Ingerid Straume

Senior Academic Librarian - Library Director's Staff
Image of Ingerid Straume
Norwegian version of this page
Phone +47 22844269
Room 3219
Username
Visiting address Humanities and Social Sciences Library Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postal address Postboks 1085 Blindern,Blindern 0317 Oslo

Tasks performed

 • Director of Academic writing centre 
 • Writing courses 

Background

 • Doctoral degree in the philosophy of education from the University of Oslo, 2010. Theme of dissertation: the philosophy of Cornelius Castoriadis.

Academic Interests

Philosophy of education, political philosophy, politics, democracy, sustainability, ESD, academic writing.   

Tags: Library, Academic writing, Writing centre, EAP, English for Academic Purposes, philosophy of education

Publications

 • Straume, Ingerid (2021). Å høre hjemme i sin egen verden. Fra Aurora i blokk Z til Kurt koker hodet. . In Bostad, Inga (Eds.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. p. 217–249. Full text in Research Archive
 • Straume, Ingerid (2020). What Children ask from us: Education and Worldlessness in the Anthropocene. In Lysaker, Odin (Eds.), Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0268-9. p. 231–262.
 • Straume, Ingerid (2020). Bildung from Paideia to the Modern Subject. In Hytten, Kathy (Eds.), Philosophy of Education. Oxford University Press. ISSN 9780190919726. doi: doi%3A10.1093/acrefore/9780190264093.013.ORE_EDU-01417.R1.
 • Straume, Ingerid (2019). What may we hope for? Education in times of climate change. Constellations. ISSN 1351-0487. 27(3), p. 540–552. doi: 10.1111/1467-8675.12445. Full text in Research Archive
 • Sinnes, Astrid Tonette & Straume, Ingerid (2017). Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4698. Full text in Research Archive
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (2017). Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger. In Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (Ed.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202571863. p. 11–21. Full text in Research Archive
 • Straume, Ingerid (2017). Skrivesenter i forskningsbibliotek: om teorigrunnlag, identitet og legitimering. In Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (Ed.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202571863. p. 99–119. doi: 10.23865/noasp.20. Full text in Research Archive
 • Straume, Ingerid (2016). "Norway is way ahead, compared to most nations, in these matters": Education for sustainable development in Norway and Sweden. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 2(3), p. 78–96. doi: 10.17585/ntpk.v2.282. Full text in Research Archive
 • Straume, Ingerid (2016). Pedagogikk, betydningstap og selvrefleksjonens grunnlag. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 5(1), p. 3–17. doi: 10.7146/spf.v5i1.23133.
 • Straume, Ingerid (2016). Danning. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 45–58.
 • Straume, Ingerid (2016). Challenges of the Anthropocene - between critique and creation. Social Imaginaries. ISSN 2393-2503. 2(2), p. 53–69. doi: 10.5840/si20162211.
 • Straume, Ingerid (2015). Democracy, Education and the Need for Politics. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 35(1), p. 29–45. doi: 10.1007/s11217-015-9465-4.
 • Straume, Ingerid (2015). The Subject and the World: Educational challenges. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. 47(13-14), p. 1465–1476. doi: 10.1080/00131857.2014.951596.
 • Straume, Ingerid (2014). Education in a crumbling democracy. Ethics and Education. ISSN 1744-9642. 9(2), p. 187–200. doi: 10.1080/17449642.2014.921973.
 • Straume, Ingerid (2014). Paideia. In Adams, Suzi (Eds.), Cornelius Castoriadis - Key Concepts. Bloomsbury Academic. ISSN 9781441181640. p. 143–153.
 • Straume, Ingerid (2014). Democracy. In Adams, Suzi (Eds.), Cornelius Castoriadis - Key Concepts. Bloomsbury Academic. ISSN 9781441181640. p. 191–204.
 • Straume, Ingerid (2013). Wilhelm von Humboldt: Fra antikkens Hellas til det moderne universitet. In Straume, Ingerid (Eds.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. p. 185–196.
 • Straume, Ingerid (2013). Cornelius Castoriadis: Danning som ansvar. In Straume, Ingerid (Eds.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. p. 296–307.
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens filosofihistorie - en innføring. In Straume, Ingerid (Eds.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. p. 15–54.
 • Straume, Ingerid (2013). Pedagogisk filosofi i en krisetid, eller hvorfor pedagogikken aldri har vært postmoderne. In Steinnes, Jenny Elise & Dobson, Stephen R (Ed.), Pedagogikk under livets tre. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0356-0. p. 43–58.
 • Straume, Ingerid (2013). Castoriadis, education and democracy, Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-87564-99-1. p. 203–228.
 • Straume, Ingerid & Baruchello, Giorgio (2013). Creation, rationality and autonomy: a brief introduction, Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-87564-99-1. p. 11–27.
 • Straume, Ingerid (2013). "That which depends on us: Responsibility, Democratic Courage and Shame". In Klimis, Sophie; Caumières, Philippe & Van Eynde, Laurent (Ed.), L'Autonomie en pratique(s) Cahiers Castoriadis no. 8. Publications des Facultés universitaire Saint-Louis . ISSN 978-2-8028-0214-3. p. 157–178. doi: 10.4000/books.pusl.2520.
 • Straume, Ingerid; Adams, Suzi & Smith, Jeremy (2012). Political Imaginaries in Question. Critical Horizons. ISSN 1440-9917. 13(1), p. 5–11. doi: 10.1558/crit.v13i1.5.
 • Straume, Ingerid (2012). The Survival of Politics. Critical Horizons. ISSN 1440-9917. 13(1), p. 113–133. doi: 10.1558/crit.v13i1.113.
 • Straume, Ingerid & Adams, Suzi (2012). Castoriadis in Dialogue. European Journal of Social Theory. ISSN 1368-4310. 15(3), p. 289–294. doi: 10.1177/1368431012440864.
 • Straume, Ingerid (2012). A common world? Arendt, Castoriadis and political creation. European Journal of Social Theory. ISSN 1368-4310. 15(3), p. 367–383. doi: 10.1177/1368431012440870.
 • Straume, Ingerid (2011). Loven, det er oss. Danning i et demokrati. In Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (Ed.), Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2554-9. p. 373–390.
 • Straume, Ingerid (2011). Betydningen av læring. In Kvernbekk, Tone (Eds.), Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-306-5. p. 32–50.
 • Straume, Ingerid (2011). 'Danning i en flerkulturell lærerutdanning'. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 95(1), p. 5–17.
 • Straume, Ingerid (2011). 'Learning' and signification in neoliberal governance. In Straume, Ingerid & Humphrey, J.F. (Ed.), Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788787564212. p. 229–259.
 • Straume, Ingerid (2011). The political imaginary of global capitalism. In Straume, Ingerid & Humphrey, J.F. (Ed.), Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788787564212. p. 27–50.
 • Straume, Ingerid & Håndlykken, Petter (2011). The Financial Transactions Tax. A popular source for innovative financing, Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og retteferdig fordeling. Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling. Utenriksdepartementet. ISSN 9788271778811. p. 27–35.
 • Straume, Ingerid (2009). Cornelius Castoriadis: Det imaginære er det virkelige. In Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (Ed.), Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2355-2. p. 201–217.
 • Straume, Ingerid (2008). Freeedom and the Collective. Nordicum-Mediterraneum. ISSN 1670-6242. 3(2).

View all works in Cristin

 • Straume, Ingerid (2023). How Does a Society Change? Reflexivity in Politics and Education. Rowman & Littlefield International. ISBN 978-1-78661-152-9. 160 p.
 • Straume, Ingerid (2020). Skriveren og teksten: Fortellinger om identitet og faglig skriving. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-66374-2. 127 p.
 • Straume, Ingerid (2017). En menneskeskapt virkelighet: klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi. Res Publica. ISBN 978-82-8226-061-9. 240 p.
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (2017). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202571863. 220 p. Full text in Research Archive
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205444218. 380 p.
 • Straume, Ingerid & Baruchello, Giorgio (2013). Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978-87-87564-99-1. 273 p.
 • Straume, Ingerid & Humphrey, J.F. (2011). Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 9788787564212. 280 p.

View all works in Cristin

 • Straume, Ingerid (2022). Bærekraft i krisetider: tyngdepunkter og forflytninger (keynoteforedrag).
 • Straume, Ingerid (2022). Conditions for developing subjectivity in the attention economy.
 • Straume, Ingerid (2022). Verdibørsen - Hva gjør vi nå? Klimakrise og krig. [Radio]. NRK P2.
 • Straume, Ingerid (2021). Det som driver oss fra hverandre. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Schei, Amanda & Straume, Ingerid (2021). Ønsker flere akademikere som tør å være upopulære . [Business/trade/industry journal]. Khrono.
 • Straume, Ingerid (2021). Bildung: from paideia to the modern subject revisited. Autonomy in the 21st century. . [Internet]. youtube, facebook mv.
 • Straume, Ingerid (2021). Den folkelige fornuft: Utdanningens betydning for folkestyre.
 • Hambro, Cathinka Dahl & Straume, Ingerid (2021). Teaching academic Teaching academic writing: Tensions, negotiations and considerations .
 • Straume, Ingerid (2021). Plagiarism and its paradoxes: time for reconsideration.
 • Straume, Ingerid (2020). Discussions won't save the world.
 • Straume, Ingerid (2020). Boklansering: Arne Johan Vetlesen og klimakrisen . [Internet]. YouTube (Litteraturhuset i Oslo).
 • Straume, Ingerid (2020). Film .
 • Straume, Ingerid & Burke, David Andrew (2019). Digitalization, writing & struggles for recognition. Designing writing support services at a Norwegian university.
 • Straume, Ingerid (2019). Articulation and shame.
 • Straume, Ingerid (2019). Dannelsens filosofi.
 • Straume, Ingerid (2018). Bildung as a self-reflexive norm: democratization in Norway 1850–1975.
 • Straume, Ingerid S. (2018). Klimaendringene kan ikke ønskes vekk. [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Straume, Ingerid (2018). «Danning: fra Paideia til Bildung og Literacy» og «Danning som individuell og kollektiv selvrefleksivitet».
 • Straume, Ingerid (2018). Transformation from within: creating SDG-reformed universities.
 • Straume, Ingerid (2018). Klimakoma - paneldebatt i Studentersamfunnet i Bergen.
 • Straume, Ingerid S. (2017). Apathy, Tragedy, Hope and Creation: Education in times of Climate change.
 • Straume, Ingerid S. (2017). Klimaendringer og handling.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Straume, Ingerid (2017). Hva skal elevene lære? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Straume, Ingerid (2017). «Hvorfor har det ikke skjedd nok?» Klimaendring som politisk tema . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vold, Eva Thue & Straume, Ingerid (2017). Acta Didactica 10 år. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3).
 • Straume, Ingerid (2017). Bruk og misbruk av pedagogisk teori: legitimering av biblioteksforskning og skrivepedagogikk.
 • Straume, Ingerid (2017). The position of a writing centre: theory building in an unsettled landscape.
 • Straume, Ingerid (2016). Skriveprosesser og danningsprosesser: to sider av samme sak?
 • Straume, Ingerid (2016). Castoriadis on Autonomy and Heteronomy. In Peters, Michael (Eds.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer. ISSN 978-981-287-532-7. doi: 10.1007/978-981-287-532-7_418-1.
 • Straume, Ingerid (2015). Self-reflexive education: a Castoriadian perspective.
 • Straume, Ingerid (2015). Kunsten er samfunnets drømmer.
 • Straume, Ingerid (2015). Filosofi. Kunsten og samfunnets drømmer. In Kommedal, Tove & Gilje, Trine Mathiesen (Ed.), dEFINISJONSMAKT. BONO Tove Kommedal. ISSN 978-82-303-3040-1. p. 78–91.
 • Straume, Ingerid (2015). Politics as creation: Arendt, Castoriadis, the Greek polis and us.
 • Straume, Ingerid (2015). How deep the transition? Paradoxes of the Western mindset.
 • Straume, Ingerid (2014). Kan det gamle demokratiet redde miljøet? [Radio]. NRK P2.
 • Straume, Ingerid (2014). Castoriadis, Cornelius. In Phillips, D.C. (Eds.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Sage Publications. ISSN 9781452230894. p. 106–107.
 • Straume, Ingerid (2013). Ulike perspektiver på klimaendringer: vitenskaper i endring.
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens paradokser i vår tid.
 • Straume, Ingerid (2013). Oppdragelse før og nå.
 • Straume, Ingerid (2012). Hvorfor driter vi i politikken?
 • Straume, Ingerid (2012). The pedagogical subject and its world.
 • Straume, Ingerid (2012). Krise i Europa.
 • Straume, Ingerid (2010). Skirbekk og den norske folkedanningstradisjonen.
 • Straume, Ingerid (2010). Inclusion, Power and Participation – Critical Perspectives.
 • Straume, Ingerid (2009). 'Learning' as Imaginary Signification.
 • Straume, Ingerid (2009). Skolastisk om Castoriadis. Bokanmeldelse av: Castoriadis: psyche, society, autonomy / by Jeff Klooger ; foreword by Dick Howard. Agora. ISSN 0800-7136. 27(4), p. 331–338.
 • Straume, Ingerid (2009). The Deep Ambivalence of Modernity - seen through the case of education.
 • Straume, Ingerid (2008). 'Paideia' and Political Democracy.
 • Straume, Ingerid (2008). Claiming the Paradox: The Imaginary and the Organization.
 • Straume, Ingerid (2007). On the Creation of a Common World: Arendt and Castoriadis Connections.
 • Straume, Ingerid (2007). The Social-historical and questions of collective agency.
 • Straume, Ingerid (2006). Freedom and the Collective.
 • Straume, Ingerid (2006). From Power Point to Power. On the Education of a Political Demos.
 • Munir, Muhammad & Straume, Ingerid (2019). An Investigation of the Problems with the Prose Style of the Students at the University of Oslo. Academic Writing Centre, Oslo University Library . Full text in Research Archive
 • Straume, Ingerid (2010). Politikken og det imaginære: Cornelius Castoriadis' bidrag til et politisk danningsbegrep. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lars Anders; Sand, Sigrun; Straume, Ingerid & Streitlien, Åse (2010). Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige innen barnehage og grunnopplæring. Telemarksforskning Notodden.

View all works in Cristin

Published Jan. 6, 2011 8:39 AM - Last modified Mar. 26, 2021 12:11 PM