Ingerid Straume

Senior Academic Librarian - Library Director's Staff
Image of Ingerid Straume
Norwegian version of this page
Phone +47 22844269
Room 3219
Username
Visiting address Humanities and Social Sciences Library Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postal address Postboks 1085 Blindern Blindern 0317 OSLO

Tasks performed

 • Director of Academic writing centre 
 • Writing courses 

Background

 • Doctoral degree in the philosophy of education from the University of Oslo, 2010. Theme of dissertation: the philosophy of Cornelius Castoriadis.

Academic Interests

Philosophy of education, political philosophy, politics, democracy, sustainability, ESD, academic writing.   

Tags: Library, Academic writing, Writing centre, EAP, English for Academic Purposes, philosophy of education

Publications

 • Straume, Ingerid (2020). Bildung from Paideia to the Modern Subject, In Kathy Hytten (ed.),  Philosophy of Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780190919726.  Chapter. Show summary
 • Straume, Ingerid (2020). What Children ask from us: Education and Worldlessness in the Anthropocene, In Odin Lysaker (ed.),  Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0268-9.  Chapter.  s 231 - 262
 • Straume, Ingerid (2019). What may we hope for? Education in times of climate change. Constellations.  ISSN 1351-0487.  27(3), s 540- 552 . doi: 10.1111/1467-8675.12445 Full text in Research Archive. Show summary
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (2017). Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger, I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.),  Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202571863.  Kapittel 1.  s 11 - 21 Full text in Research Archive.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Straume, Ingerid (2017). Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3) . doi: 10.5617/adno.4698 Full text in Research Archive.
 • Straume, Ingerid (2017). Skrivesenter i forskningsbibliotek: om teorigrunnlag, identitet og legitimering, I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.),  Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202571863.  Kapittel 5.  s 99 - 119 Full text in Research Archive.
 • Straume, Ingerid (2016). Challenges of the Anthropocene - between critique and creation. Social Imaginaries.  ISSN 2393-2503.  2(2), s 53- 69 . doi: 10.5840/si20162211 Show summary
 • Straume, Ingerid (2016). Danning, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel.  s 45 - 58
 • Straume, Ingerid (2016). "Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land": Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  2(3), s 78- 96 . doi: 10.17585/ntpk.v2.282 Full text in Research Archive. Show summary
 • Straume, Ingerid (2016). Pedagogikk, betydningstap og selvrefleksjonens grunnlag. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  5(1), s 3- 17 . doi: 10.7146/spf.v5i1.23133
 • Straume, Ingerid (2015). Democracy, Education and the Need for Politics. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  35(1), s 29- 45 . doi: 10.1007/s11217-015-9465-4 Show summary
 • Straume, Ingerid (2015). The Subject and the World: Educational challenges. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  47(13-14), s 1465- 1476 . doi: 10.1080/00131857.2014.951596 Show summary
 • Straume, Ingerid (2014). Democracy, In Suzi Adams (ed.),  Cornelius Castoriadis - Key Concepts.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781441181640.  Kapittel 18.  s 191 - 204
 • Straume, Ingerid (2014). Education in a crumbling democracy. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  9(2), s 187- 200 . doi: 10.1080/17449642.2014.921973 Show summary
 • Straume, Ingerid (2014). Paideia, In Suzi Adams (ed.),  Cornelius Castoriadis - Key Concepts.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781441181640.  Kapittel 14.  s 143 - 153
 • Straume, Ingerid (2013). Castoriadis, education and democracy, In  Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-87564-99-1.  Kapittel.  s 203 - 228
 • Straume, Ingerid (2013). Cornelius Castoriadis: Danning som ansvar, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  Kapittel 22.  s 296 - 307
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens filosofihistorie - en innføring, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  Kapittel 1.  s 15 - 54
 • Straume, Ingerid (2013). Pedagogisk filosofi i en krisetid, eller hvorfor pedagogikken aldri har vært postmoderne, I: Jenny Elise Steinnes & Stephen R Dobson (red.),  Pedagogikk under livets tre.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0356-0.  Kapittel 3.  s 43 - 58
 • Straume, Ingerid (2013). "That which depends on us: Responsibility, Democratic Courage and Shame", In Sophie Klimis; Philippe Caumières & Laurent Van Eynde (ed.),  L'Autonomie en pratique(s) Cahiers Castoriadis no. 8.  Publications des Facultés universitaire Saint-Louis.  ISBN 978-2-8028-0214-3.  kapittel.  s 157 - 178
 • Straume, Ingerid (2013). Wilhelm von Humboldt: Fra antikkens Hellas til det moderne universitet, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  kapittel 13.  s 185 - 196
 • Straume, Ingerid & Baruchello, Giorgio (2013). Creation, rationality and autonomy: a brief introduction, In  Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-87564-99-1.  Kapittel 1.  s 11 - 27
 • Straume, Ingerid (2012). A common world? Arendt, Castoriadis and political creation. European Journal of Social Theory.  ISSN 1368-4310.  15(3), s 367- 383 . doi: 10.1177/1368431012440870
 • Straume, Ingerid (2012). The Survival of Politics. Critical Horizons.  ISSN 1440-9917.  13(1), s 113- 133 . doi: 10.1558/crit.v13i1.113
 • Straume, Ingerid & Adams, Suzi (2012). Castoriadis in Dialogue. European Journal of Social Theory.  ISSN 1368-4310.  15(3), s 289- 294 . doi: 10.1177/1368431012440864
 • Straume, Ingerid; Adams, Suzi & Smith, Jeremy (2012). Political Imaginaries in Question. Critical Horizons.  ISSN 1440-9917.  13(1), s 5- 11 . doi: 10.1558/crit.v13i1.5
 • Straume, Ingerid (2011). Betydningen av læring, I: Tone Kvernbekk (red.),  Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-306-5.  Kapittel.  s 32 - 50
 • Straume, Ingerid (2011). 'Danning i en flerkulturell lærerutdanning'. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(1), s 5- 17
 • Straume, Ingerid (2011). 'Learning' and signification in neoliberal governance, In Ingerid Straume & J.F. Humphrey (ed.),  Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788787564212.  Antologibidrag.  s 229 - 259
 • Straume, Ingerid (2011). Loven, det er oss. Danning i et demokrati, I: Kjetil Steinsholt & Stephen Dobson (red.),  Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2554-9.  kapittel.  s 373 - 390
 • Straume, Ingerid (2011). The political imaginary of global capitalism, In Ingerid Straume & J.F. Humphrey (ed.),  Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788787564212.  Kapittel.  s 27 - 50
 • Straume, Ingerid & Håndlykken, Petter (2011). The Financial Transactions Tax. A popular source for innovative financing, In  Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og retteferdig fordeling. Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling.  Utenriksdepartementet.  ISBN 9788271778811.  Kapittel.  s 27 - 35
 • Straume, Ingerid (2009). Cornelius Castoriadis: Det imaginære er det virkelige, I: Kjetil Steinsholt; Stephen Dobson (red.),  Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2355-2.  antologibidrag.  s 201 - 217 Show summary
 • Straume, Ingerid (2008). Freeedom and the Collective. Nordicum-Mediterraneum.  ISSN 1670-6242.  3(2) Show summary
 • Straume, Ingerid (2005). Depoliticizing Environmental Politics; Sustainable Development in Norway, In Robert Paehlke & Douglas Torgerson (ed.),  Managing Leviathan; Environmental Politics and the Administrative State.  Broadview Press.  ISBN 1-55111-583-2.  Ch 11.  s 191 - 207

View all works in Cristin

 • Straume, Ingerid (2020). Skriveren og teksten: Fortellinger om identitet og faglig skriving.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66374-2.  127 s. Show summary
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (red.) (2017). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202571863.  220 s. Full text in Research Archive. Show summary
 • Straume, Ingerid (2017). En menneskeskapt virkelighet: klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-061-9.  240 s.
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  380 s.
 • Straume, Ingerid & Baruchello, Giorgio (2013). Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-87564-99-1.  273 s.
 • Straume, Ingerid & Humphrey, J.F. (ed.) (2011). Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788787564212.  280 s.

View all works in Cristin

 • Hambro, Cathinka Dahl & Straume, Ingerid (2021). Teaching academic Teaching academic writing: Tensions, negotiations and considerations.
 • Straume, Ingerid (2021). Plagiarism and its paradoxes: time for reconsideration.
 • Straume, Ingerid (2020, 10. september). Boklansering: Arne Johan Vetlesen og klimakrisen. [Internett].  YouTube (Litteraturhuset i Oslo).
 • Straume, Ingerid (2020). Discussions won't save the world. Show summary
 • Straume, Ingerid (2020, 19. august). Film. [TV].
 • Munir, Muhammad & Straume, Ingerid (ed.) (2019). An Investigation of the Problems with the Prose Style of the Students at the University of Oslo. Full text in Research Archive. Show summary
 • Straume, Ingerid (2019). Articulation and shame.
 • Straume, Ingerid (2019). Dannelsens filosofi.
 • Straume, Ingerid & Burke, David Andrew (2019). Digitalization, writing & struggles for recognition. Designing writing support services at a Norwegian university.
 • Straume, Ingerid (2018). Bildung as a self-reflexive norm: democratization in Norway 1850–1975.
 • Straume, Ingerid (2018). «Danning: fra Paideia til Bildung og Literacy» og «Danning som individuell og kollektiv selvrefleksivitet».
 • Straume, Ingerid (2018). Klimakoma - paneldebatt i Studentersamfunnet i Bergen.
 • Straume, Ingerid (2018). Transformation from within: creating SDG-reformed universities.
 • Straume, Ingerid S. (2018, 24. mars). Klimaendringene kan ikke ønskes vekk. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Straume, Ingerid (2017). Hva skal elevene lære?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Straume, Ingerid (2017). Bruk og misbruk av pedagogisk teori: legitimering av biblioteksforskning og skrivepedagogikk.
 • Straume, Ingerid (2017). «Hvorfor har det ikke skjedd nok?» Klimaendring som politisk tema. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Straume, Ingerid (2017). The position of a writing centre: theory building in an unsettled landscape.
 • Straume, Ingerid S. (2017). Apathy, Tragedy, Hope and Creation: Education in times of Climate change.
 • Straume, Ingerid S. (2017). Klimaendringer og handling.
 • Vold, Eva Thue & Straume, Ingerid (2017). Acta Didactica 10 år. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3)
 • Straume, Ingerid (2016). Castoriadis on Autonomy and Heteronomy, In Michael Peters (ed.),  Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory.  Springer.  ISBN 978-981-287-532-7.  Living reference work entry.
 • Straume, Ingerid (2016). Skriveprosesser og danningsprosesser: to sider av samme sak?.
 • Straume, Ingerid (2015). Filosofi. Kunsten og samfunnets drømmer, I: Tove Kommedal & Trine Mathiesen Gilje (red.),  dEFINISJONSMAKT.  BONO Tove Kommedal.  ISBN 978-82-303-3040-1.  Kapittel.  s 78 - 91
 • Straume, Ingerid (2015). How deep the transition? Paradoxes of the Western mindset.
 • Straume, Ingerid (2015). Kunsten er samfunnets drømmer.
 • Straume, Ingerid (2015). Politics as creation: Arendt, Castoriadis, the Greek polis and us.
 • Straume, Ingerid (2015). Self-reflexive education: a Castoriadian perspective.
 • Straume, Ingerid (2014). Castoriadis, Cornelius, In D.C. Phillips (ed.),  Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy.  Sage Publications.  ISBN 9781452230894.  Kapittel.  s 106 - 107
 • Straume, Ingerid (2014). Climate change as a democratic challenge, publisert med tittelen Democracy is the only alternative.
 • Straume, Ingerid (2014, 27. september). Kan det gamle demokratiet redde miljøet?. [Radio].  NRK P2. Show summary
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens paradokser i vår tid.
 • Straume, Ingerid (2013). Oppdragelse før og nå.
 • Straume, Ingerid (2013). Ulike perspektiver på klimaendringer: vitenskaper i endring.
 • Straume, Ingerid (2012). Hvorfor driter vi i politikken?.
 • Straume, Ingerid (2012). Krise i Europa.
 • Straume, Ingerid (2012). The pedagogical subject and its world.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lars Anders; Sand, Sigrun; Straume, Ingerid & Streitlien, Åse (2010). Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige innen barnehage og grunnopplæring. Show summary
 • Straume, Ingerid (2010). Inclusion, Power and Participation – Critical Perspectives.
 • Straume, Ingerid (2010). Politikken og det imaginære: Cornelius Castoriadis' bidrag til et politisk danningsbegrep.
 • Straume, Ingerid (2010). Skirbekk og den norske folkedanningstradisjonen.
 • Straume, Ingerid (2009). 'Learning' as Imaginary Signification.
 • Straume, Ingerid (2009). Skolastisk om Castoriadis. Bokanmeldelse av: Castoriadis: psyche, society, autonomy / by Jeff Klooger ; foreword by Dick Howard. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(4), s 331- 338
 • Straume, Ingerid (2009). The Deep Ambivalence of Modernity - seen through the case of education. Show summary
 • Straume, Ingerid (2008). Claiming the Paradox: The Imaginary and the Organization.
 • Straume, Ingerid (2008). 'Paideia' and Political Democracy.
 • Straume, Ingerid (2007). On the Creation of a Common World: Arendt and Castoriadis Connections.
 • Straume, Ingerid (2007). The Social-historical and questions of collective agency.
 • Straume, Ingerid (2006). Freedom and the Collective.
 • Straume, Ingerid (2006). From Power Point to Power. On the Education of a Political Demos.
 • Straume, Ingerid (2005, 10. august). Den STORE valgdagen - og de 364 små.  Forbrukerrapporten.
 • Straume, Ingerid (2005). Hva er god kommunikasjon mellom befolkning og myndigheter i demokratiet?.
 • Straume, Ingerid (2005). Kollektivet og friheten. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (44)
 • Straume, Ingerid (2005). Normative notions in education for democracy. Show summary
 • Straume, Ingerid (2005, 16. april). Verdibørsen - NRK P2s magasin for etikk og livssyn. [Radio].  Norsk Rikskringkasting. Show summary
 • Straume, Ingerid (2005). Økonomiens rolle i det autonome samfunn.
 • Straume, Ingerid (2005). Pressens samfunnsmessige rolle - sett gjennom Durkheims briller.
 • Straume, Ingerid (2004). Debatt: Individ eller system?.
 • Straume, Ingerid (2004, 16. oktober). Sammenhengen mellom politikk og røkelse. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen og www.nrk.no.

View all works in Cristin

Published Jan. 6, 2011 8:39 AM - Last modified Mar. 26, 2021 12:11 PM