Ragnhild Sundsbak

Image of Ragnhild Sundsbak
Norwegian version of this page
Phone +47 22854708
Room 2223
Username
Visiting address Humanities and Social Sciences Library Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postal address Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Tasks performed

Background

  • Education and former jobs at University of Bergen. Institute of comparative politics.
  • Education also from University of Helsinki and University of Tromsø.
Tags: Library, Political Science

Publications

  • Haraldsen, Kirsten Borse & Sundsbak, Ragnhild (2017). Om Bredo Berntsens biografier 2007-2017. I: Pennen som aldri hviler. Et venneskrift til Bredo Bertsens 80-årsdag 2017. Med bibliografi for de siste ti år. Knut Heidem m. fl. (red.).
  • Engelstad, Svein; Danbolt, Karen; Lørdahl, Lars Erik; Sundsbak, Ragnhild; Vibe, Anne-Mette & Ramleth, Silje (2014). Fra Göttingen til Gaustadbekken - Georg Sverdrups liv og virke.

View all works in Cristin

Published Feb. 1, 2022 12:32 PM - Last modified Mar. 7, 2022 2:37 PM