Hege Kristin Ringnes

Image of Hege Kristin Ringnes
Norwegian version of this page
Phone +47 22844265
Available hours Thursdays and Fridays
Username
Visiting address Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo Humanities and Social Sciences Library
Postal address Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Tasks performed

 • .Subject specialist in Psychology
Tags: Library

Publications

 • Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Stålsett, Gry & Danbolt, Lars Johan (2019). End time and emotions: Emotion regulation functions of eschatological expectations among Jehovah's Witnesses in Norway. Journal of empirical theology.  ISSN 0922-2936.  32(1), s 105- 137 . doi: 10.1163/15709256-12341385
 • Grønlund, Inga Lena & Ringnes, Hege Kristin (2017). «Biblioteket er fett» – om fagbiblioteket som sosial og emosjonell arena, I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.),  Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202571863.  Kapittel 9.  s 193 - 213 Full text in Research Archive.
 • Ringnes, Hege Kristin; Stålsett, Gry; Hegstad, Harald & Danbolt, Lars Johan (2017). Emotional forecasting of happiness : emotion regulation strategies among members of end-time focused Jehovah’s Witnesses. Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie.  ISSN 0084-6724.  39(3), s 312- 343 . doi: 10.1163/15736121-12341341
 • Ringnes, Hege Kristin & Hegstad, Harald (2016). Refusal of Medical Blood Transfusions Among Jehovah’s Witnesses: Emotion Regulation of the Dissonance of Saving and Sacrificing Life. Journal of religion and health.  ISSN 0022-4197.  55(5), s 1672- 1687 . doi: 10.1007/s10943-016-0236-5
 • Ulland, Dagfinn; Ringnes, Hege Kristin & Vabo, Grete Lund (2016). Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  29(1), s 52- 72 . doi: 10.18261/issn.1890-7008-2016-01-04
 • Ringnes, Hege Kristin (2015). Sjelesorg og emosjonsregulering : perspektiver og strategiske ressurser i kristen sjelesorgpraksis. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  35(1), s 59- 77 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2014). Individet i religiøse sekter : faglige synspunkter på rekruttering, medlemskap og brudd, I: Lars Johan Danbolt; Leif Gunnar Engedal; Hans Stifoss-Hanssen; Knut Hestad & Lars Lien (red.),  Religionspsykologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41634-5.  Kapittel 18.  s 257 - 271
 • Beck, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2013). Focus group study, In Eystein Gullbekk; Tove Rullestad & Maria Carme Torras Calvo (ed.),  PhD candidates and the research process. The library´s contribution.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-023-5.  3.  s 51 - 102
 • Bech, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2012). Fokusgruppestudien, I:  Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-022-8.  3..  s 49 - 82
 • Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 14.  s 207 - 225
 • Ringnes, Hege Kristin (2009). Individet i gruppen: en psykologisk tilnærming til det å være et Jehovas vitne, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  Kapittel 5.  s 95 - 106
 • Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Jehovas vitner: en religionsvitenskapelig presentasjon, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  Kapittel 1.  s 13 - 48
 • Sødal, Helje Kringlebotn & Ringnes, Hege Kristin (2009). Jehovas vitner. En religionsvitenskapelig presentasjon, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  s 13 - 49
 • Ringnes, Hege Kristin (2005). Jehovas vitner i Norge. Hvordan kan terapeuter, rådgivere og andre fagpersoner forholde seg til dem?. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (1), s 23- 31

View all works in Cristin

 • Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (red.) (2009). Jehovas vitner: en flerfaglig studie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  185 s.

View all works in Cristin

 • Ringnes, Hege Kristin (2019, 27. mai). Dennis (24) elsket å forkynne, så brøt han ut: Det var som å være i sin egen begravelse. [Internett].  TV2 Nyheter.
 • Ringnes, Hege Kristin (2019, 16. november). Drømmen om paradiset.  Dagbladet Magasinet.
 • Ringnes, Hege Kristin (2019). Følelsesregulering i doktrinær religion: eksempler fra Jehovas vitner.
 • Ringnes, Hege Kristin (2019, 09. september). Jehovas vitner får ikke stemme. [TV].  NRK TV - Dagsnytt 18.
 • Ringnes, Hege Kristin (2019, 18. november). Jehovas vitner og statsstøtte. [Radio].  Her og nå, NRK Radio.
 • Ringnes, Hege Kristin (2019, 07. august). Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg.  Vårt Land.
 • Ringnes, Hege Kristin (2019). Om biblioteket som emosjonell og sosial arena.
 • Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Danbolt, Lars Johan & Stålsett, Gry (2019). Emotional forecasting: future emotions having impact on present emotions in end-time oriented Jehovah´s Witnesses.
 • Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Stålsett, Gry & Danbolt, Lars Johan (2019). The influence of eschatological doctrine on individual´s belief: Paradise prospects of Jehovah´s Witnesses and their emotional implications.
 • Ringnes, Hege Kristin (2017, 15. juni). Jehovas vitner - hva er sant og hva er myter?. [Radio].  NRK Radio - verdibørsen.
 • Ringnes, Hege Kristin & Hegstad, Harald (2017). Erratum to: Refusal of Medical Blood Transfusions Among Jehovah?s Witnesses: Emotion Regulation of the Dissonance of Saving and Sacrificing Life (Journal of Religion and Health, (2016), 55, 5, (1672-1687), 10.1007/s10943-016-0236-5). Journal of religion and health.  ISSN 0022-4197.  56(1), s 370- 370 . doi: 10.1007/s10943-016-0329-1
 • Ringnes, Hege Kristin (2016, 15. november). Stoler ikke på leger.  Vårt Land.
 • Ringnes, Hege Kristin; Ulland, Dagfinn & Vabo, Grete Lund (2016, 20. mai). Lederne i Menigheten Samfundet er utvalgt av Gud.  Fædrelandsvennen.
 • Ringnes, Hege Kristin; Ulland, Dagfinn & Vabo, Grete Lund (2016). Menigheten Samfundet: fortsatt en eksklusiv, kristen gruppe. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 33- 33
 • Austad, Anne & Ringnes, Hege Kristin (2015). «Det er noe jeg vil ha svar på»: Kontakt med døde som emosjonsregulerende praksis.
 • Ringnes, Hege Kristin (2015). Individet i religiøse sekter: fokus på emosjonsregulering.
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2015). Emotion regulation perspective on religious meeting participation in the cases of Toronto Airport Christian Fellowship (TACF) and Jehovah´s Witnesses (JW).
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde & Ødegaard, Marte (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Ringnes, Hege Kristin (2014, 18. januar). Prisen for å bryte ut.  VG.
 • Ringnes, Hege Kristin (2014). Refusal of medical blood transfusions among Jehovah´s Witnesses.
 • Austad, Anne; Haga, Annhild Tofte; Haug, Sigrid Helene Kjørven & Ringnes, Hege Kristin (2013). From “psychology of religion”, to “psychology of religion and/or spirituality”? Debates concerning the concept “religion” within psychology of religion.
 • Ringnes, Hege Kristin & Graff-Kallevåg, Kristin (2013). Lykke - den kristne idealfølelsen?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 34- 35
 • Ringnes, Hege Kristin; Stålsett, Gry; Danbolt, Lars Johan & Hegstad, Harald (2013). To set aside: Emotion regulation in Jehovah`s Witnesses.
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2013). Sektpsykologi: Et blikk på religiøse sekters innvirkning. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  66(1), s 70- 78 Full text in Research Archive.
 • Ringnes, Hege Kristin (2012). Jehovas vitner - Store norske leksikon.
 • Ringnes, Hege Kristin (2012). Jehovas vitner og verden. Ytring : NRK. Show summary
 • Ringnes, Hege Kristin (2011). Living a Life in the Truth – Theological Foundations and Psychological Implications of Being a Jehovah´s Witness.
 • Ringnes, Hege Kristin; Hegstad, Harald & Danbolt, Lars Johan (2011). Being a Jehovah´s Witness - Emotional Style, Relational Patterns and Perceptions of the Future.
 • Ringnes, Hege Kristin; Hegstad, Harald & Danbolt, Lars Johan (2011). Jehovah´s Witnesses: Not of This World.
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2011). Sekter – Hva innebærer medlemsskap? Hvordan møte medlemmer, eksmedlemmer og deres familie?.
 • Ringnes, Hege Kristin (2009). Jehovas vitner: sekt med hevd på sannheten. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.  (juni), s 76- 77
 • Ringnes, Hege Kristin (2009). Psykologisk institutt 100 år: Jubileumsutstilling 2009-2010.. Show summary
 • Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Forord, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  Forord.  s 9 - 11
 • Ringnes, Hege Kristin (2005). Hovedoppgaver og magisteravhandlinger avlagt ved Psykofysiologisk laboratorium 1968-2004 : en bibliografi, I: Asbjørn O. Faleide (red.),  Selvregulering, personlighet og helse : et psykofysiologisk og psykosomatisk perspektiv.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-207-5.  Bibliografi.  s 199 - 210
 • Ringnes, Hege Kristin (2004). Hjerne og tenkning: fra laboratorium til hverdagsliv.. Show summary
 • Ringnes, Hege Kristin (1997). Jehovas vitner, I:  Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon.  Kunnskapsforlaget.  Leksikonartikkel.

View all works in Cristin

Published Mar. 3, 2015 9:01 AM - Last modified Mar. 3, 2015 9:01 AM