students. Show summary
 • Austrheim, Gunhild; Gullbekk, Eystein & Lönn-Stensrud, Jessica (2015). PhD on Track: på reise med brukerne.
 • Gullbekk, Eystein; Bøyum, Idunn & Byström, Katriina (2015). Interdisciplinarity and information literacy: Librarians’ competencies in emerging settings of higher education - Poster.
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde & Ødegaard, Marte (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Gullbekk, Eystein & Mikki, Susanne Ruth (2014). PhD on Track - På nett og i seminarrommet.
 • Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth & Austrheim, Gunhild (2014). PhD on Track: ferdigheter for en doktorgrad.
 • Gullbekk, Eystein; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Torras Calvo, Maria Carme & Skagen, Therese (2014). Editorial. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL.  ISSN 1890-5900.  6(1), s 1- 5
 • Lönn-Stensrud, Jessica & Gullbekk, Eystein (2014). PhD on track – working with generic skills in context.
 • Gullbekk, Eystein & Mikki, Susanne (2013). "Information Management for Knowledge Creation" - Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen.
 • Gullbekk, Eystein & Torras, Maria-Carme (2013). PhD on Track – lansering av de nettbaserte læringsmodulene i PhD on Track.
 • Gullbekk, Eystein (2013). Meeting the Needs of PhD Candidates: Services, Networks and Relevance.
 • Gullbekk, Eystein & Austrheim, Gunhild (2013). PhD on Track – designing learning for PhD students.
 • Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2013). On Track for Doctoral Students?.
 • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (ed.) (2013). PhD candidates and the research process. The library´s contribution.
 • Gullbekk, Eystein & Skagen, Therese (2013). Forskningsstøtte i endring: En ut-av-boksen-opplevelse.
 • Austrheim, Gunhild; Beck, Mia; Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation” Conference proceedings: Nordic journal of information http://noril.uib.no/issue/view/8literacy in higher education. Show summary
 • Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Et kunnskapsgrunnlag: funn fra studier om Ph.d. -studenter v/prosjektgruppa.
 • Gullbekk, Eystein & Mikki, Susanne Ruth (2012). Libraries supporting research communities: partners in scientific communication.
 • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2012). Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag.
 • Torras, Maria-Carme; Gullbekk, Eystein; Mikki, Susanne Ruth; Ringnes, Hege & Rullestad, Tove (2011). Designing evidence-based research support: a study of PhD candidates’ information needs and searching behavior.
 • Gullbekk, Eystein & Torras, Maria-Carme (2010). Den informasjonskompetente studenten: Et blikk på internasjonalt og nasjonalt arbeid med bibliotekenes undervisningsvirksomhet.
 • Gullbekk, Eystein & Torras, Maria-Carme (2010). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: Muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning.
 • Gullbekk, Eystein; Skagen, Therese & Nilsen, Turid Høiberget (2010). Paradigm shift? Developing the Information Literacy Teacher.
 • Gullbekk, Eystein (2009). Om plagiering/fusk.
 • Gullbekk, Eystein (2008). Discourses on plagiarism and the pedagogic of sanctions.
 • Gullbekk, Eystein (2008). Plagieringsproblemet som undervisningsutfordring - fagreferentens rolle.
 • Gullbekk, Eystein (2008). Studentoppgaver i biblioteksundervisningen - mål, planlegging, vurdering.
 • Nagel, Anne-Hilde; Strand, Roger; Gullbekk,, Eystein; Hillesøy, Per Gunnar; Lillehaug, Johan; Norheim, Ole Frithjof; Spjelkavik, Johanne; Smith, Kari; Golmen, Karen & Vevle, Kjetil (2007). Utdanning i akademisk redelighet - Tiltak for etikk i utdanningene ved Universitetet i Bergen.
 • Tonning, Anne Sissel Vedvik & Gullbekk,, Eystein (2007). Information literacy education at the Faculty of Psychology – a cumulative discipline-based information literacy programme.

View all works in Cristin

Published July 7, 2010 4:02 PM - Last modified June 14, 2019 2:47 PM