Lars Erik Lørdahl

Image of Lars Erik Lørdahl
Norwegian version of this page
Phone +47 22844221
Room 3217
Username
Visiting address Humanities and Social Sciences Library Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postal address Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Tasks performed

Tags: Library, History, Archaeology, EndNote, Photo, Archaeology Library

Publications

  • Lørdahl, Lars Erik (2017). Bibliografi over Jan Eivind Myhres trykte publikasjoner. In Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (Ed.), I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag. ISSN 9788253039695. p. 276–292.
  • Lørdahl, Lars Erik (2009). Bibliografi over Edgeir Benums trykte publikasjoner. In Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (Ed.), Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-094-8. p. 361–363.

View all works in Cristin

  • Lørdahl, Lars Erik; Kleiven, Øystein Johan; Aurora, Federico & Magnussen, Naomi Yabe (2019). Kulturhistoriske skatter - Spesialsamlingen ved HumSam-biblioteket.
  • Izquierdo, José María & Lørdahl, Lars Erik (2016). Den spanske borgerkrigen i tegneserier og grafiske romaner. Bokutstilling.
  • Engelstad, Svein; Danbolt, Karen; Lørdahl, Lars Erik; Sundsbak, Ragnhild; Vibe, Anne-Mette & Ramleth, Silje (2014). Fra Göttingen til Gaustadbekken - Georg Sverdrups liv og virke.

View all works in Cristin

Published Feb. 1, 2022 12:51 PM - Last modified Feb. 7, 2022 5:50 PM